Početna stranica - FSB

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Preddiplomski i diplomski studiji
Preddiplomski i diplomski studiji do 2021./2022.
Studij zrakoplovnog inženjerstva

Studij zrakoplovnog inženjerstva do 2021./2022.

Studij zrakoplovnog inženjerstva se do akademske godine 2021./2022. izvodio pod nazivom studij zrakoplovstva.

Studij zrakoplovstva na kojem je prva generacija studenata upisana 1995/96. godine, rezultat je dugogodišnje nakane čija je realizacija bila moguća tek u novim državno-pravnim uvjetima i novim potrebama. U tridesetim i četrdesetim godinama prošlog stoljeća obavljene su pripreme za osnivanje ovog studija na našem Sveučilištu ali do osnivanja nije došlo a Viša zrakoplovna škola u Zagrebu je ukinuta. Taj studij bio je razvijan izvan Hrvatske. Inicijativa za osnivanje Studija zrakoplovstva potekla je od avioprijevoznika, ratnog zrakoplovstva i ostalih veznih uz zrakoplovnu struku, sa stavom da je potreba za takvim studijem sazrela i da ima jasnu perspektivu zapošljavanja.

Zrakoplovna industrija jedno je od ključnih područja razvoja u Europi i područje gdje je EU, uz SAD, dominantna u svijetu. Novo područje svemirskih tehnologija također se dinamično razvija i zauzima jedno od vodećih pozicija u istraživačkim fondovima EU a time i mogućnosti istraživačkog rada talentiranim pojedincima.

Kod koncipiranja studija korištena su iskustva i konzultacije sa nastavnicima sličnih studija u Delftu, Stuttgartu, Berlinu i Pragu. Utemeljeno je i znanstveno područje zrakoplovstvo i raketna tehnika u okviru polja Tehničkih znanosti Ministarstva znanosti i tehnologije, čime je osigurano uredno napredovanje u struci. Ostvaruje se uspješna suradnja i koordinacija među fakultetima sa srodnim studijima, posebno elektrotehnike i prometnih znanosti (piloti).

Studij zrakoplovstva se dijeli na preddiplomski dio u trajanju od 7 semestara i diplomski dio koji traje 3 semestra. Preddiplomski studij je namijenjen pristupnicima koji su u srednjoj školi svladali potpuni program matematike, fizike i kemije, imaju opće znanje engleskog jezika i služe se osobnim računalom. Kandidatima koji ne ispunjavaju posljednja dva uvjeta mogu tijekom studija taj manjak nadoknaditi.

Diplomski studij zrakoplovstva je prvenstveno logičan nastavak preddiplomskog studija zrakoplovstva, ali je moguć i pristup polaznicima s drugih fakulteta ili drugih studija s ovog Fakulteta s odgovarajućim preduvjetima ili uz polaganje potrebnih diferencijalnih ispita.

U prve dvije godine na tzv. pripremnom dijelu preddiplomskog studija predmeti su pretežno iz temeljnih disciplina (matematike, primijenjena fizika) i temelja struke (grafičko izražavanje, primjena računala, elementi strojeva, elektrotehnika, materijali, tehnologija), a zastupljeni su i općeobrazovni predmeti kao sociologija i engleski jezik. Pripremni dio usmjeren je stjecanju solidnih općih znanja i osposobljavanju za samostalno učenje i ovladavanje specifičnim stručnim znanjima u višim godinama studija te predstavlja znanstvenu i stručnu osnovu za posebna zvanja zrakoplovne struke.

Od petog semestra nadalje preddiplomski studij i diplomski studij, koji se na njega nastavlja, izgrađeni su tako da studentu osigura nužnu širinu stručnog obrazovanja koja ga stjecanjem baccalaureta ili diplome čini osposobljenim za djelovanje u bilo kojem segmentu struke, omogućujući pri tome i zadovoljavanje interesa i sklonosti pojedinca. U usmjerenom dijelu studija, koji karakterizira mentorski rad, studenti će steći znanja iz područja:

  • aerodinamike
  • upravljanja zrakoplovom
  • pogona rakoplova
  • opreme zrakoplova
  • mehanike leta
  • konstrukcije zrakoplova
  • tehnologije i organizacije gradnje i održavanja sustava
  • osnivanja (projektiranja) raznih tipova letjelica

U strukturi svih nastavnih programa smjerova studija obvezno je barem pet izbornih kolegija, gdje se uz posebno pripremljene izborne kolegije Studija zrakoplovstva kao izborni predmeti mogu se upisati i svi predmeti FSB, a također i relevantni kolegiji srodnih fakulteta kao što su FER, FPZ ili PMF. Predviđa se da će za određene kolegije specifičnih specijalnosti biti angažirani i stručnjaci iz inozemstva.

Osim nastave na fakultetu, svaki je student tijekom preddiplomskog i diplomskog dijela studija dužan obaviti po četiri tjedna industrijske prakse. To je aktivni rad i boravak u poduzeću ili ustanovi (u RH ili inozemstvu) koja pruža okruženje radnog mjesta inženjera zrakoplovnog inženjerstva, pod nadzorom ovlaštenog stručnog osoblja institucije-domaćina.

Ograničeni broj upisanih studenata primjeren je potrebama struke i nastavničkim i prostornim kapacitetima te omogućuje takvo izvođenje nastave da student uz samostalan rad i neposredan dodir s asistentima i nastavnicima na vježbama, konsultacijama i kolokvijima, te korištenjem dostupnih profesionalnih zrakoplovnih softvera savlada gradivo svakog predmeta do razine koja osigurava uspješan ishod ispita.

Magistri inženjeri zrakoplovnog inženjerstva osposobljavaju se za rad u suvremenim zrakoplovnim kompanijama na području održavanja konstrukcije i strojarske opreme zrakoplova te na modifikacijama i projektiranju letjelica.

Cijeli nastavni program studija brodogradnje u PDF formatu možete pročitati ovdje ili na Internet adresi nastavnog plana ovdje.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica