Erasmus+ stručna praksa

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Međunarodna suradnja
Studenti
Stručna praksa - Erasmus+

Erasmus+ stručna praksa

Studenti za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na svoj matični fakultet. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Iznimka: studenti završnih godina nakon odabira natječajem, mogu diplomirati i otići na stručnu praksu, pod uvjetom da praksa bude završena u okviru jedne (1) godine od završetka studija (odnosno najkasnije do završetka programske akademske godine). Svi kandidati, pa tako i ova kategorija studenata, trebaju biti studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku prijave na natječaj, selekcijskog procesa i odabira kandidata.

Gdje je moguće obavljati Erasmus+ stručnu praksu?
Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja što je propisano Natječajem.

Erasmus+ stručnu praksu nije moguće obavljati u ustanovama EU te ostalim tijelima Europske unije uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm), kao niti ustanovama koje upravljaju programima Europske unije, poput nacionalnih agencija.

Priznavanje stručne prakse
Matični fakultet dužan je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Ugovor o provedbi stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships) koji prije početka stručne prakse potpisuju student, matični fakultet i prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava ili, ako stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa studenta, matični fakultet studentsku praksu treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena sukladno dokumentu Learning Agreement for Traineeships.

Nije poznato kako će se vršiti priznavanje osobama koje su završile svoj studij tijekom trajanja stručne prakse.
Financijska potpora
Financijsku potporu u okviru Erasmus+ programa studenti mogu ostvariti za razdoblja mobilnosti u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska i poslijediplomska razina).


Studenti za stručnu praksu u okviru Erasmus+ programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove koje bi student imao i na matičnom sveučilištu/matičnoj zemlji, te stoga pokriva samo dio troškova života.

Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava objavljena su u Natječaju.

Studenti mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

Postupak prijave
Kandidati za stručnu praksu prijavljuju se na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u lipnju za sljedeću akademsku godinu.

Prije prijave na natječaj studenti sami ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu pronalaze ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu.

Odabir kandidata
Osnovni kriterij za odabir studenta su pismo motivacije, planirane aktivnosti studenta, očekivani rezultati, te usklađenost planirane prakse sa studijskim programom. ECTS koordinator fakulteta odobrava prijavu studenta i njegov odabir stručne prakse svojim potpisom.

Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come first served"). U slučaju istovremenog zaprimanja više prijava, Odluku o dodjeli financijske potpore donosi Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

Detaljne upute i procedura

Više informacija nalazi se na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica