Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Poslijediplomski studiji
Poslijediplomski specijalistički studij
Uvjeti upisa
Uvjeti upisa na specijalistički studij

Na studij se mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni diplomski studij s 240 ili više ECTS bodova na FSB-u ili na drugim fakultetima i visokoškolskim ustanovama iz područja tehničkih znanosti – uz eventualno polaganje razlikovnih ispita, prema odluci FV a na prijedlog odbora za Odbora za poslijediplomske studije FSB.
Iznimno se na studij mogu upisati i kandidati koji su završili i diplomirali na drugim znanstvenim područjima ukoliko su zaposleni na područjima tehničke struke i uz posebno odobrenje Sveučilišta u Zagrebu. Pri tome je nužno položiti razlikovne ispite, prema odluci Fakultetskog vijeća FSB-a a na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije FSB.

Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij u akademskoj godini 2021./2022.

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102