Digitalna pristupačnost

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

O Fakultetu
Javne informacije
Digitalna pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Fakulteta strojarstva i brodogradnje koje se nalazi na adresi https://www.fsb.unizg.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.fsb.unizg.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Fakultet strojarstva i brodogradnje kontinuirano radi na uklanjaju navedenih neusklađenosti, kao i na obrazovanju korisnika koji stvaraju i pune sadržaj na mrežnom sjedištu.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je u rujnu 2021., primjenom metode samoprocjene.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Fakultetu strojarstva i brodogradnje možete dobiti povratne informacije te prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Zahtjev možete podnijeti na neki od sljedećih načina :

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica