Upisi u diplomske studije

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Upisi
Upisi u diplomske studije

Upisi u diplomske studije

Tekst natječaja s kriterijima upisa i rokovima

Prijave za razedbeni postupak


Prijave za razredbeni postupak primaju se:

 1. od 16. do 20. rujna 2024. (za studije strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva te mehatronike i robotike)
 2. od 17. do 21. veljače 2025. (za studije strojarstva, brodogradnje te zrakoplovnog inženjerstva)
Prijave za razredbeni vrše se putem online aplikacije koja zahtijeva pripremu i učitavanje sljedećih dokumenata:
 1. presliku obje strane osobne iskaznice
 2. diplomu, odnosno uvjerenje o završenom prijediplomskom studiju. Ako pristupnik nema diplomu ili uvjerenje, potrebno je priložiti prijepis ocjena (transkript)
 3. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 33 € uplaćenih na žiro-račun FSB-a:
  IBAN: HR4723600001101346933
  Opis: za razredbeni postupak diplomskog studija
  Model: HR 00 
  Poziv na broj primatelja: 652644 - VAŠ OIB ili JMBAG.

Kandidati koji su prijediplomski studij završili na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu ne trebaju priložiti dokument naveden pod 2.

Kandidati koji su završili prijediplomski studij u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi izdano od strane Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Razredbeni postupak – kriteriji upisa

Izračun broja bodova pri rangiranju kandidata za upis u diplomski studij:

B = 70 x (P − 2,0) / 3 + 30 x (2 x N − S) / N

P = težinski prosjek ocjena kandidata na prijediplomskom studiju (na tri decimale),

N = nominalno trajanje studija u semestrima (6 ili 7 semestara),

S = ukupan broj semestara studiranja kandidata na prijediplomskom studiju (cijeli broj, maksimalno 2N.

Ako su kandidati studirali dulje od dvostrukog nominalnog trajanja studija u račun se uzima 2N).  

Rangiranje kandidata će se primjenjivati samo u slučaju ako broj prijavljenih studenata bude veći od ukupnog broja upisnih kvota za svaki studij pojedinačno. Prednost kod upisa imaju kandidati koji su završili sveučilišne prijediplomske studije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te oni popunjavaju početna mjesta na rang-listi. Na preostala slobodna mjesta unutar upisne kvote rangiraju se ostali kandidati.

Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, dekanu FSB-a.

Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja žalbe.


Upisi

Upisi na diplomske studije provodit će se prema rang-listi izrađenoj na temelju rezultata postignutih u razredbenom postupku i to:

 1. od 23. do 27. rujna 2024. (za studije strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva te mehatronike i robotike)
 2. od 24. veljače do 28. veljače 2025. (za studije strojarstva, brodogradnje te zrakoplovnog inženjerstva)

Konačna rang lista utvrdit će se nakon razredbenog postupka u ožujku 2025. godine (osim za studij mehatronike i robotike) na temelju rang lista rujanskog razredbenog roka i razredbenog roka u veljači.

Izračun participacije u troškovima studija provodit će se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.  

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 11 € koji se uplaćuju na žiro-račun Fakulteta broj:

IBAN: HR4723600001101346933
Opis: trošak upisa diplomskog studija
Model: HR 00 
Poziv na broj primatelja: 652644 - VAŠ OIB ili JMBAG.

Pristupnik pri upisu, nakon što obrani završi rad, predaje potpisanu dokumentaciju u Studentsku službu:
 1. Ugovor o studiranju – dva primjerka (preuzeti iz aplikacije)
 2. Upisni list – jedan primjerak (preuzeti iz aplikacije)
 3. Potvrda o uplati troškova upisa
 4. Jednu fotografiju (4 cm x 6 cm) za matični list

Matični list se preuzima u skriptarnici uz predočenje uplatnice od 11 €.

Svi kandidati koji upisuju diplomski studij uz razlikovni semestar, odnosno uz razlikovnu godinu, obvezni su podnijeti molbu Povjerenstvu za upis u diplomske studije do 1. rujna.

Informacije o upisu razlikovnog semestra/godine

U Studentskoj službi FSB-a i na internetskoj stranici www.fsb.unizg.hr mogu se dobiti sve obavijesti i obrasci vezani za upis.

Napomena: Studenti koji diplomski studij upisuju u ljetnom semestru, moraju položiti 18 ECTS do upisa u novu akademsku godinu kako bi zadržali pravo na subvencioniranu prehranu.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica