Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
Studenti
Erasmus+ studijski boravak

Trajanje razmjene: minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.  Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na matičnom fakultetu.

Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju. Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

Na koja se sveučilišta može otići

Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između fakulteta i inozemnih ustanova.

Odlazak na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguć.

Popis inozemnih sveučilišta s kojima je fakultet sklopio sporazum nalazi se u glavnom izborniku Sporazumi.

 

Priznavanje kolegija
Svaki student prije odlaska na studijski boravak i prije potpisivanja Ugovora o učenju treba u dogovoru s ECTS koordinatorom pripremiti Tablicu priznavanja predmeta prema Ugovoru o učenju

Nakon što je tablica odobrena, sklapa se Ugovor o učenju (Learning Agreement), kojeg potpisuju student, matični fakultet i ustanova u inozemstvu.

Ugovor o učenju na FSB-u potpisuje ECTS koordinator.


U dokumentu Prikaz rezultata mobilnosti nalaze se podaci koji predstavljaju sažetak priznavanja kolegija studentima koji su sudjelovali u programu mobilnosti ERASMUS+ od 2017.‐2020. godine. Podaci služe samo kao orijentacija obzirom da navedeni kolegiji mogu i ne moraju i dalje biti u ponudi.

Napomena: sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti, čl. 9,  najviše trajanje mobilnosti određuje se studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa.


Financijska potpora
Financijsku potporu u okviru Erasmus+ programa studenti mogu ostvariti za razdoblja mobilnosti u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska i poslijediplomska razina).

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga pokriva samo dio troškova života.
Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava bit će objavljena u Natječaju.
Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća, Fakultet strojarstva i brodogradnje dodijeljuje jednokratnu financijsku potporu svojim studentima odabranim za međunarodnu razmjenu unutar programa ERASMUS+.

 

Postupak prijave

Studenti se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u siječnju/veljači za sljedeću akademsku godinu. 

Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.


Odabir kandidata
 


Postupak odabira kandidata vrši povjerenstvo na fakultetskoj razini, a osnovni kriteriji za odabir studenata su: pismo motivacije, akademski uspjeh, poznavanje engleskog, odnosno stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu.

Sukladno uputama Sveučilišta u Zagrebu i "Priručniku za program Erasmus - Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja" Agencije za mobilnost i programe EU definirani su kriteriji odabira studenata na natječaju Erasmus+ 2021./22.

Više informacija nalazi se na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102