Završeni projekti

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Međunarodna suradnja
FSB projekti
Završeni projekti

Završeni projekti

AKRONIMNAZIV PROJEKTAPOČETAKZAVRŠETAKUKUPNI BUDŽETFSB UDIOVODITELJ PROJEKTA
1AMICORCAfektivna multimodalna interakcija temeljena na konstruiranoj robotskoj spoznaji2021.2026.1.431.212,48 HRK1.431.212,48 HRKTomislav Stipančić
2DOK-2023-10Cjeloživotne analize elektrogoriva19.963,40 EUR19.963,40 EURNikola Vladimir
3DOK-2023-10DOK-2023-10 - Krajačić130.000,00 EUR130.000,00 EURGoran Krajačić
4REMDOCDokazivanje inovativnog koncepta medicinskog robotskog sustava za daljinsku (teleoperativnu) dijagnostiku2024.2025.65.996,10 EUR63.211,95 EURFilip Šuligoj
5FEVZI CAKMAK BOLAT MOBDOLDolazna mobilnost viših asistenata FEVZI CAKMAK BOLAT87.000,00 EUR87.000,00 EURNeven Alujević
6NAHVDolina vodika Sjeverni Jadran2023.2029.25.000.000,00 EUR60.000,00 EURAnkica Kovač
7DONES-ConP1DONES Pripremna faza 12023.2025.1.249.820,00 EUR32.010,00 EURMilan Kostelac
8EITMHUB24EIT Manufacturing HUB Croatia 20242024.2024.40.235,00 EUR40.235,00 EURMiro Hegedić
9AGRI DIGITAL GROWTHEkosustav precizne poljoprivrede za unapređenje digitalnih vještina diljem Srednje Europe, za podršku digitalizaciji, održivosti i specijalizaciji malih i srednjih poduzeća koja se bave proizvodnjom hrane u prelasku na preciznu poljoprivredu2024.2026.2.500.000,00 EUR162.700,00 EURNeven Duić
10DOK-2023-10Eksperimentalni model prirodne ventilacije zgrade120.000,00 EUR0,00 EURHrvoje Kozmar
11EMERGEEMERGE2023.2026.2.499.962,50 EUR310.000,00 EURGoran Krajačić
12CROSSHrvatski One Stop Shop2023.2026.1.352.774,25 EUR98.707,50 EURTomislav Pukšec
13EF-PRECOMIstraživanje efikasnijeg i ekološki prihvatljivijeg izgaranja u Ottovim motorima s pretkomorom2020.2024.763.000,00 HRK763.000,00 HRKDarko Kozarac
14ROBOCAMPIstraživanje i razvoj više inovativnih proizvoda, usluga i poslovnih modela u cilju jačanja održivog turizma te zelene i digitalne tranzicije turizma2023.2025.2.600.000,00 EUR334.972,55 EURMarko Švaco
15PEDEFIstraživanje ključnih tehnologija za integraciju visoko učinkovite dizalice topline s više energetskih izvora2024.2026.272.000,00 EUR51.200,00 EURVladimir Soldo
16AeroSTREAMJačanje izvrsnosti istraživanja i inovacija u autonomnim zračnim sustavima2022.2025.1.995.700,00 EUR147.906,00 EURPetar Piljek
17HZI-STEMJačanje kapaciteta HZI za provođenje STEM programa u radu s mladima2022.2024.3.000.000,00 HRK50.000,00 HRKNeven Hadžić
18HeatMineDHMapiranje niskogradskih obnovljivih i otpadnih toplinskih izvora te planiranje investicija za učinkovito toplinsko opskrbu u toplinskom sustavu.2023.2026.1.578.928,00 EUR176.122,00 EURTomislav Pukšec
19MINDEDMINDED2023.2026.5.000.000,00 EUR300.000,00 EURJoško Deur
20DOK-2023-10Modeliranje integriranih energetskih sustava s visokim udjelom varijabilnih obnovljivih izvora energije i dekarboniziranim transportom2024.2030.150.263,38 EUR150.263,38 EURNeven Duić
21NRLENacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve2017.2024.57.000.000,00 HRK57.000.000,00 HRKZoran Lulić
22H2LABNapredne metode proizvodnje i transporta zelenog vodika2021.2026.1.815.112,86 HRK1.815.112,86 HRKAnkica Kovač
23ANTYARDNapredne metode za projektiranje profitabilnog, energetski učinkovitog i okolišno prihvatljivog brodograđevnog proizvodnog procesa2019.2024.1.359.100,00 HRK1.359.100,00 HRKNeven Hadžić
24INSPIRATION (non-INvaSive PatIent RegistrATIon for rObotic Neurosurgery)Neinvazivna registracija pacijenta za robotsku neurokirurgiju2023.2026.563.512,92 EUR563.512,92 EURFilip Šuligoj
25LessPatientsNumerička procjena rizika rupture nekomplicirane disekcije aorte tipa B2021.2025.960.000,00 HRK960.000,00 HRKŽeljko Tuković
26FORECASTNumerička procjena učinkovitosti 4D ispisanih karotidnih stentova2024.2028.997.574,65 HRK997.574,65 HRKIgor Karšaj
27STARSHIPOdrživa plovidba smanjenom brzinom za nisko-ugljično brodarstvo2021.2025.789.750,00 HRK789.750,00 HRKNastia Degiuli
28DATA-MATIONPodacima vođene metode i alati za konstruiranje i inovacije2023.2027.1.217.914,26 HRK1.006.948,26 HRKMario Štorga
29MARSOLPomorska primjena plutajućih solarnih fotonaponskih sustava2023.2027.1.497.958,00 HRK1.497.958,00 HRKIvan Ćatipović
30DOK-2023-10Pomorstvenost plutajućih solarnih fotonaponskih sustava0,00 EUR0,00 EURIvan Ćatipović
31SET_HEATPotpora energetskoj tranziciji i dekarbonizaciji u sektoru daljinskog grijanja2023.2026.1.555.915,00 EUR165.914,00 EURGoran Krajačić
32DOK-2021-02Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti2022.2026.480.000,00 HRK0,00 HRKMomir Sjerić
33LessPatientsPhDProjekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti2021.2025.500.000,00 HRK0,00 HRKŽeljko Tuković
34FULLINSPECTPromatranje, identifikacija i kvantifikacija mehanizama mehaničkog oštećenja na kompozitima ojačanim staklenim vlaknima primjenom različitih metoda nerazornog ispitivanja2020.2025.1.999.680,00 HRK1.999.680,00 HRKZvonimir Tomičević
35DOK-2023-10Računalni model neverbalne komunikacije sa sposobnošću adaptivnog učenja kroz interakciju i prilagodbe139.464,00 EUR0,00 EURTomislav Stipančić
36CONCORDERačunalno modeliranje udarnih oštećenja kompozitnih konstrukcija2021.2025.1.599.500,00 HRK1.599.500,00 HRKDarko Ivančević
37MARINERORazvoj autonomnih robota za povećanje učinkovitosti procesa i organizaciju aktivnosti u nautičkim marinama s istraživanjem utjecaja na potrošačke navike, zadovoljstvo i visinu turističke potrošnje2023.2025.2.580.000,00 EUR412.936,82 EURMarko Švaco
38DOK-2023-10Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti36.538,60 EUR0,00 EURJoško Deur
39DOK-2023-10Razvoj monolitičkog solvera za simulaciju interakcije između fluida i elastične strukture u kardiovaskularnim sustavima1,00 EUR1,00 EURŽeljko Tuković
40DOK-2023-10Razvoj stenta za liječenje kardiovaskularnih bolesti144.000,00 EUR144.000,00 EURIgor Karšaj
41REWARDHeatRenewable and Waste Heat Recovery for Competitive District Heating and Cooling Networks2019.2024.19.023.298,75 EUR255.625,00 EURNeven Duić
42RESONANCERESONANCE - Robotsko ultrazvučno vođenje i ciljanje za urološke postupke2023.2025.40.000,00 EUR0,00 EURFilip Šuligoj
43SEAS 4.0SEAS 4.02020.2026.3.527.000,00 EUR128.000,00 EURJerolim Andrić
44DAVASSinteza mehatroničkog sustava aktivnog ovjesa sjedala autonomnog vozila2023.2027.1.020.910,00 HRK1.020.910,00 HRKJoško Deur
45SIZIKZUređaj za SImuliranje Zahvata prilikom Ispitivanje Korijena Zuba zupčanika2024.2025.60.945,56 EUR57.069,70 EURIvica Galić
46LOGREENERUspostavljane lokalne zelene energetske tranzicije2024.2026.989.820,70 EUR103.262,50 EURNeven Duić
47OLGAZelene zračne luke2021.2026.34.006.426,00 EUR311.000,00 EURGoran Krajačić
48DaWetRestDanube Wetlands and flood plains Restoration through systemic, community engaged and sustainable innovative actions2023.2027.8.500.000,00 EUR375.000,00 EURNeven Duić
49DSGN COM-DLDesign of Computational Mechanics and Deep Learning Joint Master Programme2023.2025.55.000,00 EUR0,00 EURŽeljko Tuković
50E-TANDEMHYBRID TANDEM CATALYTIC PRODUCTION OF HIGHER-OXYGENATE E-FUELS2022.2026.3.334.884,00 EUR125.844,00 EURNikola Vladimir
51COMMUNITASBound to accelerate the roll-out and expansion of Energy Communities and empower consumers as fully-fledged energy market players2023.2026.7.002.540,00 EUR105.625,00 EURGoran Krajačić
52ReactiveTaylorFlowsNumerical Simulations of Reactive Taylor Flows21.000,00 EUR21.000,00 EURHrvoje Jasak
53ERIES - SOLARNon-synoptic wind loads on solar panels2024.2028.100.000,00 EUR0,00 EURHrvoje Kozmar
54META BUILDPowering the METAmorphosis of BUILDings towards a decarbonised and sustainable energy system2024.2027.15.541.423,75 EUR245.625,00 EURGoran Krajačić
55StoreMoreAnalysing and promoting energy storage solutions, developing tools to mitigate the intermittency of RES, contributing to an accelerated transition to renewable energy and more balanced electrical grids2024.2026.2.173.303,00 EUR182.000,00 EURNeven Duić
56ERIES - CRANESGenoa Port microclimate study by WindCube 400S & airborne ultrasonic anemometer and wind-tunnel tests to drive CFD simulations for wind loads on container cranes100.000,00 EUR0,00 EURHrvoje Kozmar
57PRO HACKIN’PROduct HACKathons for INnovative development2021.2024.317.636,00 EUR67.800,00 EURStanko Škec
58Effective NECPFostering Ambitious and Effective NECPs in Central and Eastern Europe2023.2024.493.000,00 EUR85.656,00 EURTomislav Pukšec
59AHEFESAero- and hydrodynamic enhancement of environmentally friendly energy systems2023.2027.1.498.009,29 HRK1.498.009,29 HRKHrvoje Kozmar
60HISTRATEAdvanced Composites under HIgh STRAin raTEs loading: a route to certification-by-analysis (HISTRATE)2022.2026.250.000,00 EUR10.000,00 EURIvica Smojver
61EHHUREYES-HEARTS-HANDS URBAN REVOLUTION2022.2025.3.000.000,00 EUR100.000,00 EURTomislav Pukšec
62INITIATEINITIATE - SupportINg European R&I Through stakeholder collaboratIon And insTitutional rEform2024.2027.4.577.108,94 EUR524.687,50 EURGoran Krajačić
63EcoDaLLiECOsystem-based governance with DAnube lighthouse Living Lab for sustainable Innovation processes2022.2026.3.000.000,00 EUR152.000,00 EURNeven Duić
64SunSharingSunSharing - supporting solar energy community and crowdfunding initiatives in SEE2022.2024.400.000,00 EUR100.000,00 EURNeven Duić
65DETAILLsDEsign Tools of Artificial Intelligence in sustainability Living LabS (DETAILLs)2023.2026.400.000,00 EUR72.000,00 EURMario Štorga
66GARDENGreener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area2024.2026.2.886.330,00 EUR299.750,00 EURNeven Duić
67BLUECEEStrengthening Policy and Governance Capacity for Blue Energy in Central and Eastern Europe2022.2024.500.000,00 EUR100.000,00 EURNeven Duić

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica