Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Nastava
Oglasne ploče
POZIV na DOGOVOR o izvođenju nastave
30. rujna 2020.
Slaven Dobrović, 
Prvo predavanje iz FLEKSIBILNIH OBRADNIH SUSTAVA će se održati online u četvrtak 08.10.2020. u 13,00
30. rujna 2020.
Vesna Đidara, 
Kolegij ZAVARIVANJE I MONTAŽA- ak.god. 2020/2021-uvodno predavanje- raspored po grupama
30. rujna 2020.
Maja Horvatić, 
POZIV na DOGOVOR o izvođenju nastave
30. rujna 2020.
Slaven Dobrović, 
Zbog epidemiološke situacije nije dozvoljeno prebacivanje iz grupe u grupu na vježbama.
30. rujna 2020.
Vlasta Klaić, 
Natječaj za izbor demonstratora na Zavodu za tehničku mehaniku u ak. god. 2020./2021.
29. rujna 2020.
Ivica Skozrit, 
Web predmeta link
29. rujna 2020.
Dijana Fijačko, 
VAŽNO! Promjena u rasporedu predavanja iz kolegija Termotehnika KGH i Gradnja aparata E
29. rujna 2020.
Silva Čep, 
Laboratorijske vježbe iz Tehnologije 1 počinju od 12.10.2020.
29. rujna 2020.
Vesna Đidara, 
Početak nastave: Tehnički engleski jezik III-S
29. rujna 2020.
Snježana Kereković, 
Početak nastave: Tehnički engleski jezik I-S
29. rujna 2020.
Snježana Kereković, 
Izborni kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE PI- ak.god. 2020/2021- uvodno predavanje
29. rujna 2020.
Maja Horvatić, 
Predavanje iz kolegija Osposobljenost i akreditacija laboratorija
29. rujna 2020.
Gorana Baršić, 
Uvodno predavanje iz kolegija KORELACIJA DIGITALNE SLIKE
29. rujna 2020.
Ivica Skozrit, 
Predavanja iz kolegija Mjeriteljstvo
28. rujna 2020.
Gorana Baršić, 
Uvodno predavanje iz kolegija DINAMIKA TEHNIČKIH SUSTAVA
28. rujna 2020.
Ivica Skozrit, 
Predavanja iz kolegija TEORIJA ELASTIČNOSTI MR, TEORIJA ELASTIČNOSTI EM i TEORIJA ELASTIČNOSTI (izborni kolegij)
28. rujna 2020.
Ivica Skozrit, 
POČETAK NASTAVE – ODRŽAVANJE
28. rujna 2020.
Ana Kelemen Herceg, 
Ljevarstvo i prerada polimera
28. rujna 2020.
Sunčica Tucman, 
Izborni kolegij Automatizirane naprave
28. rujna 2020.
Sunčica Tucman, 


20
Izlaz iz arhive
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102