Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Pozivaju se studenti da ispune upitnik koji mjeri stavove studenata STEM područja prema društvenim znanostima s ciljem da se ispita koje karakteristike utječu na formiranje tih stavova. Sudjelovanje je dobrovoljno a mogu sudjelovati svi studenti koji su ak. god. 2016./2017. bili upisani na studij koji spada u jednu od navedenih kategorija. Detalje o istraživanju možete vidjeti u privitku.
Srednja škola Oroslavje objavila je natječaj za nastavnika strojarske grupe predmeta u strukovno teorijskoj i praktičnoj nastavi u strojarstvu. Rok za dostavu prijava je petnaest dana od dana objave natječaja. Kompletan natječaj je u privitku.
Poziv studentima i nastavnicima (mentorima) za sudjelovanje na 7th International Students' Symposium on Logistics and International Business koji će se održati na Faculty of Mechanical Engineering, University of West Bohemia u Plzenu, Češka Republika, od 6. do 10. studenog 2017. Više o skupu možete vidjeti u privitku.  
Radno vrijeme Studentske referade
Studentska referada će prije ljetne stanke biti otvorena za studente do petka 28. srpnja 2017. u vremenu od 11 - 13 sati (uključujući i petak).

Nakon ljetne stanke Studentska referada počinje s radom od ponedjeljka 28. kolovoza 2017. u vremenu od 11 - 13 sati.
Potvrda o statusu studenta iz sustava e-Građani
Obavještavaju se studenti o mogućnosti kreiranja potvrda o statusu studenta. Studenti potvrdu kreiraju koristeći svoj AAI@edu (koji i inače koriste za pristup Studomatu/računalima u učionicama/e-mail-u). Detaljnije na poveznici: https://issp.srce.hr/e-potvrda .  
Otvara se javna rasprava i savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o industrijskoj praksi. Javna rasprava otvorena je do 28. kolovoza 2017. godine. Nacrt prijedloga Pravilnika je razmatran i usuglašen na Povjerenstvu za statut i opće akte. Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje obrazložene primjedbe i prijedloge na nacrt prijedloga Pravilnika, na adresu: savjetovanje@fsb.hr. Pristigle primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta i priopćeni na sjednici Fakultetskog vijeća, s obrazloženjima za sve one primjedbe i prijedloge koji neće biti prihvaćeni. Tekst nacrta prijedloga Pravilnika dostupan je i u Pisarnici Fakulteta.
Otvoren poziv na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih
Ured za financijske mehanizme Kraljevine Norveške i Europskoga gospodarskog prostora objavio je otvaranje poziva na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih. Cilj ovog Fonda je podržati transnacionalne projekte koji promoviraju održivo i kvalitetno zapošljavanje mladih. Fond će podupirati tri područja: inovacije i istraživanja, prenošenje znanja i iskustva (know-how) te dobrih praksi, analize i istraživanja/studije. Projektne aplikacije se mogu predati do 1. kolovoza 2017. godine.
Tema posebnog izdanja časopisa Wind and Structures broj 24/6 za lipanj 2017. godine je zavjetrinski vjetar (engl. downslope windstorm). Objavljeni članci obuhvaćaju analize karakteristika značajnih zavjetrinskih vjetrova diljem svijeta u obliku prikladnom za inženjerske primjene, i to za Santa Anu na zapadnoj obali Sjeverne Amerike, planinske vjetrove u europskim Alpama, Buru na Jadranu, zavjetrinske vjetrove u Italiji i Japanu, Zondu u Južnoj Americi. Grupe istraživača objavljenih članaka su iz Argentine, Brazila, Italije, Japana, Hrvatske i SAD-a. Gost urednik: Hrvoje Kozmar.
Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje izvode se sveučilišni diplomski studiji strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. Prijave za razredbeni postupak primaju se od 18. do 22. rujna 2017. Upisi na diplomske studije provodit će se prema rang listi izrađenoj na temelju rezultata postignutih u razredbenom postupku od 25. do 29. rujna 2017. Tekst natječaja možete vidjeti u privitku.
Hrvatske vode započele su proces kandidiranja za dodjelu Godišnje nagrade Hrvatskih voda. Prijedlozi se šalju u pismenoj formi na adresu Hrvatskih voda s naznakom "Povjerenstvo za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskih voda" najkasnije do 21. kolovoza 2017. godine.  Uvjeti kandidature za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskih voda nalaze se u prilogu.
Novosti
Konferencije
Oglasi o radnim mjestima i stipendijama
Obavijesti studentske službe
Ostale kategorije

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940