Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Upisi
Upisi u preddiplomske studije
Upisi u preddiplomske studije

 

Uvjeti upisa u 1. godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022. temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 11. studenoga 2020. godine

 

JESENSKI rok: Upisi će se održati u petak 17. rujna. 2021. u 11,00 sati. Za više informacija otvori poveznicu!

Studijski programi

  1. Brodogradnja, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine
  2. Strojarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine
  3. Zrakoplovno inženjerstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine
  4. Mehatronika i robotika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine

Upisne kvote

Preddiplomski
studij 
Ukupna upisna
kvota 
 Strojarstvo 375
 Brodogradnja 45 
 Zrakoplovno inženjerstvo 30 
 Mehatronika i robotika 60
 Ukupno

510


Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja
:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti - nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća: **

Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine ili izvan RH obvezni su polagati ispite državne mature.

UPISI NA 1. GODINU
Pristupnici koji steknu pravo upisa na FSB korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr upisivat će se po rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta. 
Studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne trebaju platiti participaciju u troškovima studiranja u skladu s Odlukom Vlade RH. Pristupnici koji ostvare pravo upisa u 1. godinu preddiplomskog studija na FSB-u, a do sada su već studirali u statusu redovitog studenta na nekom drugom studiju u RH uz troškove upisa plaćaju i punu participaciju u iznosu od 8.400,00 kuna u dva jednaka obroka: prvi odmah pri upisu, a drugi do početka ljetnog semestra.

Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenta u troškovima studija (za tehničko područje 8.400,00 kuna).


Jesenski razredbeni postupak

Pristupnici koji su stekli pravo upisa u jesenskom roku trebaju doći na upis 17.09.2021. u 11:00 sati. Za više informacija otvori poveznicu!
Ukoliko upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom razredbenom postupku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr

Prema potpisanom Sporazumu o PRAVILIMA O UVJETIMA, POSTUPKU PRIJAVE, PROVEDBI ISPITA ZA UPIS I RANGIRANJU KANDIDATA NA STUDIJSKE PROGRAME (potpisan u lipnju 2012. između AZVO, NCVVO-a i Rektorskog zbora) kandidatima koji iz opravdanih razloga, a o čemu odlučuje Centar (NCVVO), nisu mogli polagati ispite državne mature u ljetnom ispitnom roku, omogućit će se u jesenskom roku upis na studijske programe čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku.

Navedeno će se omogućiti isključivo pod uvjetom da su ostvarili barem onoliko bodova koliko su ostvarili kandidati koji su stekli pravo upisa na to visoko učilište u ljetnom upisnom roku s najmanjim brojem bodova, u skladu s mogućnostima upisa na studijske programe pojedinog visokog učilišta.


U slučaju ispisa s Fakulteta uplaćeni iznos troškova upisa se ne vraća.

Svi dokumenti, ostaju pohranjeni u Studentskoj službi FSB-a.

Upis je završen kada to u ISVU potvrdi Studentska služba FSB-a.

 

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102