Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Natječaj za radno mjesto asistenta i doktoranda objavljen je 27. srpnja 2016. godine u Večernjem listu, N.N. i na web stranici Fakulteta. Natječaj je otvoren 30 dana i nalazi se u prilogu.  
Tražimo komunikativnu, kreativnu i sistematičnu osobu zainteresiranu za projektiranje vozila i nadogradnji na vozilima. Nudimo Vam pozitivno radno okruženje, mogućnost profesionalnog napretka i Ugovor na određeno u trajanju od godinu dana, s mogućnošću stalnog zaposlenja. Od Vas tražimo izvrsno znanje rada na računalu (MS Office, 2D i 3D CAD) te znanje minimalno jednog stranog jezika. Veselimo se Vašim prijavama najkasnije do 07.08.2016. godine. Detalji natječaja su u privitku.
Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2016. godini.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2016. godini. Rok za prijavu je 19. rujan 2016. godine.
Provedba upisa izbornih predmeta u akademskoj godini 2016./2017.
Upis izbornih predmeta u akademskoj godini 2016./2017. neće se provoditi pomoću obrazaca za upis izbornih predmeta koji su bili u uporabi prethodnih godina, već isključivo pomoću Studomata. Kvota pojedinog izbornog predmeta će se popunjavati prema redoslijedu obavljanja upisa studenata. Detalje i upute o provedbi upisa studenti će dobiti na svoje službene e-mail adrese.
Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje izvode se sveučilišni diplomski studiji strojarstva, brodgradnje i zrakoplovstva. Prijave za razredbeni postupak primaju se od 19. do 23. rujna 2016. Upisi na diplomske studije provodit će se prema rang listi izrađenoj na temelju rezultata postignutih u razredbenom postupku od 26. do 30. rujna 2016. Tekst natječaja možete vidjeti u privitku.
Javna rasprava - Nacrt Prijedloga Pravilnika o ustroju Fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Nacrt Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Otvara se javna rasprava i savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o ustroju Fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
Javna rasprava otvorena je do 12. rujna 2016. godine, do 12,00 sati.
Nacrti prijedloga Pravilnika su razmatrani i usuglašeni na Proširenom kolegiju Dekana i na Povjerenstvu za statut i opće akte.
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje obrazložene primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga Pravilnika, na adresu: savjetovanje@fsb.hr (s naznakom za koji pravilnik).
Pristigle primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta i priopćeni na Proširenom kolegiju Dekana i na sjednici Fakultetskog vijeća, s obrazloženjima za sve one primjedbe i prijedloge koji neće biti prihvaćeni.
Srednja škola Vrbovec traži nastavnika strojarske skupine predmeta
Srednja škola Vrbovec traži nastavnika strojarske skupine predmeta od 01.09.2016. na puno, određeno radno vrijeme – do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Zainteresirani mag. ing. / dipl. ing. strojarstva se trebaju javiti najkasnije do 12.08.2016. godine na kontakt telefon: 0912791049.
Ravnateljica: Mirjana Pušić, prof.
Godine 2016., Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.–2013., započela je prva faza projekta "Opremanje regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici", odnosno izrada projektne dokumentacije projekta ORCHID. Osnovne informacije o projektu nalaze se na web stranicama fakulteta www.fsb.unizg.hr/orchid.
Thomson Reuters prodaje 'Intellectual Property & Science Business', u čijem je sastavu i 'Web of Science'. Više o tome u njihovoj izjavi.
Knjiga 'Multibody Dynamics - Computational Methods and Applications', Springer, 2014, urednik prof. dr. sc. Zdravko Terze, doživjela je preko 14 tisuća download-a pojedinih poglavlja i time se plasirala u 25 posto najuspješnijih Springer izdanja tijekom 2015. godine. Pored urednika knjige, autori pojedinih poglavlja su znanstvenici sa sveučilišta CALTECH, Virginia Tech, Fraunhofer Institute i drugih.
Prof. dr. sc. Zdravko Terze
Novosti
Oglasi o radnim mjestima i stipendijama
Knjižnica

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940