Opis specijalističkog studija

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Poslijediplomski studiji
Poslijediplomski specijalistički studij

Opis specijalističkog studija

Voditelj specijalističkog studija : Izv. prof.dr.sc. Hrvoje Cajner

Stjecanje zvanja specijalista moguće je iz sljedećih područja:

Student odabire specijalističko područje prilikom upisa na studij. Studijski program na PDSS-u otvoren je i za posve nove smjerove, sve u ovisnosti o daljnjem razvoju pojedinih disciplina, ali i o interesu potencijalnih polaznika. 

Trajanje studija i vrednovanje rada studenata preko ECTS bodova
Studij traje 2 semestra (jedna akademska godina) sa ukupno 210 sati aktivne nastave (7 kolegija po 30 sati). Od toga je na kolegije I. semestra raspoređeno 20 ECTS bodova, a na kolegije u II. semestru 15 bodova. Završni rad s fondom od 30 sati se vrednuje s 25 ECTS bodova. Ukupno nastavno opterećenje i samostalni rad studenata odgovara ekvivalentu od 60 ECTS bodova. Svi kolegiji na PDSS-u su jednosemestralni.
U tijeku studija student sluša u I. semestru četiri kolegija sa fondom od 120 sati nastave, odnosno 20 ECTS bodova. U II. semestru sluša se tri kolegija s ukupnim fondom od 90 sati nastave, odnosno 15 ECTS bodova. Svakom kolegiju pripada jednak broj ECTS bodova – 5, osim za tri izborna kolegija smjera Pomorske konstrukcije s 15 sati koji se vrednuju sa po 3 ECTS boda. 
Polaznik može iznimno odabrati i kolegije između obveznih kolegija drugih smjerova, u cilju kreiranja programa prema vlastitim željama i potrebama struke. 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija
Završetkom PDSS-a na FSB-u postižu se brojne kompetencijske prednosti što proizlaze iz koncepcije i načina realizacije ovog studija, ali u uskoj povezanosti s koncepcijom preddiplomskog i diplomskog studija. Na ovom se studiju, naime, stječe temeljno obrazovanje strojarskih i brodograđevnih inženjera sukladno općeprihvaćenim principima proizašlim iz Bolonjske deklaracije. Ubrzani razvoj struke u svim segmentima tehnike zahtjeva, međutim, i brojna druga znanja prožeta jednako najnovijim znanstvenim dostignućima, ali i posve specifičnim vještinama i znanjima proizašlim iz rješavanja stručnih problema. Jedan je od načina ovladavanja ubrzanim razvojem struke cjeloživotno učenje. Specijalistički poslijediplomski studij svakako je prvi važan korak, na znanstvenim osnovama baziranom istraživačkom radu potaknutom specifičnim problemima struke, a zatim oblikovanom kroz interakciju predavača i polaznika uz pomoć laboratorijskih i terenskih istraživanja. Fleksibilnost u kombiniranju kolegija (izbornih) na PDSS-u svakako su važna potpora učinkovitom ovladavanju suvremenih metoda i tehnologija od strane polaznika.
Dio nastave biti će moguće organizirati u kombinaciji sa nastavom na poslijediplomskom doktorskom studiju, osobito u području istraživačkih kolegija (I kolegiji), radova iz područja istraživanja (R kolegiji), ali i iz kolegija užeg područja istraživanja (S kolegiji).
Može se očekivati da će završeni polaznici PDSS raspolagati značajnim kompeticijskim prednostima u odnosu na svoju okolinu - osobito uzme li se u obzir interakcijsko i sinergijsko djelovanje ovakvog obrazovanja. Rješavanje konkretnih tehničkih problema u svakodnevnoj praksi uz istovremeno dodatno usmjereno, specijalističko, poslijediplomsko obrazovanje svakako su vrlo dobar način razvoja kompetentnih stručnjaka iz svih segmenata strojarstva i brodogradnje.

Posebnu će ulogu u tome imati mentori iz redova nastavnika imenovanih na studiju, ali i značajni laboratorijski i drugi resursi koji polaznicima stoje na raspolaganju.

 

 

 


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica