Upisi u preddiplomske studije

 

Uvjeti upisa u 1. godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 19. veljače 2019. godine

Studijski programi

 1. Brodogradnja, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine
 2. Strojarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine
 3. Zrakoplovstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine

Upisne kvote

Preddiplomski
studij 
Ukupna upisna
kvota 
 Strojarstvo 435
 Brodogradnja 45 
 Zrakoplovstvo 30 
 Ukupno

510


Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 3. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja
:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti - nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća:

Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

UPISI NA 1. GODINU

Pristupnici koji su stekli pravo upisa na Fakultet strojarstva i brodogradnje trebaju osobno obaviti upis od 16. do 19. srpnja u terminu od 10 do 13 sati na Studentskoj referadi Fakulteta prema sljedećem rasporedu:

  Utorak
16.07.
Srijeda
17.07.
Četvrtak
18.07.
Petak
19.07.
Upisne kvote
Studij Plasman na državnoj maturi za studijski program
Strojarstvo 1-108 109-217 218-326 327-435 435
Brodogradnja 1-11 12-22 23-33 34-45 45
Zrakoplovstvo 1-8 9-15 16-23 24-30 30
UKUPNO 127 127 128 128 510


Studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne trebaju platiti participaciju u troškovima studiranja u skladu s Odlukom Vlade RH. Studenti koji su putem Državne mature i Središnjeg prijavnog ureda ostvarili pravo upisa u 1. godinu preddiplomskog studija na FSB-u, a do sada su već studirali u statusu redovitog studenta na nekom drugom studiju u RH plaćaju punu participaciju u iznosu od 8.400,00 kuna u dva jednaka obroka: prvi odmah pri upisu, a drugi do početka ljetnog semestra. (Podaci za uplatnicu: Primatelj: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb / Broj računa primatelja: HR4723600001101346933 / Model: HR 00 / Poziv na broj primatelja: 652644-OIB / Opis: IME PREZIME, Participacija, 1. rata)

Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenta u troškovima studija (za tehničko područje 8400 kuna).

Na upis je potrebno donijeti sljedeće: 

 1. upisni komplet,
 2. kopiju opće uplatnice na iznos troškova upisa, 
 3. fotografiju 4x6 cm (za matični list)
 4. potvrdu o položenim ispitima državne mature 
  (obzirom da će podjela potvrda o položenim ispitima državne mature biti 17.-19. srpnja 2019., dostavit ćete ih naknadno u rujnu)
 5. kopiju (obje strane) osobne iskaznice uz predočenje originala.
  1. Upisni komplet se nabavlja u skriptarnici Fakulteta (od 10:00 do 12:30 sati), a popunjava ga student prije dolaska na šalter referade.

   Troškovi upisa iznose 330,00 kn
   Podaci za popunjavanaje uplatnice:
   Primatelj: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb
   Broj računa primatelja: HR4723600001101346933
   Model: HR 00
   Poziv na broj primatelja: 652644
   Opis: IME PREZIME, Upis u prvu godinu


   Jesenski razredbeni postupak

   Ukoliko upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom razredbenom postupku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr

   Prema potpisanom Sporazumu o PRAVILIMA O UVJETIMA, POSTUPKU PRIJAVE, PROVEDBI ISPITA ZA UPIS I RANGIRANJU KANDIDATA NA STUDIJSKE PROGRAME (potpisan u lipnju 2012. između AZVO, NCVVO-a i Rektorskog zbora) kandidatima koji iz opravdanih razloga, a o čemu odlučuje Centar (NCVVO), nisu mogli polagati ispite državne mature u ljetnom ispitnom roku, omogućit će se u jesenskom roku upis na studijske programe čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku.

   Navedeno će se omogućiti isključivo pod uvjetom da su ostvarili barem onoliko bodova koliko su ostvarili kandidati koji su stekli pravo upisa na to visoko učilište u ljetnom upisnom roku s najmanjim brojem bodova, u skladu s mogućnostima upisa na studijske programe pojedinog visokog učilišta.


   U slučaju ispisa s Fakulteta uplaćeni iznos troškova upisa se ne vraća.

   Svi dokumenti, ostaju pohranjeni u Studentskoj službi FSB-a.

   Upis je završen kada to u ISVU potvrdi Studentska služba FSB-a.

    

    

   
  MB 3276546
  OIB 22910368449
  PIC 996827485
  IBAN HR4723600001101346933

  tel: +385 1 6168 222
  fax: +385 1 6156 940
  Sveučilište u Zagrebu
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Alumni AMAC
  Mapa stranica
    
  Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5
  10002 Zagreb, p.p. 102