Oglasne ploče

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Nastava
Oglasne ploče


Demonstrator Andre Biloglav održavat će demonstrature, do kraja ispitnih rokova, online putem Teams sastanka.

Demonstrature će biti u isptom terminu, ponedjeljak od 8 do 10
link je https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk2ODliY2QtMTJhNi00MTA3LWJmN2QtODc5OWNjODJjYTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9b09a16-a3f2-4142-b031-49b1ffffe525%22%2c%22Oid%22%3a%22d517026d-05ae-4a12-91e6-bd54224c3f37%22%7d

 
 Obavijesti
Silva Čep
21. lipnja 2024.

Katedra za tehničku termodinamiku - Raspored dežurstva demonstratora iz Termodinamike I i II, Osnova termodinamike A i Uvoda u termodinamiku

Raspored dežurstva demonstratora iz Termodinamike I i II, Osnova termodinamike A i Uvoda u termodinamiku
 Rezultati ispita
Silva Čep
22. ožujka 2024.


Arhiva

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica