Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Skriptarnica
Skriptarnica

Popis udžbenika i skripti dostupnih u Skriptarnici FSB-a

Udžbenike i skripte moguće je kupiti u skriptarnici FSB-a
Radno vrijeme skriptarnice: 10 - 13 sati

Ukoliko želite naručiti knjige putem pošte potrebno je poslati narudžbenicu na broj telefaksa + 385 1 6156 941.
Narudžbenica treba sadržavati,

Sva dodatna pitanja u vezi naručivanja možete uputiti na e-mail adresu, ruth.koser@fsb.hrKategorija:    
Alfirević, Jecić
Fotoelasticimetrija
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 31,00 kn
nedostupno
Alfirević
Linearna analiza konstrukcija

Cijena: 95,00 kn
dostupno
Branica-Todorić
English and naval architecture

Cijena: 60,00 kn
dostupno
Essert
Osnove elektrotehnike

Cijena: 30,00 kn
dostupno
Filetin
Tehnička keramika

Cijena: 90,00 kn
dostupno
Franz
Mehanička svojstva materijala

Cijena: 30,00 kn
nedostupno
Galović
Termodinamika II (udžbenik)
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 90,00 kn
dostupno
Galović
Termodinamika I (udžbenik)

Cijena: 90,00 kn
dostupno
Galović, Halasz, Tadić
Zbirka zadataka iz Nauke o toplini II
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 45,00 kn
nije vidljivo
Janković
Mehanika leta projektila

Cijena: 80,00 kn
dostupno
Janković
Mehanika leta zrakoplova

Cijena: 90,00 kn
dostupno
Jecić
Kinematika krutih tijela

Cijena: 45,00 kn
dostupno
Jecić, Semenski
Jednadžbe teorije elastičnosti

Cijena: 45,00 kn
dostupno
Koharić
Mehaničke operacije

Cijena: 50,00 kn
nedostupno
Kovačiček, Španiček
Materijali - Osnove znanosti o materijalima

Cijena: 30,00 kn
dostupno
Kovšca-Obsieger
Zbirka zadataka iz čvrstoće broda

Cijena: 65,00 kn
dostupno
Math
Uvod u tehnologiju oblikovanja deformiranjem

Cijena: 50,00 kn
dostupno
Mikšić
Uvod u ergonomiju

Cijena: 60,00 kn
nedostupno
Nikolić
Mehanizacija i automatizacija

Cijena: 23,68 kn
nedostupno
Nikolić
Zbirka zadataka iz pneumatskog upravljanja

Cijena: 40,00 kn
dostupno
Novaković
Regulacijski sistemi

Cijena: 44,11 kn
dostupno
Novković, Majetić, Široki
Umjetne neuronske mreže

Cijena: 60,00 kn
dostupno
Oluić
Transport u industriji (rukovanje materijalom)

Cijena: 32,25 kn
dostupno
Oluić
Skladištenje u industriji (rukovanje materijalom) - RASPRODANO
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 40,00 kn
nije vidljivo
Opalić
Prenosnici snage i gibanja - Može se nabaviti na Katedri za elemente strojeva

Cijena: 65,00 kn
dostupno
Povrzanović
Obrada metala defomiranjem

Cijena: 60,00 kn
dostupno
Rebec
Visoko produktivne štance

Cijena: 13,20 kn
nedostupno
Senjanović
Vibracije broda II

Cijena: 41,25 kn
dostupno
Senjanović
Vibracija broda III

Cijena: 31,13 kn
nedostupno
Senjanović
Teorija ploča i ljuski

Cijena: 70,00 kn
dostupno
Senjanović
Metoda konačnih elemenata u analizi brodskih konstrukcija

Cijena: 60,00 kn
dostupno
Skalicki, Grilec
Brodski električni uređaji

Cijena: 70,00 kn
dostupno
Stegić
Teorija vibracija

Cijena: 40,00 kn
dostupno
Stupnišek, Cajner
Osnove toplinske obrade metala

Cijena: 35,00 kn
dostupno
Šavar Š.
Obrada odvajanjem čestica

Cijena: 34,98 kn
dostupno
Šneller
Pogon broda I - Brodski generatori pare

Cijena: 55,00 kn
dostupno
Šneller, Parat
Pogon broda II - Stapni strojevi, Plinske turbine

Cijena: 65,00 kn
dostupno
Uršić
Stabilnost broda II

Cijena: 36,00 kn
dostupno
Uršić
Čvrstoća broda II

Cijena: 72,00 kn
dostupno
Uršić
Čvrstoća broda III

Cijena: 67,43 kn
nedostupno
Virag
Mehanika fluida I - Odabrana poglavlja - primjeri i zadaci -

Cijena: 75,00 kn
dostupno
Werner
Odabrana poglavlja iz mehanike fluida II - zbirka zadataka

Cijena: 60,00 kn
dostupno
Herold
Stezni i zavareni spoj

Cijena: 15,00 kn
dostupno
Herold
Vijčana preša

Cijena: 15,00 kn
dostupno
Herold
Vratilo

Cijena: 20,00 kn
dostupno
Herold
Lamelna spojka

Cijena: 30,00 kn
dostupno
Herold
Reduktor

Cijena: 35,00 kn
dostupno
Herold
Mala zbirka iz elemenata II

Cijena: 30,00 kn
dostupno
Herold
Spojka

Cijena: 20,00 kn
dostupno
Herold
Remenski i tarni prijenos

Cijena: 35,00 kn
dostupno
Essert, Grilec
Vježbe iz elektrotehnike

Cijena: 30,00 kn
dostupno
Halasz
Toplinske tablice

Cijena: 20,00 kn
dostupno
Mudronja
Teorija i tehnika mjerenja

Cijena: 20,00 kn
dostupno
Mudronja
Kontrola kvalitete

Cijena: 15,00 kn
dostupno
Opalić
Tehničko crtanje
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 110,00 kn
nije vidljivo
Šivak
Tehnologija pripreme tehničkih voda u termoenergetici

Cijena: 180,00 kn
nedostupno
Uršić
Čvrstoća broda I

Cijena: 50,00 kn
dostupno
Krvavec, Bartolić
Information English in Scientific Communication

Cijena: 60,00 kn
dostupno
Kesić
Osnove aerodinamike
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 130,00 kn
dostupno
Krstelj
Ultrazvučna kontrola

Cijena: 95,00 kn
nedostupno
Gojić
Tehnika spajanja i razdvajanja materijala

Cijena: 100,00 kn
dostupno
Herold
Računalna i inženjerska grafika

Cijena: 30,00 kn
dostupno
Mudronja
Tehnološka mjerenja

Cijena: 20,00 kn
dostupno
Grubišić R.
Teorija konstrukcija II (primjeri dinamičke)
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 45,00 kn
nedostupno
Horvatić-Baldasar, Babić
Nacrtna geometrija

Cijena: 60,00 kn
nedostupno
Marjanović
Uvod u računala - modeliranje

Cijena: 30,00 kn
dostupno
Marjanović
Uvod u računala - programiranje

Cijena: 30,00 kn
dostupno
Serdar, Ščap
Prenosila i dizala (Izvadak iz tehničke enciklopedije)

Cijena: 15,00 kn
dostupno
Esih
Osnove površinske zaštite

Cijena: 65,00 kn
dostupno

Crte

Cijena: 1,00 kn
nedostupno
Cvirn
Rastavljivi spojevi

Cijena: 40,00 kn
dostupno
Rohde
Računalna i inženjerska grafika AUTOCAD

Cijena: 30,00 kn
dostupno
Ivušić
Dijagrami stanja metala i legura

Cijena: 35,00 kn
nedostupno
Halasz
Zbirka zadataka iz Termodinamike I

Cijena: 155,00 kn
dostupno
Andrassy
Stapni kompresori

Cijena: 60,00 kn
dostupno
Budić
Osnove tehnologije kalupljenja I - NA UPIT

Cijena: 120,00 kn
nedostupno
Budić
Osnove tehnologije kalupljenja II - NA UPIT

Cijena: 120,00 kn
nedostupno
Sorić
Metoda konačnih elemenata

Cijena: 187,50 kn
dostupno
Skalicki, Grilec
Električni strojevi i pogoni

Cijena: 155,00 kn
dostupno
Grubišić M.
Brodske konstrukcije

Cijena: 50,00 kn
dostupno
Parat
Brodski motori s unutarnjim izgaranjem

Cijena: 140,00 kn
dostupno
Uršić
Stabilitet broda I

Cijena: 35,00 kn
dostupno
Pustaić
Mehanika III

Cijena: 165,00 kn
dostupno
Lulić
Klipni motori I

Cijena: 30,00 kn
dostupno
Car
Studij rada - Zbirka zadataka

Cijena: 46,31 kn
nije vidljivo
Švaić
Quantitative Infrared Thermography 6

Cijena: 120,00 kn
dostupno
Lulić
Klipni motori II

Cijena: 30,00 kn
dostupno
Lulić
Električna oprema motornih vozila - RASPRODANO

Cijena: 30,00 kn
nedostupno
Prpić-Oršić, Čorić
Pomorstvenost plovnih objekata

Cijena: 245,00 kn
dostupno
Đuračić
Osnove konstruiranja i čvrstoće ratnog broda

Cijena: 80,00 kn
dostupno
Jović
Osnove hidromehanike

Cijena: 385,00 kn
dostupno
Filetin
Izbor materijala pri razvoju proizvoda

Cijena: 90,00 kn
dostupno
Halasz
Vježbe iz termodinamike II

Cijena: 45,00 kn
dostupno
Grubišić R.
Dinamička opterećenja i odziv brodskih konstrukcija

Cijena: 95,00 kn
dostupno
Opalić, Kljain
Recikliranje električne i elektroničke opreme

Cijena: 125,00 kn
dostupno
Halasz
Vježbe Uvod u termodinamiku

Cijena: 45,00 kn
dostupno
Halasz
Vježbe iz termodinamike I

Cijena: 35,00 kn
dostupno
Terze
Coupled Methods in Numerical Dynamics

Cijena: 175,00 kn
dostupno

Blok A4

Cijena: 6,00 kn
dostupno

Blok A5

Cijena: 12,00 kn
nedostupno

Englesko-hrvatski-engleski rječnik s izgovorom - CD

Cijena: 130,00 kn
nedostupno

Indeks

Cijena: 110,00 kn
dostupno

Kapa FSB-90

Cijena: 30,00 kn
dostupno

List za testiranje

Cijena: 1,00 kn
dostupno

Majica muška - kratki rukav

Cijena: 40,00 kn
dostupno

Majica ženska

Cijena: 40,00 kn
dostupno

Mapa

Cijena: 6,00 kn
dostupno

Matični list - korice (Dodiplomski)

Cijena: 7,00 kn
dostupno

Matični list - korice (Poslijediplomski)

Cijena: 7,00 kn
dostupno

Papirnata vrećica

Cijena: 9,00 kn
dostupno

Prijavnice (žute)

Cijena: 1,00 kn
dostupno

Sastavnice

Cijena: 2,50 kn
nedostupno

Upisni list

Cijena: 2,00 kn
dostupno

Uvjerenja

Cijena: 0,50 kn
dostupno

Vodič kroz studij

Cijena: 20,00 kn
nedostupno

Majica polo

Cijena: 80,00 kn
nedostupno

Kemijska olovka

Cijena: 5,00 kn
dostupno
Sorić
Numeričke metode u strojarstvu

Cijena: 110,00 kn
dostupno
Herman
Teorija elastičnosti i plastičnosti

Cijena: 250,00 kn
dostupno
Alfirević
Nauka o čvrstoći I

Cijena: 147,00 kn
dostupno
Alfirević
Nauka o čvrstoći II

Cijena: 154,00 kn
dostupno
Matejiček
Uvod u statiku sa zbirkom zadataka- NA UPIT
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 110,00 kn
nije vidljivo
Alfirević
Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma

Cijena: 273,00 kn
dostupno
Alfirević
Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Cijena: 175,00 kn
nedostupno
Šercer
Konstruiranje polimernih proizvoda

Cijena: 95,00 kn
dostupno
Matejiček
Kinematika sa zbirkom zadataka

Cijena: 125,00 kn
dostupno

Šalica

Cijena: 25,00 kn
dostupno

Privjesnica

Cijena: 16,00 kn
dostupno
Matejiček
Kinetika sa zbirkom zadataka

Cijena: 125,00 kn
dostupno
Budić
Posebni ljevački postupci II dio - NA UPIT

Cijena: 120,00 kn
nedostupno

Olovka HB

Cijena: 2,00 kn
dostupno
Halasz
Zbirka zadataka iz uvoda u termoninamiku

Cijena: 130,00 kn
dostupno

MOLBA

Cijena: 1,00 kn
dostupno

MONOGRAFIJA FSB 90

Cijena: 150,00 kn
dostupno
FSB
MONOGRAFIJA FSB 90

Cijena: 150,00 kn
dostupno
Šikić
Diferencijalni i integralni račun

Cijena: 299,00 kn
nedostupno
Jerbić
Projektiranje autom.montažnih sustava

Cijena: 199,00 kn
nedostupno
Halasz
Mollierov h,s-dijagram

Cijena: 20,00 kn
dostupno
Alfirević
Uvod u mehaniku I

Cijena: 154,00 kn
nedostupno
Alfirević
Uvod u mehaniku II

Cijena: 175,00 kn
dostupno
Opalić-Kljajin
Inženjerskja grafika

Cijena: 120,00 kn
nedostupno
Gojić
Površinska obradba materijala

Cijena: 200,00 kn
dostupno
Filetin
Svojstva i primjena materijala (staro izdanje)

Cijena: 0,00 kn
dostupno
Filetin, T.
Svojstva i primjena materijala (staro izdanje)

Cijena: 65,00 kn
dostupno
Filetin, T.
Svojstva i primjena materijala (staro izdanje)

Cijena: 65,00 kn
dostupno
Raos, Šercer
Teorijske osnove proizvodnje polimernih tvorevina

Cijena: 100,00 kn
dostupno
Andrassy
Osnove termografije

Cijena: 198,00 kn
dostupno
Filetin
Svojstva i primjena materijala

Cijena: 90,00 kn
dostupno
Ivušić-Franz
Materijali I
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 35,00 kn
nedostupno
Filetin
Materijali I

Cijena: 35,00 kn
dostupno
Filetin
Materijali I

Cijena: 35,00 kn
dostupno
Ćurković
Podloge za vježbe - Materijali I

Cijena: 10,00 kn
dostupno
Filetin
Svojstva i karakteristike materijala

Cijena: 80,00 kn
dostupno
Halasz
Uvod u termodinamiku

Cijena: 95,00 kn
dostupno
Halasz
Uvod u termodinamiku

Cijena: 95,00 kn
dostupno
Siminiati
Uljna hidraulika

Cijena: 120,00 kn
dostupno
Ćorić, Filetin
Materijali u zrakoplovstvu

Cijena: 120,00 kn
dostupno
Poljičanin
Zakonodavstvo EU za industrijske proizvode

Cijena: 300,00 kn
dostupno

Kemijska olovka

Cijena: 5,00 kn
nije vidljivo
Pustaić,Tonković, Wolf
Mehanika deformabilnih tijela 1. Mehanika konstrukcija

Cijena: 165,00 kn
dostupno


Cijena: 0,00 kn
dostupno
Pustaić, Tonković, Wolf
Mehanika deformabilnih tijela 2. Čvrstoća elemenata konstrukcija

Cijena: 180,00 kn
dostupno
Juraga, Alar,Stojanović
Korozija i zaštita premazima
Format: B5prosiren
Uvez: meki

Cijena: 120,00 kn
dostupno

OBRAZAC 1

Cijena: 1,00 kn
dostupno

OBRAZAC 2

Cijena: 2,00 kn
dostupno
Godec, Šercer
Aditivna proizvodnja

Cijena: 120,00 kn
dostupno

UPISNI KOMPLET ZA ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

Cijena: 10,00 kn
dostupno
Kralj, Kožuh, Andrić
Zavarivačku i srodni postupci

Cijena: 95,00 kn
dostupno
Kralj, Misir
Laserska tehnika

Cijena: 55,00 kn
dostupno
Majetić, Kasač, Brezak
Zb.zad. iz teor.automatskog upravljanja - Jednovarijabilni sustavi

Cijena: 95,00 kn
dostupno
Majetić, Kasač, Brezak
Zb.zad. iz teor.automatskog upravljanja - Viševarijabilni sustavi

Cijena: 80,00 kn
dostupno
ALFIREVIĆ
POVIJEST MEHANIKE

Cijena: 195,00 kn
dostupno
Belamarić
Obraštanje i otpor broda

Cijena: 150,00 kn
dostupno
HADŽIĆ,RUDAN,PARUNOV,R.GRUBIŠIĆ
ZB.ZADATAKA IZ STATIČKE I DINAMIČKE ANALIZE BROD.KONSTRUKCIJA

Cijena: 110,00 kn
dostupno

HUMANS OF FSB

Cijena: 15,00 kn
dostupno
Virag,Šavar,Džijan
Mehanika fluida I - Predavanja
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 40,00 kn
nedostupno
Virag,Šavar,Džijan
mehanika fluida I- Vježbe
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 40,00 kn
nedostupno
Virag,Šavar,Džijan
Mehanika fluida II - Predavanja

Cijena: 40,00 kn
dostupno
Virag,Šavar,Džijan
Mehanika fluida II - Vježbe

Cijena: 40,00 kn
dostupno
Šavar,Virag,Džijan
Mehanika fluida-Predavanja

Cijena: 40,00 kn
dostupno
Šavar,Virag,Džijan
Mehanika fluida-Vježbe

Cijena: 40,00 kn
dostupno
Grilec,Jakovljević,Marić
Tribologija u strojarstvu
Format: B5
Uvez: meki

Cijena: 95,00 kn
dostupno
Hadžić
Tehnologija brodogradnje I

Cijena: 100,00 kn
dostupno
LZ

Cijena: 0,00 kn
nije vidljivo
Lulić
Jedrilice i zmajevi

Cijena: 100,00 kn
dostupno

Kemijska olovka FSB 100

Cijena: 4,00 kn
dostupno

Kemijska olovka metalna FSB 100

Cijena: 25,00 kn
dostupno

Privjesak otvarač FSB 100

Cijena: 10,00 kn
dostupno

Vrečica FSB 100

Cijena: 11,00 kn
dostupno

Baterija za mob FSB 100

Cijena: 130,00 kn
dostupno

Majca muška i ženska FSB 100

Cijena: 35,00 kn
dostupno

Majca polo FSB 100

Cijena: 70,00 kn
dostupno

Jakna FSB 100

Cijena: 160,00 kn
dostupno

Notes FSB 100

Cijena: 40,00 kn
dostupno

Blok A4 FSB 100

Cijena: 12,00 kn
dostupno

Blok A5 FSB 100

Cijena: 10,00 kn
dostupno
Mičić-Hot
Funkcije više varijabli
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 85,00 kn
dostupno

MONOGRAFIJA FSB 100
Format: A4
Uvez: tvrdi

Cijena: 500,00 kn
dostupno
HADŽIĆ
TEHNOLOGIJA BRODOGRADNJE II
Format: A4
ISBN: 978
Stranica: 225
Uvez: tvrdi

Cijena: 135,00 kn
dostupno

KIŠOBRAN
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 130,00 kn
dostupno
Herold,Ščap,Hoić
Prenosila i dizala 1
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 80,00 kn
dostupno
Herold,Ščap,Hoić
Prenosila i dizala 2
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 60,00 kn
dostupno
Breka,Kereković,Tokić
Tehnical English Mechanical Engineering
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 70,00 kn
dostupno
Matejiček, Semenski,Vnučec
Uvod u statiku-Zbirka zadataka
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 125,00 kn
dostupno
Hadžić
Tehnologija brodogradnje III
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 115,00 kn
dostupno
VIRAG,KRIZMANIĆ
DINAMIKA PLINOVA
Format: A4
Uvez: meki

Cijena: 90,00 kn
dostupno
ALFIREVIĆ
POVIJEST KLASIČNE MEHANIKE
Format: A4
Uvez: tvrdi

Cijena: 195,00 kn
dostupno
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102