Naputak za dolazak stranog istraživača

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Međunarodna suradnja
Zaposlenici
Naputak za dolazak stranog istraživača

Naputak za dolazak stranog istraživača/znanstvenika

Pismo se sastavlja na memorandumu FSB-a i potpisuje ga Dekan.

Osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu obavještava Službu za projekte i mobilnost (mobilnost@fsb.hr) i dostavlja sljedeće podatke:

Služba će pripremiti pozivno pismo i dostaviti ga Dekanu na potpis.

 

Ukoliko je znanstveniku/ici potrebno, sastavlja se pismo kojim se potvrđuje boravak na FSB-u.

Osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu obavještava Službu za projekte i mobilnost te dostavlja sljedeće podatke:

Služba će pripremiti potvrdu na memorandumu Fakulteta i dostaviti je Dekanu na potpis.


Sukladno Zakonu o strancima (čl. 84), strani znanstvenici mogu raditi na FSB-u do 90 dana na temelju potvrde o prijavi rada.

Osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu obavještava Službu za projekte i mobilnost (mobilnost@fsb.hr) o dogovorenom posjetu najkasnije mjesec dana prije dolaska stranog znanstvenika.

Rad stranih znanstvenika/ica do 90 dana regulira se posebnim ugovorom (Ugovor o gostovanju/Ugovor o suradnji i sl.).

Osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu dostavlja sve podatke potrebne za sastavljanje ugovora e-mailom Službi općih poslova (+ cc mobilnost@fsb.hr).

Na temelju potpisanog ugovora,  Služba za projekte i mobilnost popunjava Zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada Policijske uprave zagrebačke, a potpisuje ga Dekan.

Trošak izdavanja potvrde o prijavi rada iznosi 150,00 kn (uplaćuje se u Državni proračun), a teretit će se radni nalog osobe koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu (potrebno javiti u Službu za projekte i mobnost broj radnog naloga).

Potpisani zahtjev i potvrdu o uplati, osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu dostavlja u Policijsku upravu zagrebačku, najkasnije 2 tjedna prije dolaska stranog znanstvenika/ice.


Za znanstvenike/ice koji planiraju boraviti na FSB-u dulje od 3 mjeseca FSB-u je odobrena akreditacija od strane MZOS-a (20.9.2017.) za ugošćavanje stranih istraživača u svrhu znanstvenog istraživanja na znanstvenim projektima na razdoblje od 5 godina.

Na temelju akreditacije FSB sastavlja Ugovor o gostovanju u svrhu reguliranja privremenog boravka radi znanstvenog istraživanja.

Ugovor se dogovara i potpisuje prije dolaska stranog znanstvenika/ice.

Osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika dostavlja sve podatke potrebne za sastavljanje ugovora e-mailom Službi općih poslova (+ cc mobilnost@fsb.hr).

Ugovor se sastavlja u 4 primjerka, dva ostaju istraživaču, jedan FSB-u i jedan se šalje u MZOS.

Dekan i znanstvenik/ica potpisuju Ugovor.

Osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika/icu pomaže znanstveniku oko regulacije privremenog boravka, smještaja i sl. te je dužna u roku od 2 mjeseca od završetka istraživanja obavijestiti Službu za vanjsku suradnju o završetku istraživanja.

Služba za vanjsku suradnju će pripremiti potvrdu te o tome obavijestiti MZOS i nadležnu policijsku postaju koja je odobrila privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja.

 

Osoba koja ugošćuje stranog istraživača/znanstvenika, koji će boraviti na FSB-u (radi istraživanja, predavanja i sl.), obavezno ga upisuje u Evidenciju međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Ukoliko to nije u mogućnosti učiniti, potrebno je dostaviti sve podatke u Službu za projekte i mobilnost kako bismo ga mi upisali u bazu.

Za točnost podataka odgovorna je osoba koja ugošćuje stranog znanstvenika.

Molimo da pisma namjere i potvrde o dolasku ne šaljete bez memoranduma fakulteta i potpisa Dekana.

Fakultet je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske akreditiran za ugošćavanje stranih istraživača u svrhu znanstvenog istraživanja na znanstvenim projektima.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica