Oglasne ploče

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.Demonstrator Andre Biloglav održavat će demonstrature, do kraja ispitnih rokova, online putem Teams sastanka.

Demonstrature će biti u isptom terminu, ponedjeljak od 8 do 10
link je https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk2ODliY2QtMTJhNi00MTA3LWJmN2QtODc5OWNjODJjYTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9b09a16-a3f2-4142-b031-49b1ffffe525%22%2c%22Oid%22%3a%22d517026d-05ae-4a12-91e6-bd54224c3f37%22%7d

 
 Obavijesti
Silva Čep
21. lipnja 2024.

Katedra za tehničku termodinamiku - Raspored dežurstva demonstratora iz Termodinamike I i II, Osnova termodinamike A i Uvoda u termodinamiku

Raspored dežurstva demonstratora iz Termodinamike I i II, Osnova termodinamike A i Uvoda u termodinamiku
 Rezultati ispita
Silva Čep
22. ožujka 2024.


Arhiva

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica