Studiranje i nastava
Studentska služba
Studentska iskaznica
Studentska iskaznica

UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE NOVE STUDENTSKE ISKAZNICE (vrijedi samo za X-ice, a ne i za E-Indekse)

Zahtjev za izdavanje nove studentske iskaznice student podnosi u računskom centru. Prije podnošenja zahtjeva potrebno je izvršiti plaćanje naknade za izdavanje nove iskaznice i to u jednom od iznosa :

Zahtjev za izdavanje iskaznice
u slučaju da je iskaznica
Iznos naknade
prvi put izgubljena ili oštećena 30 kuna
drugi put izgubljena ili oštećena 50 kuna
svaki sljedeći put 100 kuna

Naknada za ponovno izdavanje studentske iskaznice se uplaćuje isključivo na blagajni Fakulteta (pored studentske referade).

Oštećenu iskaznicu student je dužan vratiti prilikom podnošenja zahtjeva za novom. 

Prilikom podnošenja zahtjeva student može zatražiti privremenu iskaznicu kojom ostvaruje prava na prehranu dok mu nova ne bude izdana. Novu iskaznicu preuzima u računskom centru pri čemu je dužan vratiti privremenu.

Formular za izdavanje nove studentske iskaznice

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102