Prijediplomski i diplomski studiji

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Prijediplomski i diplomski studiji

Prijediplomski i diplomski studiji

Prijediplomski studij (upisi od akademske godine 2022./2023.)

Prijediplomski studij traje 6 semestara. Njegovim završavanjem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i znanja te vještine potrebne za rad na inženjerskim zadacima u području struke te akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva ili mehatronike i robotike. Studij strojarstva u 3. godini studija nudi deset usmjerenja, čime student dobiva blago usmjeravanje prema odabranom području strojarske struke. Studiji brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva i svemirske tehnike te mehatronike i robotike nemaju usmjerenja već se stjecanje znanja iz željenog područja struke omogućava upisom izbornih kolegija. Znanja koja nisu predviđena sadržajima ponuđenim unutar odabranog studija ili usmjerenja, moguće je dobiti izborom slobodnih izbornih kolegija. Takva struktura nastavnog programa osigurava nužnu širinu stručnog obrazovanja, koja prvostupnika inženjeru strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva te mehatronike i robotike osposobljava za djelovanje u bilo kojem segmentu struke, omogućujući pri tome i zadovoljavanje individualnih interesa i sklonosti pojedinaca.

Diplomski studij (upisi od akademske godine 2025./2026.)

Diplomski dio studija na FSB daje stručno i znanstveno produbljenje znanja stečenih na prijediplomskom studiju te na taj način predstavlja njegov logičan nastavak. Studentima se pruža mogućnost nastavka studija na jednom od smjerova diplomskog studija. Studij traje četiri semestra i donosi najmanje 120 ECTS bodova. Završetkom diplomskog studija polaznici su osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Na taj način diplomski studij na FSB koncepcijski udovoljava dvjema svrhama: obrazovanju stručnjaka za rad u praksi i davanju preduvjeta za nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju. Uz obvezne kolegije također se nude i izborni predmeti. Oni su namijenjeni produbljivanju znanja dijelom temeljnih disciplina, što omogućava znanstveni pristup problematici, a dijelom stručnih disciplina u svrhu specijalizacije na izabranom području struke. Diplomski studiji strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva te mehatronike i robotike trenutno su u postupku akreditacije.

Završetak studija i akademski nazivi

Prijediplomski studiji završavaju izradom i obranom završnog rada koji se upisuje u posljednjem, 6. semestru studija. Obrani završnog rada pristupa se nakon polaganja ispita i izvršenja ostalih obveza svih odslušanih kolegija. Završetkom prijediplomskog studija stječe se najmanje 180 ECTS bodova i dobiva akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer brodogradnje, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer zrakoplovnog inženjerstva ili sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mehatronike i robotike. Završeni studenti osposobljeni su za zapošljavanje u struci ili za nastavak studija na diplomskom studiju.

Diplomski studiji završavaju izradom i obranom diplomskog rada kojeg student upisuje u 10., završnom semestru studija. Obrani diplomskog rada pristupa nakon što je položio sve ispite upisanih kolegija i izvršio sve ostale studijske obveze. Završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar inženjer strojarstva, sveučilišni magistar inženjer brodogradnje, sveučilišni magistar inženjer zrakoplovnog inženjerstva i sveučilišni magistar inženjer mehatronike i robotike te najmanje 120 ECTS bodova. To znači da uz minimalno stečenih 180 bodova na prijediplomskom studiju, ukupni minimalni broj od 300 ECTS bodova magistra inženjera omogućava nastavak studija na poslijediplomskom studiju.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica