Upisi u diplomske studije

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Upisi
Upisi u diplomske studije

Upisi u diplomske studije

Tekst natječaja s kriterijima upisa i rokovima

Obrazac za prijavu na diplomski studij
 

Prijave za razedbeni postupak


Prijave za razredbeni postupak primaju se:

 1. od 19. do 23. rujna 2022.
 2. od 20. do 24. veljače 2023.
 Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju Studentskoj službi FSB-a. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:
 1. presliku obje strane osobne iskaznice,
 2. svjedodžbu, odnosno uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju. Ukoliko pristupnik nema svjedodžbu potrebno je priložiti prijepis ocjena (transkript),
 3. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 33,18 € (250,00 kn) uplaćenih na žiro-račun FSB-a:
  IBAN: HR4723600001101346933
  Opis: za razredbeni postupak diplomskog studija
  Model: HR 00 
  Poziv na broj primatelja: 652644 - VAŠ OIB ili JMBAG.

Kandidati koji su preddiplomski studij završili na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu ne trebaju priložiti dokument naveden pod 2.

Kandidati koji su završili preddiplomski studij u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi izdano od strane Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Prijave se podnose na obrascu i šalju se mailom na upisi@fsb.hr. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Razredbeni postupak – kriteriji upisa

Izračun broja bodova pri rangiranju kandidata za upis u diplomski studij:

B = 70 x (P − 2,0) / 3 + 30 x (2 x N − S) / N

P = težinski prosjek ocjena kandidata na preddiplomskom studij (na tri decimale),

N = nominalno trajanje studija u semestrima (6 ili 7 semestara),

S = ukupan broj semestara studiranja kandidata na preddiplomskom studiju (cijeli broj, maksimalno 2N.

Ako su kandidati studirali dulje od dvostrukog nominalnog trajanja studija u račun se uzima 2N). 

Dodatni bodovi se dodjeljuju temeljem sljedećih kategorija: 

Rektorova nagrada                                        5 bodova (jednokratno)        

Demonstrator                                                 1 bod po akademskoj godini 

Sportski uspjesi i umjetnička postignuća   do 2 boda      

Studentski radovi                                           1 bod
   

Rangiranje kandidata će se primjenjivati samo u slučaju ako broj prijavljenih studenata bude veći od ukupnog broja upisnih kvota za svaki studij pojedinačno.

Upisi

Upisi na diplomske studije provodit će se prema rang-listi izrađenoj na temelju rezultata postignutih u razredbenom postupku i to:

 1. od 26. rujna do 30. rujna 2022. 
 2. od 27. veljače do 3. ožujka 2023. 

Konačna rang lista utvrdit će se nakon razredbenog postupka u ožujku 2023. godine na temelju rang lista rujanskog razredbenog roka i razredbenog roka u ožujku.

Izračun participacije u troškovima studija provodit će se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.  

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 10,62 € (80,00 kn) koji se uplaćuju na žiro-račun Fakulteta broj:

IBAN: HR4723600001101346933
Opis: trošak upisa diplomskog studija
Model: HR 00 
Poziv na broj primatelja: 652644 - VAŠ OIB ili JMBAG.

Pri upisu se obvezno trebaju donijeti na uvid izvorne dokumente navedeni u dijelu prijave za razredbeni postupak, od točke 1. do 3. te jednu fotografiju (4 cm x 6 cm) za matični list. Matični list se preuzima u skriptarnici uz predočenje uplatnice od 10,62 € (80 kn).

Svi kandidati koji upisuju diplomski studij uz razlikovni semestar, odnosno uz razlikovnu godinu, obvezni su podnijeti molbu Povjerenstvu za upis u diplomske studije do 1. rujna 2022.

U Studentskoj službi FSB-a i na internetskoj stranici www.fsb.hr mogu se dobiti sve obavijesti i obrasci vezani za upis.

Tekst natječaja se može naći poveznici.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica