Studiranje i nastava
Nastava
Oglasne ploče


Obavijesti vezane za održavanje nastave/ kolokvija iz dijela Zavarivanje nalaze se u nastavku.
 Obavijesti
Maja Horvatić
26. ožujka 2020.
Prilog nastavnim materijalima teme 3- dinamička karakteristika- primjena iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6364

Nastavni materijali za temu 1, 2 i 3 objavljeni su ranije i također su dostupni na stranici Katedre.
 Obavijesti
Maja Horvatić
24. ožujka 2020.
Nastavni materijali za predavanja kolegija Postupci zavarivanja- tema modificirani MAG postupci zavarivanja dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6363

Materijali za teme MAG i TIG objavljeni su ranije i također su dostupni na stranici Katedre.
 Obavijesti
Maja Horvatić
24. ožujka 2020.
Sukladno nastaloj situaciji te odluci o trenutnoj obustavi kontakt nastave, došlo je do promjene načina polaganja ispita.
Predviđena dva kolokvija (iz dijela zavarivanja i dijela površinske zaštite) se shodno situaciji ukidaju te će se ispit polagati na redovnim ispitnim rokovima.

Nastavni materijali iz dijela Zavarivanje ranije su objavljeni na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije, a također su kompletni nastavni materijali kolegija, uključujući i dio Površinske zaštite dostupni na e-učenju.

Konzultacije su moguće putem e-maila sa predmetnim nastavnicima: Izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić (Zavarivanje) , Doc.dr.sc. Ivan Stojanović (Površinska zaštita)
 Obavijesti
Maja Horvatić
24. ožujka 2020.
Nastavni materijali kolegija za četvrto predavanje iz dijela ZAVARIVANJE koje je po rasporedu predviđeno za 25.03.2020. dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6360

Materijali za vježbe biti će objavljeni naknadno.
 Obavijesti
Maja Horvatić
24. ožujka 2020.
Sukladno novonastaloj situaciji te odluci o trenutnoj obustavi kontakt nastave, svi nastavnici i administracija Katedre za zavarene konstrukcije za sve su upite dostupni putem svojih e-mail adresa.
 Obavijesti
Maja Horvatić
23. ožujka 2020.
Drugi dio nastavnih materijala za 1. i 2. predavanje dijela Spajanje materijala predviđena u terminima 25.03. i 01.04. dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6354
 Obavijesti
Maja Horvatić
23. ožujka 2020.
Obzirom na novonastalu situaciju te shodno odluci o obustavi kontakt nastave, kolokvij iz Prerade polimera koji je predviđen za srijedu, 25.03. odgađa se do daljnjega. Novi termin održavanja kolokvija biti će objavljen naknadno.
 Obavijesti
Maja Horvatić
18. ožujka 2020.
Nastavni materijali za 1. i 2. predavanje dijela Spajanje materijala predviđena u terminima 25.03. i 01.04. dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6335
 Obavijesti
Maja Horvatić
18. ožujka 2020.
Nastavni materijali za predavanje kolegija Postupci zavarivanja- Tema TIG dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6334
Materijali za 2. i 3. predavanje (Tema MAG) objavljeni su ranije i dostupni su na stranici Katedre.
 Obavijesti
Maja Horvatić
18. ožujka 2020.
Nastavni materijali za 3. predavanje kolegija dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6333
Nastavni materijali za 1. i 2. predavanje ranije su objavljeni i dostupni su na stranici Katedre.
 Obavijesti
Maja Horvatić
18. ožujka 2020.
 Obavijesti
Maja Horvatić
18. ožujka 2020.
Nastavni materijali za vježbe iz Prerade polimera koje bi se po rasporedu trebale održati u petak, 20.03. dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6328
 Obavijesti
Maja Horvatić
17. ožujka 2020.
Obzirom na novonastalu situaciju te shodno odluci o obustavi nastave na naredna 2 tjedna, nastavni materijali kolegija za treće predavanje iz dijela ZAVARIVANJE koje je po rasporedu 18.03.2020. dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6325
Materijali za vježbe biti će objavljeni naknadno u toku tjedna.
 Obavijesti
Maja Horvatić
17. ožujka 2020.
Obzirom na novonastalu situaciju te shodno odluci o obustavi nastave na naredna 2 tjedna, nastavni materijali za kolegij Osnove tehnologije II- dio Prerada polimera dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6320

 Obavijesti
Maja Horvatić
17. ožujka 2020.
Obzirom na novonastalu situaciju te shodno odluci o obustavi nastave na naredna 2 tjedna, nastavni materijali za kolegij Strojevi i oprema za zavarivanje dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6313

 Obavijesti
Maja Horvatić
16. ožujka 2020.
Obzirom na novonastalu situaciju te shodno odluci o obustavi nastave na naredna 2 tjedna, nastavni materijali za kolegij Postupci zavarivanja dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6314

 Obavijesti
Maja Horvatić
16. ožujka 2020.
Obzirom na novonastalu situaciju te shodno odluci o obustavi nastave na naredna 2 tjedna, nastavni materijali za kolegij Osnove tehnologije B dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6315

 Obavijesti
Maja Horvatić
16. ožujka 2020.
U privitku se nalazi raspored za vježbe iz dijela Spajanje materijala (Zavarivanje).
 Obavijesti
Maja Horvatić
10. ožujka 2020.
Novi raspored za vježbe nalazi se u privitku. Nadodana je nova grupa 2-račinž-3, termin utorkom od 14-16h, a ukinut je termin četvrkom.
 Obavijesti
Maja Horvatić
6. ožujka 2020.
 Obavijesti
Maja Horvatić
3. ožujka 2020.
Predavanja iz kolegija počinju u srijedu, 04.03. od 14-17 h u dvorani A.
U privitku se nalazi raspored predavanja, vježbi i kolokvija.
 Obavijesti
Maja Horvatić
2. ožujka 2020.
Predavanja iz kolegija počinju u četvrtak, 12.03.2020. od 10-12h. Raspored predavanja nalazi se u privitku.
 Obavijesti
Maja Horvatić
28. veljače 2020.
Predavanja iz kolegija počinju u utorak, 17.03.2020. od 10-12h. Raspored predavanja nalazi se u privitku.
 Obavijesti
Maja Horvatić
28. veljače 2020.
Predavanja počinju u srijedu, 04.03. od 10-13 h. Raspored predavanja nalazi se u privitku.
 Obavijesti
Maja Horvatić
28. veljače 2020.
Uvodno predavanje održat će se u srijedu, 11.03.2020. od 8.30- 10.00 h u Praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205.
Obavijesti o terminima predavanja, vježbi i kolokvijima nalaze se u privitku.
 Obavijesti
Maja Horvatić
28. veljače 2020.
 Ispitni rokovi
Maja Horvatić
16. siječnja 2020.
- Studentima koji su upisali i položili kolegij Postupci spajanja u ak.god. 2018/19 priznaje se ostvarena ocjena za kolegij Zavarivanje PI
- Studenti koji su u ak.god. 2019/20 upisali i kolegij Zavarivanje PI i kolegij Postupci spajanja, Postupke spajanja polažu preko kolokvija/ ispita, a Zavarivanje PI polažu putem seminara
- Studenti koji su u ak.god. 2019/20 upisali samo kolegij Zavarivanje PI isti polažu preko kolokvija/ ispita
 Obavijesti
Maja Horvatić
9. siječnja 2020.
Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=category&site_id=90&category_id=1092 nalaze se nastavni materijali iz kolegija Postupci spajanja i Zavarivanje PI.
 Obavijesti
Maja Horvatić
19. prosinca 2019.

Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=90  nalaze se podloge za pripremu ispita iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje PI.

 Obavijesti
Maja Horvatić
9. listopada 2019.

Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=90  nalaze se podloge za pripremu ispita iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje PI.

 Obavijesti
Maja Horvatić
11. siječnja 2019.
  • Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno. Prisustvovanje vježbama je uvjet prava na potpis i pristup kolokviju. Studenti koji su opravdano spriječeni prisustvovanju vježbama obavezni su kolokvirati sadržaje s kojih su izostali, prije održavanja kolokvija.
  • Održat će se 4 kolokvija. Uvjet za upis ocjene su položena sva 4 kolokvija.
  • Predrok će se održati 10.06.2020. od 15-16 sati u dvorani A.
  • Pravo na predrok imaju studenti kojima su ostala max. dva nepoložena kolokvija. Studenti koji ne uspiju položiti sva područja pristupaju ispitu gdje polažu ona područja koja nisu položili putem kolokvija i predroka.
  • Područja položena putem kolokvija i predroka priznaju se za sve ispitne rokove u ak.godini. 
  • Studenti koji su ispit položili putem kolokvija i/ili predroka dužni su prijaviti 1.ispitni rok, 01.07.2020. radi evidentiranja ocjene u ISVU.

 Obavijesti
Maja Horvatić
24. svibnja 2018.


Arhiva vijesti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102