Upisi u prijediplomske studije

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Upisi
Upisi u preddiplomske studije

Upisi u prijediplomske studije

Uvjeti upisa u 1. godinu prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 15. studenoga 2022. godine

Studijski programi

 1. Brodogradnja, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
 2. Strojarstvo, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
 3. Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
 4. Mehatronika i robotika, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine

Upisne kvote

Upisne kvote za prijediplomski studij
Prijediplomski
studij
Ukupna upisna
kvota
Strojarstvo 375
Brodogradnja 45
Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika 30
Mehatronika i robotika 60
Ukupno 510
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:
 • Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 400 bodova
 • Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (viša razina) - do 400 bodova
  • Fizika ili Kemija* - do 150 bodova
   * nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove. Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.
 • Na temelju provjere posebnih sposobnosti - nema bodova
 • Na temelju dodatnih učenikovih postignuća: **
  • po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta Matematika, Fizika i Kemija u svakom razredu srednje škole - do 40 bodova
  • po 5 dodatnih bodova za ostvareni plasman od 1. do 3. mjesta na državnim natjecanjima u tehničkom području strojarstva i brodogradnje pod pokroviteljstvom ASO-a/MZO-a (tehnička mehanika, strojarske konstrukcije, CAD dizajniranje računalom) - do 20 bodova
   ** ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50
  • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika, Fizika i Kemija - izravan upis (1000 bodova)
  • sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika, Fizika i Kemija - izravan upis (1000 bodova) (Uključuje i sudjelovanje na prirodoslovnim olimpijadama koje uključuju navedene predmete i koje se nalaze na listi međunarodnih natjecanja znanja Nacionalnog informatičkog sustava prijave na visoka učilišta: The European Olympiad of Experimental Science (EOES) i International Junior Science Olympiad (IJSO).)
Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva ili mehatronike i robotike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine ili izvan RH obvezni su polagati ispite državne mature.


UPISI U 1. GODINU

Pristupnici koji steknu pravo upisa na FSB korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr trebat će od 19. srpnja od 20:00 sati do 21. srpnja 2023. do 9:00 sati dovršiti/potvrditi upis putem aplikacije za upis koja će zahtijevati pripremu i učitavanje sljedećih dokumenata:

1. kopiju uplatnice na iznos troškova upisa 43,80 € (330 kn) - UPISNINU PLAĆAJU SVI KOJI STEKNU PRAVO UPISA
    Podaci za plaćanje:    
    PRIMATELJ Fakultet strojarstva i brodogradnje
    IBAN HR4723600001101346933
    
Poziv na broj 652644-OIB pristupnika
    Model HR00
    Iznos 43,80 €
    Opis IME PREZIME, Upis u prvu godinu 2023./2024.

2. fotografiju 3×3 cm
3. fotografiju vlastoručnog potpisa
4. kopiju osobne iskaznice
5. studenti koji su već studirali u statusu redovitog studenta na nekom drugom studiju u RH trebaju predati i potvrdu (ispisnicu) izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, načinom studiranja (redoviti ili izvanredni), propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.
6. kopiju uplatnice za trošak participacije ako podliježu plaćanju (opisano u tekstu niže).

Detaljne informacije o svemu navedenome možete vidjeti u prezentaciji 
Upisi u 1. godinu prijediplomskih studija - prezentacija s uputama.

Studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu prijediplomskog studija ili prvi puta mijenjaju studij na prijediplomskoj razini u statusu redovitog studenta, ne trebaju platiti participaciju u troškovima studiranja u skladu s Odlukom Vlade RH.

Svi oni kojima je je ovo minimalno treći studij u statusu redovitog studenta na prijediplomskoj razini, moraju platiti puni iznos participacije 1.114,87 € (8.400,00 kn) plativo u dva jednaka dijela, prvi dio odmah pri upisu, a drugi prilikom upisa u ljetni semestar.

Podaci za plaćanje:

    PRIMATELJ Fakultet strojarstva i brodogradnje
    IBAN HR4723600001101346933

    Poziv na broj 652640-OIB pristupnika

    Model HR00
    Iznos 557,44 €

    Opis IME PREZIME, Participacija za ak.god. 2023./2024., 1. rata


Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenta u troškovima studija (za tehničko područje 1.114,87 € (8.400,00 kn)).


Jesenski razredbeni postupak

Ukoliko upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom razredbenom postupku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr

Prema potpisanom Sporazumu o PRAVILIMA O UVJETIMA, POSTUPKU PRIJAVE, PROVEDBI ISPITA ZA UPIS I RANGIRANJU KANDIDATA NA STUDIJSKE PROGRAME (potpisan u lipnju 2012. između AZVO, NCVVO-a i Rektorskog zbora) kandidatima koji iz opravdanih razloga, a o čemu odlučuje Centar (NCVVO), nisu mogli polagati ispite državne mature u ljetnom ispitnom roku, omogućit će se u jesenskom roku upis na studijske programe čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku.

Navedeno će se omogućiti isključivo pod uvjetom da su ostvarili barem onoliko bodova koliko su ostvarili kandidati koji su stekli pravo upisa na to visoko učilište u ljetnom upisnom roku s najmanjim brojem bodova, u skladu s mogućnostima upisa na studijske programe pojedinog visokog učilišta.

Upisi u jesenskom upisnom roku održat će se 19. rujna 2023.

Informacije vezane za upis i popis potrebnih dokumente pročitati u uputama za srpanjski rok.

U aplikacuju se treba ulogirati i predati tražene dokumente 19. rujna 2023. do 12 sati. 

Poveznica za online upis na jesenskom roku: https://onlineupisi.fsb.hr/pd2rok/

U slučaju ispisa s Fakulteta uplaćeni iznos troškova upisa se ne vraća.

Svi dokumenti ostaju pohranjeni u Studentskoj službi FSB-a.

Upis je završen kada to u ISVU potvrdi Studentska služba FSB-a.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica