Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19


29. studenog 2017.
Jagoda Oklopčić, 
27. studenog 2017.
Ivo Džijan, 
25. listopada 2017.
Jagoda Oklopčić, 
19. listopada 2017.
Andreja Eškić, 
27. rujna 2017.
Jagoda Oklopčić, 
13
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102