O Fakultetu
Javne informacije
Statuti
Statuti
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i djelatnost Fakulteta strojarstva i brodogradnje, ustroj, sastav, ovlasti i način odlučivanja njegovih tijela, ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih i stručnih studija, status nastavnika, suradnika, znanstvenika i drugih zaposlenika, način izbora nastavnika i suradnika, status, prava i dužnosti studenata, znanstveno i stručno istraživanje, te druga pitanja važna za djelatnosti i poslovanje Fakulteta u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Sveučilišta u Zagrebu
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102