Nastavni materijali za predavanja kolegija Postupci zavarivanja- tema Elektrootporno zavarivanje dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6615
 Obavijesti
Maja Horvatić
2. lipnja 2020.
Nastavni materijali za predavanja kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje- tema 7-Polikabel za zavarivanje te prilog uz temu dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6614
 Obavijesti
Maja Horvatić
2. lipnja 2020.
Nastavni materijali za predavanja kolegija Postupci zavarivanja- tema WAAM-Primjena MAG CBT dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6561
 Obavijesti
Maja Horvatić
13. svibnja 2020.
Nastavni materijali za predavanja kolegija Strojevi I oprema za zavarivanje- tema 6- Identifikacijska pločica izvora struje dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6562
 Obavijesti
Maja Horvatić
13. svibnja 2020.
U nastavku se nalazi obavijest vezana za održavanje nastave iz dijela Korozija i zaštita
 Obavijesti
Maja Horvatić
11. svibnja 2020.
Prvo predavanje iz Površinske zaštite održat će se na e-učenju putem BigBlueButton aplikacije u srijedu, 13.05. s početkom u 15 sati.  Za ostala predavanja u sklopu e-kolegija su dostupne audio prezentacije, skripta i pdf materijali.

Za informacije i konzultacije obratiti se e-mailom predmetnoj nastavnici prof.dr.sc. Vesni Alar: vesna.alar@fsb.hr
 Obavijesti
Maja Horvatić
11. svibnja 2020.
Nastavni materijali za predavanja kolegija Postupci zavarivanja- tema Plazma zavarivanje dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6499
 Obavijesti
Maja Horvatić
21. travnja 2020.
Nastavni materijali za 5. predavanje kolegija- tema Induktivitet dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6500
 Obavijesti
Maja Horvatić
21. travnja 2020.
U nastavku se nalazi obavijest vezana za održavanje nastave iz dijela Toplinske obrade
 Obavijesti
Maja Horvatić
20. travnja 2020.
Nastavni materijali za 4. predavanje dijela Spajanje materijala predviđeno u terminu 15.04., teme: Zavarivanje Al legura, Postupci toplinskih rezanja (plinsko, plazma, laser) dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6452
 Obavijesti
Maja Horvatić
14. travnja 2020.
Linkovi na video zapise vježbi iz dijela Zavarivanja objavljeni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6450
 Obavijesti
Maja Horvatić
10. travnja 2020.
Linkovi na video zapise vježbi iz Spajanja materijala (II. dio) objavljeni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6449
 Obavijesti
Maja Horvatić
10. travnja 2020.
Linkovi na video zapise vježbi iz Spajanja materijala objavljeni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6438

Napomena: video zapisi vježbi na teme Plinsko zavarivanje i REL zavarivanje biti će objavljeni naknadno.
 Obavijesti
Maja Horvatić
8. travnja 2020.
Linkovi na video zapise vježbi iz Zavarivanja objavljeni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6437

Napomena: prva vježba za T2 i PT2 odrađena je kontaktno; video zapisi vježbi odnose na drugu vježbu za T2 te na drugu i treću vježbu za PT2.
 Obavijesti
Maja Horvatić
8. travnja 2020.
Nastavni materijali za predavanja kolegija Postupci zavarivanja- tema EPP zavarivanje dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6435
 Obavijesti
Maja Horvatić
7. travnja 2020.
Nastavni materijali za 3. predavanje dijela Spajanje materijala predviđeno u terminu 08.04., teme: Lasersko zavarivanje, Lijepljenje dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6431
 Obavijesti
Maja Horvatić
6. travnja 2020.
Snimljena vježba na temu Elektrootpornog zavarivanja (EO) dostupna je na Youtube kanalu: https://youtu.be/qWhgsiQgC60

Vježbe za ostale teme također će biti objavljene naknadno.
 Obavijesti
Maja Horvatić
3. travnja 2020.
Snimljena vježba na temu Elektrootpornog zavarivanja (EO) dostupna je na Youtube kanalu: https://youtu.be/qWhgsiQgC60

Vježbe za ostale teme također će biti objavljene naknadno.
 Obavijesti
Maja Horvatić
3. travnja 2020.
Nastavni materijali za 4. predavanje kolegija- tema Intermitencija dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6408

Nastavni materijali za 1., 2. i 3. predavanje ranije su objavljeni i dostupni su na stranici Katedre.
 Obavijesti
Maja Horvatić
3. travnja 2020.
Obavijesti vezane za održavanje nastave/ kolokvija iz dijela Zavarivanje nalaze se u nastavku.
 Obavijesti
Maja Horvatić
26. ožujka 2020.
Prilog nastavnim materijalima teme 3- dinamička karakteristika- primjena iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6364

Nastavni materijali za temu 1, 2 i 3 objavljeni su ranije i također su dostupni na stranici Katedre.
 Obavijesti
Maja Horvatić
24. ožujka 2020.
Nastavni materijali za predavanja kolegija Postupci zavarivanja- tema modificirani MAG postupci zavarivanja dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije:
https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6363

Materijali za teme MAG i TIG objavljeni su ranije i također su dostupni na stranici Katedre.
 Obavijesti
Maja Horvatić
24. ožujka 2020.
Nastavni materijali kolegija za četvrto predavanje iz dijela ZAVARIVANJE koje je po rasporedu predviđeno za 25.03.2020. dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6360

Materijali za vježbe biti će objavljeni naknadno.
 Obavijesti
Maja Horvatić
24. ožujka 2020.
Sukladno novonastaloj situaciji te odluci o trenutnoj obustavi kontakt nastave, svi nastavnici i administracija Katedre za zavarene konstrukcije za sve su upite dostupni putem svojih e-mail adresa.
 Obavijesti
Maja Horvatić
23. ožujka 2020.
Drugi dio nastavnih materijala za 1. i 2. predavanje dijela Spajanje materijala predviđena u terminima 25.03. i 01.04. dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6354
 Obavijesti
Maja Horvatić
23. ožujka 2020.
Nastavni materijali za 1. i 2. predavanje dijela Spajanje materijala predviđena u terminima 25.03. i 01.04. dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6335
 Obavijesti
Maja Horvatić
18. ožujka 2020.
Nastavni materijali za predavanje kolegija Postupci zavarivanja- Tema TIG dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6334
Materijali za 2. i 3. predavanje (Tema MAG) objavljeni su ranije i dostupni su na stranici Katedre.
 Obavijesti
Maja Horvatić
18. ožujka 2020.
Nastavni materijali za 3. predavanje kolegija dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6333
Nastavni materijali za 1. i 2. predavanje ranije su objavljeni i dostupni su na stranici Katedre.
 Obavijesti
Maja Horvatić
18. ožujka 2020.
Kompletne podloge kolegija za dio "Zavarivanje" dostupne su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6332
 Obavijesti
Maja Horvatić
18. ožujka 2020.
Nastavni materijali za vježbe iz Prerade polimera koje bi se po rasporedu trebale održati u petak, 20.03. dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6328
 Obavijesti
Maja Horvatić
17. ožujka 2020.
Obzirom na novonastalu situaciju te shodno odluci o obustavi nastave na naredna 2 tjedna, nastavni materijali kolegija za treće predavanje iz dijela ZAVARIVANJE koje je po rasporedu 18.03.2020. dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6325
Materijali za vježbe biti će objavljeni naknadno u toku tjedna.
 Obavijesti
Maja Horvatić
17. ožujka 2020.
Obzirom na novonastalu situaciju te shodno odluci o obustavi nastave na naredna 2 tjedna, nastavni materijali za kolegij Osnove tehnologije II- dio Prerada polimera dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6320

 Obavijesti
Maja Horvatić
17. ožujka 2020.
Obzirom na novonastalu situaciju te shodno odluci o obustavi nastave na naredna 2 tjedna, nastavni materijali za kolegij Strojevi i oprema za zavarivanje dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6313

 Obavijesti
Maja Horvatić
16. ožujka 2020.
Obzirom na novonastalu situaciju te shodno odluci o obustavi nastave na naredna 2 tjedna, nastavni materijali za kolegij Postupci zavarivanja dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6314

 Obavijesti
Maja Horvatić
16. ožujka 2020.
Obzirom na novonastalu situaciju te shodno odluci o obustavi nastave na naredna 2 tjedna, nastavni materijali za kolegij Osnove tehnologije B dostupni su na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6315

 Obavijesti
Maja Horvatić
16. ožujka 2020.
Novi raspored za vježbe nalazi se u privitku. Nadodana je nova grupa 2-račinž-3, termin utorkom od 14-16h, a ukinut je termin četvrkom.
 Obavijesti
Maja Horvatić
6. ožujka 2020.
Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6279 nalaze se skice postupaka zavarivanja.
Predmetni nastavnik: Prof.dr.sc. Zoran Kožuh
 Obavijesti
Maja Horvatić
3. ožujka 2020.
Predavanja iz kolegija počinju u srijedu, 04.03. od 14-17 h u dvorani A.
U privitku se nalazi raspored predavanja, vježbi i kolokvija.
 Obavijesti
Maja Horvatić
2. ožujka 2020.
Predavanja počinju u srijedu, 04.03. od 10-13 h. Raspored predavanja nalazi se u privitku.
 Obavijesti
Maja Horvatić
28. veljače 2020.
- Studentima koji su upisali i položili kolegij Postupci spajanja u ak.god. 2018/19 priznaje se ostvarena ocjena za kolegij Zavarivanje PI
- Studenti koji su u ak.god. 2019/20 upisali i kolegij Zavarivanje PI i kolegij Postupci spajanja, Postupke spajanja polažu preko kolokvija/ ispita, a Zavarivanje PI polažu putem seminara
- Studenti koji su u ak.god. 2019/20 upisali samo kolegij Zavarivanje PI isti polažu preko kolokvija/ ispita
 Obavijesti
Maja Horvatić
9. siječnja 2020.
Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=category&site_id=90&category_id=1092 nalaze se nastavni materijali iz kolegija Postupci spajanja i Zavarivanje PI.
 Obavijesti
Maja Horvatić
19. prosinca 2019.

Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=90  nalaze se podloge za pripremu ispita iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje PI.

 Obavijesti
Maja Horvatić
9. listopada 2019.

Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=90  nalaze se podloge za pripremu ispita iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje PI.

 Obavijesti
Maja Horvatić
11. siječnja 2019.
  • Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno. Prisustvovanje vježbama je uvjet prava na potpis i pristup kolokviju. Studenti koji su opravdano spriječeni prisustvovanju vježbama obavezni su kolokvirati sadržaje s kojih su izostali, prije održavanja kolokvija.
  • Održat će se 4 kolokvija. Uvjet za upis ocjene su položena sva 4 kolokvija.
  • Predrok će se održati 10.06.2020. od 15-16 sati u dvorani A.
  • Pravo na predrok imaju studenti kojima su ostala max. dva nepoložena kolokvija. Studenti koji ne uspiju položiti sva područja pristupaju ispitu gdje polažu ona područja koja nisu položili putem kolokvija i predroka.
  • Područja položena putem kolokvija i predroka priznaju se za sve ispitne rokove u ak.godini. 
  • Studenti koji su ispit položili putem kolokvija i/ili predroka dužni su prijaviti 1.ispitni rok, 01.07.2020. radi evidentiranja ocjene u ISVU.

 Obavijesti
Maja Horvatić
24. svibnja 2018.


Arhiva
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102