Studij brodogradnje do 2021./2022.

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Prijediplomski i diplomski studiji
Preddiplomski i diplomski studiji do 2021./2022.
Brodogradnja

Studij brodogradnje do 2021./2022.

Studij brodogradnje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu prilagođen je za izobrazbu magistara inženjera brodogradnje općeg profila koji će biti osposobljeni za rad u suvremenoj proizvodnji, da njome rukovode te da je razvijaju i usavršavaju, primjenjujući najnovije rezultate znanstvenih istraživanja. Širina znanja stečena ovakvim studijskim programom, uz osobnu kreativnost, omogućuje mladim inženjerima proizašlim iz "Zagrebačke škole brodogradnje" da biraju razne smjerove brodograđevne struke i da se prilagode promjenama koje svakodnevno donosi razvoj znanosti i tehnike. Inženjeri brodogradnje su kroz studij osposobljavaju da rade na poslovima osnivanja i konstrukcije broda, tehnologije gradnje i organizacije, eksperata klasifikacije i nadzora, gradnje broda, upravljanja, održavanja i iskorištavanja broda, studijskih i modelskih ispitivanja, raznih istraživačkih i konzultantskih organizacija, državnih nadzornih ustanova, i to za sve tipove i veličine brodova i za sve tipove pomorskih objekata.

Studij brodogradnje se prema europskim standradima visokih učilišta odvija u dva dijela: preddiplomski studij u trajanju od 7 semestara i diplomski studij u trajanju od daljnjih 3 semestra. Na preddiplomskom studiju, osim zajedničke 1. godine za sve studije FSB-a, studenti će prvo savladati niz temeljnih kolegija iz područja fundamentalnih disciplina (Matematika, Mehanika, ...) i općih tehničkih disciplina (Materijali, Elementi strojeva, Termodinamika, Mehanika fluida, ...) a potom i iz temeljnih brodograđevnih disciplina (Geometrija broda, Konstrukcija broda, Gradnja broda, Plovnost i stabilitet broda, Brodska hidromehanika, Otpor broda, Propulzija broda, Pogon broda, ...). Prva faza studiranja je zaokružena s primjerenim završnim radom. Diplomski studij predstavlja logičnu nadogradnju na preddiplomski studij, gdje će studenti slušati kolegije koji stručno i znanstveno jače zadiru u brodograđevnu struku (Vibracije broda, Čvrstoća broda, Osnivanje broda, Upravljivost broda, ...) i gdje se kroz izradu Projekata i diplomskog rada provjerava razina kreativnosti i samostalnog rada budućeg magistra inženjera brodogradnje.

Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku objedinjuje pet Katedri koje su osim nastave nosioci i stručnog i znanstvenog rada svojih članova. Zajedničke odrednice studija brodogradnje su sustav izbornih predmeta i mentorsko vođenje studenata, računalna tehnologija u Laboratoriju za primjenu računala u brodogradnji, te znanstveno-istraživalačka aktivnost kao i stručna suradnja s brodograđevnom industrijom. Katedra za konstrukciju plovnih objekata pokriva predmete vezane za osnivanje brodskih konstrukcija, teoriju konstrukcija, čvrstoću i vibracije broda, valna opterećenja, te podobnost, sigurnost i pouzdanost kao i optimizaciju konstrukcija.

Katedra za gradnju plovnih objekata objedinjuje stručne predmete vezane za brodograđevnu tehnologiju, osnivanje brodogradilišta, organizaciju brodograđevnog procesa i poslovanje brodogradilišta, te osigurava dvije industrijske prakse u domaćim ili inozemnim brodogradilištima i potrebnu terensku nastavu.

Katedra za osnivanje plovnih objekata i pomorsku tehniku je nosilac predmeta iz pomorstvenosti plovnih objekata, opreme broda i osnivanja broda i pučinskih (offshore) objekata. Posebice se ističe stručan pristup rješavanja osnivanja broda i pučinskih objekata u realnom okruženju morskih valova.

Katedra za hidromehaniku plovnih objekata pokriva predmete koji su u temelju struke i predstavljaju osnovu za razumijevanje velikog dijela stručnih predmeta, kao što su to geometrija broda, plovnost i stabilitet broda te otpor i propulzija broda te se oslanja na resurse Brodarskog instituta u Zagrebu.

Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata koja je primarno orjentirana na brodostrojarski smjer studija strojarstva, s posebnim interesom prema brodskim parnim i plinskim postrojenjima, brodskim pomoćnim strojevima, i spregom koja postoji između projektanta broda i projektanta porivnih i ostalih brodskih uređaja.

Cijeli nastavni program studija brodogradnje u PDF formatu možete pročitati ovdje ili na Internet adresi nastavnog plana ovdje.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica