Upisi u preddiplomske studije

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Upisi
Upisi u preddiplomske studije

Upisi u preddiplomske studije

Uvjeti upisa u 1. godinu prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 15. studenoga 2022. godine

Studijski programi

  1. Brodogradnja, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
  2. Strojarstvo, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
  3. Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
  4. Mehatronika i robotika, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine

Upisne kvote

Upisne kvote za prijediplomski studij
Prijediplomski
studij
Ukupna upisna
kvota
Strojarstvo 375
Brodogradnja 45
Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika 30
Mehatronika i robotika 60
Ukupno 510

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva ili mehatronike i robotike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine ili izvan RH obvezni su polagati ispite državne mature.

UPISI NA 1. GODINU

Pristupnici koji steknu pravo upisa na FSB korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr trebat će od 20. do 23. srpnja 2023. dovršiti/potvrditi upis putem aplikacije za upis koja će zahtijevati pripremu i učitavanje sljedećih dokumenata:
1. kopiju uplatnice na iznos troškova upisa 43,80 € (330 kn),
2. fotografiju 3×3 cm,
3. kopiju osobne iskaznice.

Studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne trebaju platiti participaciju u troškovima studiranja u skladu s Odlukom Vlade RH.

Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenta u troškovima studija (za tehničko područje 1.114,87 € (8.400,00 kn)).


Jesenski razredbeni postupak

Ukoliko upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom razredbenom postupku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr

Prema potpisanom Sporazumu o PRAVILIMA O UVJETIMA, POSTUPKU PRIJAVE, PROVEDBI ISPITA ZA UPIS I RANGIRANJU KANDIDATA NA STUDIJSKE PROGRAME (potpisan u lipnju 2012. između AZVO, NCVVO-a i Rektorskog zbora) kandidatima koji iz opravdanih razloga, a o čemu odlučuje Centar (NCVVO), nisu mogli polagati ispite državne mature u ljetnom ispitnom roku, omogućit će se u jesenskom roku upis na studijske programe čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku.

Navedeno će se omogućiti isključivo pod uvjetom da su ostvarili barem onoliko bodova koliko su ostvarili kandidati koji su stekli pravo upisa na to visoko učilište u ljetnom upisnom roku s najmanjim brojem bodova, u skladu s mogućnostima upisa na studijske programe pojedinog visokog učilišta.

Upisi u jesenskom upisnom roku održat će se 19. rujna 2023.

U slučaju ispisa s Fakulteta uplaćeni iznos troškova upisa se ne vraća.

Svi dokumenti ostaju pohranjeni u Studentskoj službi FSB-a.

Upis je završen kada to u ISVU potvrdi Studentska služba FSB-a.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica