Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Nastava
Oglasne ploče


Prvo predavanje, tj. dogovor oko podjele seminarskih zadataka održat će se u četvrtak, 11.03.2021. u 09.00 sati u Praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205.

Predmetni nastavnici: Prof.dr.sc. Zoran Kožuh, izv.prof.dr.sc. Ivan Stojanović
 Obavijesti
Maja Horvatić
26. veljače 2021.
Uvodno predavanje (dio Zavarivanje) održat će se u srijedu, 10.03.2021. od 8.15- 09.45 h u Praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205.

Predmetni nastavnici:  izv.prof.dr.sc. I. Garašić, izv.prof.dr.sc. I. Stojanović
 Obavijesti
Maja Horvatić
26. veljače 2021.
Predavanja iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje počinju u 3. tjednu nastave, u utorak, 16.03.2021. od 14:00-15:30 h u praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205.

Vježbe se održavaju petkom od 08:15-09:45 sati u Laboratoriju za zavarivanje, B3-104.

Raspored predavanja nalazi se u privitku.

Predmetni nastavnici: prof.dr.sc. Z.Kožuh, izv.prof.dr.sc. I. Garašić
 Obavijesti
Maja Horvatić
26. veljače 2021.
Predavanja iz kolegija Postupci zavarivanja počinju u 2. tjednu nastave, u  četvrtak, 11.03.2021. od 12:15-13:45 h u praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205. Vježbe se održavaju petkom od 10:00- 11:30 sati u Laboratoriju za zavarivanje, B3-103 te počinju u petak, 26.03.2021.

Raspored predavanja nalazi se u privitku.

Predmetni nastavnici: Prof.dr.sc. Z.Kožuh, prof.dr.sc. I. Garašić
 Obavijesti
Maja Horvatić
26. veljače 2021.
Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6279 nalaze se skice postupaka zavarivanja.
Predmetni nastavnik: Prof.dr.sc. Zoran Kožuh
 Obavijesti
Maja Horvatić
3. ožujka 2020.

Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=90  nalaze se podloge za pripremu ispita iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje PI.

 Obavijesti
Maja Horvatić
9. listopada 2019.

Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=90  nalaze se podloge za pripremu ispita iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje PI.

 Obavijesti
Maja Horvatić
11. siječnja 2019.
  • Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno. Prisustvovanje vježbama je uvjet prava na potpis i pristup kolokviju. Studenti koji su opravdano spriječeni prisustvovanju vježbama obavezni su kolokvirati sadržaje s kojih su izostali, prije održavanja kolokvija.
  • Održat će se 4 kolokvija. Uvjet za upis ocjene su položena sva 4 kolokvija.
  • Predrok će se održati 10.06.2020. od 15-16 sati u dvorani A.
  • Pravo na predrok imaju studenti kojima su ostala max. dva nepoložena kolokvija. Studenti koji ne uspiju položiti sva područja pristupaju ispitu gdje polažu ona područja koja nisu položili putem kolokvija i predroka.
  • Područja položena putem kolokvija i predroka priznaju se za sve ispitne rokove u ak.godini. 
  • Studenti koji su ispit položili putem kolokvija i/ili predroka dužni su prijaviti 1.ispitni rok, 01.07.2020. radi evidentiranja ocjene u ISVU.

 Obavijesti
Maja Horvatić
24. svibnja 2018.


Arhiva
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102