O Fakultetu
Ustrojstvo
Djelatnici
Djelatnici
600
Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku
Predstojnik: Smiljko Rudan
Zamjenik: Jerolim Andrić
mladi istraživač na projektu
1.
 
Marin, Palaversa, mag.ing., mladi istraživač na projektu Služba: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 247
administrator projekta
2.
 
Škaberna Blažević, Petra, dipl.nov., administrator projekta Služba: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 247
redoviti profesor
3.
Dr. sc.
 
Degiuli, Nastia, dipl. ing., redoviti profesor Katedra: Katedra za hidromehaniku plovnih objekata - voditelj katedre 
01 6168 269
4.
Dr. sc.
 
Parunov, Joško, dipl. ing., redoviti profesor Katedra: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 226
5.
Dr. sc.
 
Rudan, Smiljko, dipl. ing., redoviti profesor Zavod: Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku - predstojnik zavodaKatedra: Katedra za konstrukciju plovnih objekata - voditelj katedre 
01 6168 216
izvanredni profesor
6.
Dr. sc.
 
Andrić, Jerolim, dipl. ing., izvanredni profesor Zavod: Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku - zamjenik predstojnika zavodaKatedra: Katedra za gradnju plovnih objekata - voditelj katedre 
01 6168 399
7.
Dr. sc.
 
Slapničar, Vedran, dipl. ing., izvanredni profesor Katedra: Katedra za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku - voditelj katedre 
01 6168 158
docent
8.
Dr. sc.
 
Ćatipović, Ivan, dipl. ing., docent Laboratorij: Laboratorij za tehnologiju mora - voditelj laboratorija 
01 6168 508
9.
Dr. sc.
 
Hadžić, Neven, mag.ing., docent Laboratorij: Laboratorij za unapređenje brodograđevne proizvodnje - voditelj laboratorija 
01 6168 112
10.
Dr. sc.
 
Prebeg, Pero, dipl. ing., docent Laboratorij: Laboratorij za brodske konstrukcije - voditelj laboratorija 
01 6168 252
11.
Dr. sc.
 
Vladimir, Nikola, dipl. ing., docent Katedra: Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata - voditelj katedre 
01 6168 114
predavač
12.
 
Munić, Ivan, dipl. ing., predavač Laboratorij: Laboratorij za primjenu računala u brodogradnji - voditelj laboratorija 
01 6168 246
prof. emeritus
 
Dr. sc.
 
Žiha, Kalman, dipl. ing., prof. emeritus Laboratorij: Katedra za gradnju plovnih objekata 
01 6168 132
prof. u mirovini
 
Dr. sc.
 
Werner, Andreja, dipl. ing., prof. u mirovini Laboratorij: Katedra za hidromehaniku plovnih objekata 
01 6168 102
 
Akademik
 
Senjanović, Ivo, prof. u mirovini Laboratorij: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 142
 
Dr. sc.
 
Žanić, Vedran, dipl. ing., prof. u mirovini Laboratorij: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 122
 
Dr. sc.
 
Grubišić, Rajko, dipl. ing., prof. u mirovini Laboratorij: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 236
 
Dr. sc.
 
Čorić, Većeslav, dipl. ing., prof. u mirovini Laboratorij: Katedra za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku 
01 6168 428
 
Dr. sc.
 
Mavrić, Ivan, dipl. ing., prof. u mirovini Laboratorij: Katedra za gradnju plovnih objekata 
01 6168 216
 
Dr. sc.
 
Šestan, Ante, dipl. ing., prof. u mirovini Laboratorij: Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata 
01 6168 378
 
Dr. sc.
 
Zaplatić, Tomislav, dipl. ing., prof. u mirovini Laboratorij: Katedra za gradnju plovnih objekata 
01 6168 266
 
Dr. sc.
 
Grubišić, Izvor, dipl. ing., prof. u mirovini Laboratorij: Katedra za hidromehaniku plovnih objekata 
01 6168 138
poslijedoktorand
13.
Dr. sc.
 
Ančić, Ivica, mag.ing., poslijedoktorand Laboratorij: Laboratorij za brodske strojeve i uređaje plovnih objekata - voditelj laboratorija 
01 6168 257
poslijedoktorand na projektu
 
Dr. sc.
 
Ćorak, Maro, dipl. ing., poslijedoktorand na projektu Laboratorij: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 120
asistent
14.
 
Martić, Ivana, mag.ing., asistent Laboratorij: Katedra za hidromehaniku plovnih objekata 
01 6168 237
15.
 
Farkas, Andrea, mag.ing., asistent Laboratorij: Laboratorij za hidromehaniku broda - voditelj laboratorija 
01 6168 102
01 6168 268
16.
 
Mikulić, Antonio, mag.ing., asistent Laboratorij: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 120
asistent na projektu
17.
 
Gledić, Ivana, dipl. ing., asistent na projektu Laboratorij: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 482
18.
 
Perčić, Maja, mag.ing., asistent na projektu Laboratorij: Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata 
01 6168 232
19.
 
Bakica, Andro, mag.ing., asistent na projektu Laboratorij: Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata 
01 6168 232
stručni suradnik na projektu
 
Dr. sc.
 
Pirić, Karlo, dipl. ing., stručni suradnik na projektu Laboratorij: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
20.
 
Jerat, Grgo, mag.ing., stručni suradnik na projektu Laboratorij: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 224
 
 
Prosinečki, Tomislav, mag.ing., stručni suradnik na projektu Laboratorij: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 507
21.
 
Fatović, Ivan, mag.ing., stručni suradnik na projektu Laboratorij: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 507
22.
 
Ćurić, Miroslav, mag.ing., stručni suradnik na projektu Laboratorij: Katedra za konstrukciju plovnih objekata 
01 6168 507
ostali djelatnici
23.
 
Zmijarević Đugum, Nikolina, voditelj ureda Zavoda i Katedri Laboratorij: Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata 
01 6168 256
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102