Studiranje i nastava
Nastava
Oglasne ploče


UVJETI POLAGANJA ISPITA iz kolegija Tehnologija 2 i Proizvodne tehnologije 2_ak.god. 2019./2020.
  • Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno. Prisustvovanje vježbama je uvjet prava na potpis i pristup kolokviju. Studenti koji su opravdano spriječeni prisustvovanju vježbama obavezni su kolokvirati sadržaje s kojih su izostali, prije održavanja kolokvija.
  • Održat će se 4 kolokvija. Uvjet za upis ocjene su položena sva 4 kolokvija.
  • Predrok će se održati 10.06.2020. od 15-16 sati u dvorani A.
  • Pravo na predrok imaju studenti kojima su ostala max. dva nepoložena kolokvija. Studenti koji ne uspiju položiti sva područja pristupaju ispitu gdje polažu ona područja koja nisu položili putem kolokvija i predroka.
  • Područja položena putem kolokvija i predroka priznaju se za sve ispitne rokove u ak.godini. 
  • Studenti koji su ispit položili putem kolokvija i/ili predroka dužni su prijaviti 1.ispitni rok, 01.07.2020. radi evidentiranja ocjene u ISVU.

  • Podjeli
Objavljeno: 24. svibnja 2018.
u kategoriji Obavijesti
Ostale vijesti iz kategorije
Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema Elektrootporno zavarivanje
Kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE- nastavni materijali- tema 7-Polikabel za zavarivanje
Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema WAAM-Primjena MAG CBT
Kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE- nastavni materijali- tema 6-Identifikacijska pločica izvora struje
Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE II (zrakoplovstvo)- održavanje nastave iz dijela KOROZIJA I ZAŠTITA
Kolegiji TEHNOLOGIJA II, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II- održavanje nastave iz dijela POVRŠINSKE ZAŠTITE
Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema Plazma zavarivanje
Kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE- nastavni materijali za 5. predavanje
Kolegiji TEHNOLOGIJA II, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II- obavijest vezana za održavanje nastave iz dijela TOPLINSKA OBRADA
Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE II (zrakoplovstvo)- nastavni materijali za 4. predavanje iz dijela SPAJANJE MATERIJALA
Kolegiji OSNOVE TEHNOLOGIJE B (brodari)- vježbe iz ZAVARIVANJA
Kolegiji OSNOVE TEHNOLOGIJE II (zrakoplovstvo)- vježbe iz SPAJANJA MATERIJALA- II. dio
Kolegiji OSNOVE TEHNOLOGIJE II (zrakoplovstvo)- vježbe iz SPAJANJA MATERIJALA
Kolegiji TEHNOLOGIJA II, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II- vježbe iz ZAVARIVANJA
Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema EPP zavarivanje
Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE II (zrakoplovstvo)- nastavni materijali za 3. predavanje iz dijela SPAJANJE MATERIJALA
Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE II (zrakoplovstvo)- vježba iz SPAJANJA MATERIJALA- Elekrootporno zavarivanje (EO)
Kolegij TEHNOLOGIJA II, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II- vježba iz ZAVARIVANJA- Elekrootporno zavarivanje (EO)
Kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE- nastavni materijali za 4. predavanje
Kolegiji TEHNOLOGIJA II, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II- obavijest vezana za održavanje nastave/ kolokvija iz dijela ZAVARIVANJE
Kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE- nastavni materijali- Prilog uz Temu 3-dinamička karakteristika- primjena
Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema modificirani MAG postupci zavarivanja
Kolegiji TEHNOLOGIJA II, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II- nastavni materijali za četvrto predavanje iz dijela ZAVARIVANJE
Katedra za zavarene konstrukcije- obavijest vezana za komunikaciju sa nastavnicima i administracijom
Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE II (zrakoplovstvo)- nastavni materijali za 1. i 2. predavanje iz dijela SPAJANJE MATERIJALA- II. DIO
Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE II (zrakoplovstvo)- nastavni materijali za 1. i 2. predavanje iz dijela SPAJANJE MATERIJALA
Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema TIG
Kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE- nastavni materijali za 3. predavanje
Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE B (brodari)- nastavni materijali za dio Zavarivanje- kompletne podloge
Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE II (zrakoplovstvo)- nastavni materijali za vježbe iz PRERADE POLIMERA
Kolegij Tehnologija II, Proizvodne tehnologije II- nastavni materijali za treće predavanje iz dijela Zavarivanje
Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE II (zrakoplovstvo)- nastavni materijali iz PRERADE POLIMERA
Kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE- nastavni materijali za 1. i 2. predavanje
Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema MAG
Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE B (brodari)- nastavni materijali
Kolegiji TEHNOLOGIJA II, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II- ak.god. 2019/20- dio Zavarivanje- NOVI raspored za vježbe
Kolegij Tehnologija II, Proizvodne tehnologije II- ak.god. 2019/2020- nastavni materijali iz Zavarivanja- skice postupaka zavarivanja
Kolegiji TEHNOLOGIJA II, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II- ak.god. 2019/20- raspored predavanja i vježbi
Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE II (zrakoplovstvo)- ak.god. 2019/20- raspored predavanja
Uvjeti polaganja kolokvija/ ispita iz izbornog kolegija ZAVARIVANJE PI- ak.god. 2019./20.
Kolegiji POSTUPCI SPAJANJA + ZAVARIVANJE PI- nastavni materijali
Izborni kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE PI- Nastavni materijali


 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102