Studiranje i nastava
Nastava
Oglasne ploče
Rezultati IV. kolokvija kolegija Proizvodni postupci
14. siječnja 2020.
Sunčica Tucman, 
Katedra za tehničku termodinamiku - Obavijest o gradivu prvog ispitnog roka iz kolegija "Uvod u termodinamiku"
14. siječnja 2020.
Nenad Ferdelji, 
Katedra za tehničku termodinamiku - Obavijesti o dopunskoj nastavi iz kolegija "Uvod u termodinamiku"
14. siječnja 2020.
Nenad Ferdelji, 
Rezultati kolokvija iz kolegija OBRADNI STROJEVI U BIOINŽENJERSTVU (kod prof.dr.sc. Tome Udiljaka)
14. siječnja 2020.
Vesna Đidara, 
Licence Solidworks paketa su ponovno dostupne
14. siječnja 2020.
Vlasta Klaić, 
problem sa licencama za Solidworks
13. siječnja 2020.
Vlasta Klaić, 
IV. kolokvij kolegija Proizovdni postupci
11. siječnja 2020.
Sunčica Tucman, 
Laboratorijske vježbe iz Elektrotehnike i elektronike Z
10. siječnja 2020.
Mario Hrgetić, 
II. kolokvij kolegija Ljevarstvo i prerada polimera (dio Prerada polimera)
8. siječnja 2020.
Sunčica Tucman, 
II. kolokvij izbornog kolegija Prerada polimera
8. siječnja 2020.
Sunčica Tucman, 
VAŽNO! Nadoknada vježbi iz Termodinamike I
8. siječnja 2020.
Silva Čep, 
Zavod za mehaniku fluida (ZMF) - nadoknada MFII Mihael Cindori
7. siječnja 2020.
Ivana Lakićević, 
Rezultati kolokvija iz Hlađenja i dizalica topline održanog 17.12.2019.
7. siječnja 2020.
Silva Čep, 
Rezultati kolokvija iz kolegija POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM od 20.prosinca 2019.
3. siječnja 2020.
Vesna Đidara, 
Zavod za tehničku mehaniku: Rezultati 2. kolokvija iz predmeta Mehanika 1, turnus prof. dr. sc. Damira Semenskog
3. siječnja 2020.
Begzada Pinjić, 
Zavod za tehničku mehaniku: Rezultati 2. kolokvija iz predmeta Mehanika 1, turnus prof. dr. sc. Janoša Kodvanja
3. siječnja 2020.
Begzada Pinjić, 
Rezultati 2. kolokvija iz kolegija Mehanika fluida IIB održanog 23.12.2019. godine
23. prosinca 2019.
Ivana Martić, 
EKI-IA-IB-Rezultati 1. kolokvija održanog 7.12.19.
23. prosinca 2019.
Vlasta Klaić, 
Kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE PI- 2019/2020- kolokvij
23. prosinca 2019.
Maja Horvatić, 
Kolegiji POSTUPCI SPAJANJA + ZAVARIVANJE PI- 2019/2020- kolokvij
23. prosinca 2019.
Maja Horvatić, 


15
Izlaz iz arhive
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102