Predaja diplomskih radova

Završen diplomski rad u 1. roku diplomskih ispita diplomskog studija (prosinac 2019.) ak. god. 2019./2020. predaje se u četvrtak 28. studenoga 2019. u vremenu od 10 do 12 sati u Referadu za završne i diplomske ispite. 

 

Rad je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku. 

 

Rad se predaje u DVA tvrdo uvezana primjerka. Rad u koji ste uvezali kopiju diplomskog zadatka može biti crno-bijeli jer taj ostaje u arhivi Fakulteta. Rad u koji ste uvezali original zadatak predajete mentoru

Rad se isti dan predaje u Knjižnicu FSB-a u elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu, a prije predaje izjave i CD-a morate ga učitati u repozitorij prema uputi.

  • Kalendar
  • Podjeli
20.11.2019 - 28.11.2019
Objavljeno: 20. studenog 2019.
u kategoriji FSB Obavijesti
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102