Sustav osiguravanja kvalitete

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

O Fakultetu
Osiguravanje kvalitete

Sustav osiguravanja kvalitete

Upravljanje kvalitetom se određuje na temelju samovrednovanja, studentskim anketama te unutarnjim i vanjskim vrednovanjima

Krovno tijelo koje brine o osiguravanju kvalitete na razini Sveučilišta u Zagrebu je Odbor za upravljanje kvalitetom kojeg logističko-administrativno podupire Ured za upravljanje kvalitetom.

Politika osiguravanja kvalitete je osnovni okvir kojim se na Fakultetu određuju strategija i ciljevi kvalitete.

Na razini Fakulteta Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete provodi i koordinira postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete uz suglasnost Fakultetskoga vijeća. Povjerenstvo je savjetodavno i stučno tijelo dekana. Zadaće i odgovornosti Povjerenstva utvrđene su Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete.


Odbor za upravljanje kvalitetom


Ured za upravljanje
kvalitetom
Agencija za znanost i
visoko obrazovanje


Kvaliteta u visokom obrazovanju

U studenom 2015., na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća povodom dana Fakulteta, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) Fakultetu je uručila CERTIFIKAT da je sustav osiguravanja kvalitete na Fakultetu u razvijenoj fazi.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica