Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Upisi
Upisi u diplomske studije
Upisi u diplomske studije

Tekst natječaja s kriterijima upisa i rokovima

Obrazac za prijavu na diplomski studij
 


Prijave za razedbeni postupak


Prijave za razredbeni postupak primaju se:

  1. od 20. do 24. rujna 2021.
  2. od 21. do 25. veljače 2022.
 Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju Studentskoj službi FSB-a. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:
  1. kopiju (obje strane) osobne iskaznice uz predočenje originala,
  2. svjedodžbu, odnosno uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju. Ukoliko pristupnik nema svjedodžbu potrebno je priložiti prijepis ocjena (transkript),
  3. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na žiro-račun FSB-a, uz naznaku “za razredbeni postupak diplomskog studija”.

Kandidati koji su preddiplomski studij završili na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu ne trebaju priložiti dokument naveden pod 2.

Kandidati koji su završili preddiplomski studij u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi izdano od strane Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Prijave se podnose na obrascu i predaju se osobno na Studentsku referadu ili se šalju mailom na upisi@fsb.hr ili poštom na adresu FSB-a: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10 002 Zagreb.Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Razredbeni postupak – kriteriji upisa

Izračun broja bodova pri rangiranju kandidata za upis u diplomski studij:

B = 70 x (P − 2,0) / 3 + 30 x (2 x N − S) / N

P = težinski prosjek ocjena kandidata na preddiplomskom studij (na tri decimale),

N = nominalno trajanje studija u semestrima (6 ili 7 semestara),

S = ukupan broj semestara studiranja kandidata na preddiplomskom studiju (cijeli broj, maksimalno 2N.

Ako su kandidati studirali dulje od dvostrukog nominalnog trajanja studija u račun se uzima 2N). 

Dodatni bodovi se dodjeljuju temeljem sljedećih kategorija: 

Rektorova nagrada                                        5 bodova (jednokratno)        

Demonstrator                                                 1 bod po akademskoj godini 

Sportski uspjesi i umjetnička postignuća   do 2 boda      

Studentski radovi                                           1 bod
   

Rangiranje kandidata će se primjenjivati samo u slučaju ako broj prijavljenih studenata bude veći od ukupnog broja upisnih kvota za svaki studij pojedinačno.

Upisi

Upisi na diplomske studije provodit će se prema rang-listi izrađenoj na temelju rezultata postignutih u razredbenom postupku i to:

  1. od 27. rujna do 1. listopada 2021. godine
  2. od 28. veljače do 4. ožujka 2022. godine

Konačna rang lista utvrdit će se nakon razredbenog postupka u ožujku 2022. godine na temelju rang lista rujanskog razredbenog roka i razredbenog roka u ožujku.

Izračun participacije u troškovima studija provodit će se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.  

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 80,00 kn koji se uplaćuju na žiro-račun Fakulteta broj: HR4723600001101346933.

Pri upisu se obvezno trebaju donijeti na uvid izvorne dokumente navedeni u dijelu prijave za razredbeni postupak, od točke 1. do 3. te jednu fotografiju (4 cm x 6 cm) za matični list. Matični list se preuzima u skriptarnici uz predočenje uplatnice od 80 kuna.

Svi kandidati koji upisuju diplomski studij uz razlikovni semestar, odnosno uz razlikovnu godinu, obvezni su podnijeti molbu Povjerenstvu za upis u diplomske studije do 1. rujna 2021.

U Studentskoj službi FSB-a i na internetskoj stranici www.fsb.hr mogu se dobiti sve obavijesti i obrasci vezani za upis.

Tekst natječaja se može naći poveznici.

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102