Studiranje i nastava
Nastava
Oglasne ploče


Rezultati kolokvija nalaze se u privitku. Studenti koji su položili ispit putem kolokvija (položena oba područja) obavezno prijavljuju 1. ispitni rok 24.01.2020. radi evidentiranja ocjene u ISVU. 
 Rezultati ispita
Maja Horvatić
23. siječnja 2020.
 Ispitni rokovi
Maja Horvatić
16. siječnja 2020.
- Studentima koji su upisali i položili kolegij Postupci spajanja u ak.god. 2018/19 priznaje se ostvarena ocjena za kolegij Zavarivanje PI
- Studenti koji su u ak.god. 2019/20 upisali i kolegij Zavarivanje PI i kolegij Postupci spajanja, Postupke spajanja polažu preko kolokvija/ ispita, a Zavarivanje PI polažu putem seminara
- Studenti koji su u ak.god. 2019/20 upisali samo kolegij Zavarivanje PI isti polažu preko kolokvija/ ispita
 Obavijesti
Maja Horvatić
9. siječnja 2020.
Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=category&site_id=90&category_id=1092 nalaze se nastavni materijali iz kolegija Postupci spajanja i Zavarivanje PI.
 Obavijesti
Maja Horvatić
19. prosinca 2019.

Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=90  nalaze se podloge za pripremu ispita iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje PI.

 Obavijesti
Maja Horvatić
9. listopada 2019.
Raspored za vježbe iz dijela Zavarivanje nalazi se u privitku.
 Obavijesti
Maja Horvatić
2. listopada 2019.
  • Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno. Prisustvovanje vježbama je uvjet prava na potpis i pristup kolokviju. Studenti koji su opravdano spriječeni prisustvovanju vježbama obavezni su kolokvirati sadržaje s kojih su izostali, prije održavanja kolokvija.
  • Održat će se 4 kolokvija. Uvjet za upis ocjene su položena sva 4 kolokvija.
  • Predrok će se održati 12.06.2019. od 15-16 sati u dvorani A.
  • Pravo na predrok imaju studenti kojima su ostala max dva nepoložena kolokvija. Studenti koji ne uspiju položiti sva područja pristupaju ispitu gdje polažu ona područja koja nisu položili putem kolokvija i predroka.
  • Područja položena putem kolokvija i predroka priznaju se za sve ispitne rokove u ak.godini. Nepoložena područja polažu se na ispitnim rokovima te se jednom položeno određeno područje priznaje do kraja ak.god., odnosno NE MORAJU se sva nepoložena područja položiti odjednom na istom ispitnom roku.
  • Studenti koji su ispit položili putem kolokvija i/ili predroka dužni su prijaviti 1.ispitni rok, 28.06.2019. radi evidentiranja ocjene u ISVU.
  • Indeks na upis ocjene dostavlja se preko indeks porte ili u ured Katedre za zavarene konstrukcije, B3-206 u vremenu od 10.30-12.00 sati.

 Obavijesti
Maja Horvatić
24. svibnja 2018.

Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=90 nalaze se skice postupaka zavarivanja. Predmetni nastavnik: Prof.dr.sc. Zoran Kožuh

 Obavijesti
Maja Horvatić
21. ožujka 2019.


Arhiva vijesti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102