Djelatnici

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici

Djelatnici

600
Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku
Predstojnik: Jerolim Andrić
Zamjenik: Pero Prebeg
redoviti profesor u trajnom izboru
1.
Dr. sc.
 
Degiuli, Nastia, dipl. ing., redoviti profesor u trajnom izboru Katedra: Katedra za hidromehaniku plovnih objekata - voditelj katedre 
01 6168 269
2.
Dr. sc.
 
Parunov, Joško, dipl. ing., redoviti profesor u trajnom izboru Katedra: Katedra za konstrukciju plovnih objekata - voditelj katedre 
01 6168 226
3.
Dr. sc.
 
Rudan, Smiljko, dipl. ing., redoviti profesor u trajnom izboru Laboratorij: Laboratorij za primjenu računala u brodogradnji - voditelj laboratorija 
01 6168 216
redoviti profesor
4.
Dr. sc.
 
Andrić, Jerolim, dipl. ing., redoviti profesor Zavod: Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku - predstojnik zavodaKatedra: Katedra za gradnju plovnih objekata - voditelj katedre 
01 6168 399
5.
Dr. sc.
 
Slapničar, Vedran, dipl. ing., redoviti profesor Katedra: Katedra za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku - voditelj katedre 
01 6168 158
izvanredni profesor
6.
Dr. sc.
 
Vladimir, Nikola, dipl. ing., izvanredni profesor Katedra: Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata - voditelj katedre 
01 6168 114
VPN: (2) 257
7.
Dr. sc.
 
Hadžić, Neven, mag.ing., izvanredni profesor Laboratorij: Laboratorij za unapređenje brodograđevne proizvodnje - voditelj laboratorija 
01 6168 112
8.
Dr. sc.
 
Ćatipović, Ivan, dipl. ing., izvanredni profesor Laboratorij: Laboratorij za tehnologiju mora - voditelj laboratorija 
01 6168 508
9.
Dr. sc.
 
Prebeg, Pero, dipl. ing., izvanredni profesor Zavod: Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku - zamjenik predstojnika zavodaLaboratorij: Laboratorij za brodske konstrukcije - voditelj laboratorija 
01 6168 252
VPN: (2) 252
prof. emeritus
 
Dr. sc.
 
Žiha, Kalman, dipl. ing., prof. emeritus Katedra za gradnju plovnih objekata 
01 6168 132
prof. u mirovini
 
Dr. sc.
 
Mavrić, Ivan, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za gradnju plovnih objekata 
01 6168 216
 
Dr. sc.
 
Zaplatić, Tomislav, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za gradnju plovnih objekata 
01 6168 266
 
Dr. sc.
 
Grubišić, Izvor, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za hidromehaniku plovnih objekata 
01 6168 138
 
Akademik
 
Senjanović, Ivo, prof. u mirovini Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 142
 
Dr. sc.
 
Žanić, Vedran, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 122
 
Dr. sc.
 
Grubišić, Rajko, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 236
 
Dr. sc.
 
Čorić, Većeslav, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku 
01 6168 428
 
Dr. sc.
 
Šestan, Ante, dipl. ing., prof. u mirovini Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata 
01 6168 378
viši asistent
10.
Dr. sc.
 
Martić, Ivana, mag.ing., viši asistent Laboratorij: Laboratorij za računalnu i eksperimentalnu hidrodinamiku broda - voditelj laboratorija 
01 6168 237
11.
Dr. sc.
 
Mikulić, Antonio, mag.ing., viši asistent Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 120
12.
Dr. sc.
 
Perčić, Maja, mag.ing., viši asistent Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata 
01 6168 257
asistent
13.
 
Koričan, Marija, mag.ing., asistent Laboratorij: Laboratorij za brodske strojeve i uređaje plovnih objekata - voditelj laboratorija 
01 6168 232
14.
Dr. sc.
 
Ložar, Viktor, mag.ing., asistent Katedra za gradnju plovnih objekata 
01 6168 224
15.
 
Tomičić, Mateja, mag.ing., asistent Katedra za gradnju plovnih objekata 
01 6168 507
mlađi istraživač na projektu
16.
 
Weigand, Emil, mag.ing.mech., mlađi istraživač na projektu Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
ostali djelatnici
17.
 
Jovanović, Ivana, mag.ing., asistent HrZZ Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata 
01 6168 257
18.
 
Grlj, Carlo Giorgio, mag.ing., asistent HrZZ Katedra za hidromehaniku plovnih objekata 
01 6168 268
19.
 
Petranović, Tamara, mag.ing., asistent HrZZ Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 247
20.
 
Sviličić, Šimun, mag.ing., asistent HrZZ Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
21.
 
Lebar, Kata, dipl.nov., voditelj ureda Zavoda i Katedri Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku 

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica