Studiranje i nastava
Nastava
Oglasne ploče
Rezultati ispita iz kolegija TEHNOLOGIJA 1 od 11.09.2019.
12. rujna 2019.
Vesna Đidara, 
Rezultati ispita iz kolegija OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM od 11.09.2019.
12. rujna 2019.
Vesna Đidara, 
Ispit 5.9.19. - rezultate ispita iz EKI, IA i IB za studente koji nisu na Povjerenstvu molim pogledati u Studomatu
12. rujna 2019.
Vlasta Klaić, 
Ispitni rok 5.9.19.- rezultati ispita iz EK, ES-B i ES-Z
12. rujna 2019.
Vlasta Klaić, 
Ispitni rok 5.9.19. - rezultati ispita iz EKII, IIA, IIB i IIC
12. rujna 2019.
Vlasta Klaić, 
Kolegij Tehnologija II- Rezultati ispita 11.09.2019.- dio ZAVARIVANJE, MONTAŽA
11. rujna 2019.
Maja Horvatić, 
Kolegij Osnove tehnologije II- Rezultati ispita 11.09.2019- dio ZAVARIVANJE, MONTAŽA
11. rujna 2019.
Maja Horvatić, 
Kolegij Zavarivanje i montaža- Rezultati ispita 11.09.2019.
11. rujna 2019.
Maja Horvatić, 
Rezultati ispita iz kolegija OBRADNI SUSTAVI od 11.09.2019.
11. rujna 2019.
Vesna Đidara, 
Rezultati ispita iz kolegija POSTUPCI OBLIKOVANJA od 11.09.2019.
11. rujna 2019.
Vesna Đidara, 
Ocjene pismenog ispita iz kolegija ALATI NAPRAVE od 11.09.2019.
11. rujna 2019.
Vesna Đidara, 
Konzultacije kod dr. sc. Bošnjak Terzić 16.9.2019.
11. rujna 2019.
Brankica Bošnjak Terzić, 
Rok 5.9.19.: Ispit pred Povjerenstvom- Molim da se terminu pristupa ispitu ravnate prema obavijesti na stranici Katedre
11. rujna 2019.
Vlasta Klaić, 
Raspored za USMENI ISPIT - rok 9/9/2019
10. rujna 2019.
Ivana Lakićević, 
Ispit pred povjerenstvom - rok 9/9/2019
10. rujna 2019.
Ivana Lakićević, 
Rezultati pismenog ispita Zavoda za mehaniku fluida za rok 09/09/2019
10. rujna 2019.
Ivana Lakićević, 
Obavijest o održavanju Ispita pred povjerenstvom iz kolegija Regulacija procesa (159238) za rok 11.09.2019
10. rujna 2019.
Zrinka Milutin, 
RP-prijedlog konačnih ocjena-ispitni rok 10.9.19.
10. rujna 2019.
Vlasta Klaić, 
Ispitni rok 5.9.19.- obavijest o ispitu pred Povjerenstvom za kolegij EKIII
10. rujna 2019.
Vlasta Klaić, 
Obavijest o ispitu pred Povjernstvom za EK, ES-B, ES-Z
10. rujna 2019.
Vlasta Klaić, 


6
Izlaz iz arhive
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102