Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Sveučilištu u Pečuhu - stipendija za zimski semestar 2016./2017.
Sveučilište u Pečuhu i Grad Pečuh raspisali su natječaj za dodjelu 2 stipendije za zimski semestar 2016./2017. za studente sveučilišta Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran, kojoj pripada i Sveučilište u Zagrebu. Stipendija se dodjeljuje za pohađanje kolegija na Sveučilištu u Pečuhu koji donose ECTS bodove, za razdoblje od 4 do 5 mjeseca, a iznosi 1.000 eura. Rok za prijavu je 15. srpnja 2016.
U srijedu 29. lipnja 2016. godine u Klubu nastavnika na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Ankica Đukić je predstavila prvi hrvatski bicikl na vodik. Nakon kratkog izlaganja, svi zainteresirani su mogli napraviti probnu vožnju. Vijest je objavljena i u Večernjem listu. Kako je bilo na predstavljanju pogledajte u prilogu.
Čestitamo!
Stipendiranje doktorskih studija - IMT School for Advanced Studies Lucca
Raspisan je natječaj za upis na doktorski studij u akademskoj godini 2016./2017. na „IMT Institutu za napredne studije Lucca“, jednoj od pet „Škola izvrsnosti” u Italiji. Pozivaju se kandidati iz svih područja da se prijave na jednu od 34 stipendije koje u potpunosti pokrivaju troškove doktorskog programa. Rok za prijavu je 13. srpnja 2016. U prilogu se nalaze detalji natječaja. 
Prijava završnih radova
Zadnji rok za prijavu završnih radova za obranu u rujnu je 18. srpnja 2016. Za prijavu je potrebno kupiti mapu za obranu završnog rada u skriptarnici, te ispuniti dva anketna lista i statistički list. Na mapu napisati ime, prezime, JMBAG smjer i usmjerenje. Mapu je potrebno predati u Referadu za završne i diplomske ispite. Svi koji su predali mapu za obranu u ožujku, a nisu obranili završni rad, moraju mailom samo potvrditi prijavu za obranu u rujnu, tj. nije potrebno ponovno predavati mapu.
Natječaj za izbor za radna mjesta nastavnika i suradnika objavljen je 29. lipnja 2016. godine, u Večernjem listu, N.N., Euraxess jobs portalu i na službenoj web stranici Fakulteta. Natječaj se nalazi u prilogu i otvoren je 30 dana.  
U okviru seminara Katedre za strojarsku automatiku, prof.dr.sc. Željko Šitum održat će javno predavanje pod nazivom „Elektrohidraulički robotski manipulator – EHROM“. Predavanje će se održati u utorak 05. srpnja 2016. s početkom u 10:00 sati, u predavaonici II, sjeverna zgrada FSB-a, I. Lučića 1, Zagreb. Sažetak predavanja nalazi se u privitku.
Izdavaštvo FSB-a
Prema podacima Science Citation Report Thomson-Reutersa i prema Scimago Journal & Country Rank dva časopisa u uzdanju FSB-a su indeksirana u 2015. godini čime potvrđuju status značajnih međunarodnih znantvenih publikacija.
Časopis Transactions of FAMENA: Web of Sciences ImactFactor=0.317; kvartile Q4 u kategorijama Mechanical sciences i Q4 Materials science, multidisciplinary.
Časopis Brodogradnja: Web of Sciences ImactFactor=0.312; kvartila Q3 u kategoriji Marine engineering.
Časopis Transactions of FAMENA: ScimagoJournalRanking SJR=0.271, H indeks=7; kvartila Q3 u kategoriji Mechanics of materials.
Časopis Brodogradnja: SJR=0.257, H indeks=7; kvartile-Q3 u kategorijama Mechanical Engineering i Q3 Ocean Engineering.
Prof. emeritus Kalman Žiha
Tvrtka Opus Optimus d.o.o. zapošljava bacc.ing.mech. / mag.ing.mech., 2 izvršitelja, na radnom mjestu projektant - pripravnik termotehničkih postrojenja i instalacija. 
Na natječaj se prijavljuje isključivo slanjem životopisa na e-mail adresu uprava@opus-optimus.hr. Prijave na natječaj primaju se do 10. srpnja 2016. godine. Detalji su u privitku.
Predaja diplomskih radova
Završen diplomski rad u 5. roku diplomskih ispita diplomskog studija (srpanj 2016.) ak. god. 2015./2016. predaje se u četvrtak 7. srpnja 2016. u vremenu od 11 do 14 sati u Referadu za završne i diplomske ispite.
Oba primjerka rada je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku.
Studenti strojarstva predaju dva tvrdo uvezana primjerka rada, a studenti brodogradnje i zrakoplovstva dva tvrdo i jedan spiralno uvezan primjerak rada. U jedan primjerak rada se uvezuje original zadatak, a u drugi kopija. Rad u koji ste uvezali kopiju može biti crno-bijeli. Rad se isti dan predaje u Knjižnicu FSB-a u elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu. Svi koji imaju gotov rad i ranije, mogu ga predati i u srijedu 6.7.2016. u vremenu od 11 do 14 sati u Referadu za završne i diplomske ispite.
"Ja sam stručno obrazovani strojarski tehničar. U knjižnici sam počeo raditi prije dvadeset i četiri godine, nakon što sam završio Fakultet političkih znanosti u Zagrebu. Svaki vikend idem sa ženom na vikendicu u Zagorju. Ona isto radi u knjižnici u osnovnoj školi, mi smo knjiški moljci. U studentskim danima sam obišao skoro cijelu Europu sa Interrailom. Kupio sam mjesečni pokaz za vlak koji obilazi Europu, ponio vreću i krenuo sa svojim prijateljima na put."
Novosti
Ostale kategorije

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940