Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
O Fakultetu
Osiguravanje kvalitete

Sustav osiguravanja kvaliteteUpravljanje kvalitetom se određuje na temelju samovrednovanja, studentskim anketama te unutarnjim i vanjskim vrednovanjima


Krovno tijelo koje brine o osiguravanju kvalitete na razini Sveučilišta u Zagrebu je Odbor za upravljanje kvalitetom kojeg logističko-administrativno podupire
Ured za upravljanje kvalitetom.


Politika osiguravanja kvalitete je osnovni okvir kojim se na Fakultetu određuju strategija i ciljevi kvalitete.


Na razini Fakulteta Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete provodi i koordinira postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete uz suglasnost Fakultetskoga vijeća. Povjerenstvo je savjetodavno i stučno tijelo dekana. Zadaće i odgovornosti Povjerenstva utvrđene su Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete


Kvaliteta u visokom obrazovanju

U studenom 2015., na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća povodom dana Fakulteta, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) Fakultetu je uručila CERTIFIKAT da je sustav osiguravanja kvalitete na Fakultetu u razvijenoj fazi.  
Odbor za upravljanje kvalitetom

Ured za upravljanje
kvalitetomAgencija za znanost i
visoko obrazovanje
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102