Preddiplomski i diplomski studiji do 2021./2022.

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Prijediplomski i diplomski studiji
Preddiplomski i diplomski studiji do 2021./2022.

Preddiplomski i diplomski studiji do 2021./2022.

Preddiplomski studij

Preddiplomski studij traje 7 semestara. Njegovim završavanjem se stječe najmanje 210 ECTS bodova i znanja te vještine potrebne za rad na inženjerskim zadacima u području struke te akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovnog inženjerstva. Studiji brodogradnje i zrakoplovstva nemaju smjerova već se usmjeravanje u željeno područje struke omogućava izborom odgovarajuće skupine izbornih kolegija. Studij strojarstva nudi devet smjerova, čime student dobiva blago usmjeravanje prema odabranom području strojarske struke. Većina smjerova nudi izborne skupine kolegija koje studentu omogućuju izbor stručnih sadržaja koji najbolje odgovaraju njegovoj budućoj profesionalnoj orijentaciji. Znanja koja nisu predviđena sadržajima ponuđenim unutar odabranog studija ili smjera moguće je dobiti izborom slobodno izbornih kolegija, kojih je najmanje pet: u pravilu jedan u 5. semestru i po dva u 6. i 7. semestru. Dva od tih kolegija biraju se kao netehnički predmeti iz ponude izborne skupine netehničkih izbornih kolegija FSB, a mogu se upisivati i kolegiji drugih fakulteta. Takva struktura nastavnog programa osigurava nužnu širinu stručnog obrazovanja, koja baccalaureusa strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovnog inženjerstva osposobljava za djelovanje u bilo kojem segmentu struke, omogućujući pri tome i zadovoljavanje individualnih interesa i sklonosti pojedinaca.

Prva godina studija zajednička je studijima strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. Struktura nastavnog programa prikazana je sljedećom tablicom:

Semestar 1.
Šifra kol. Kolegij P V P+V Ispit ECTS
  Matematika I 5 4 9 1 10
  Mehanika I 3 3 6 1 7
  Materijali I 2 1 3 1 4
  Računalna i inženjerska grafika 2 3 5 ** 4
  Sociologija 2 0 2 1 3
  Ukupno     25 4 30
  Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 2 0 1
  Uvod u tehniku 2 0 2 0 1

Semestar 2.
Šifra kol. Kolegij P V P+V Ispit ECTS
  Matematika II 4 3 7 1 8
  Mehanika II 3 2 5 1 6
  Nauka o čvrstoći 3 2 5 1 6
  Materijali II 2 2 4 1 5
  Oblikovanje pomoću računala 2 2 4 ** 4
  Ukupno     25 4 30
  Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 2 0 1  

Diplomski studij

Diplomski dio studija na FSB daje stručno i znanstveno produbljenje znanja stečenih na preddiplomskom studiju te na taj način predstavlja njegov logičan nastavak. Studentima se pruža mogućnost nastavka studija u odabranom smjeru preddiplomskog studija, ali i eventualna promjena smjera ukoliko su odgovarajućim izborom izbornih kolegija zadovoljeni traženi preduvjeti pojedinih obveznih kolegija odabranog smjera diplomskog studija. Studij traje tri semestra i donosi najmanje 90 ECTS bodova. Završetkom diplomskog studija polaznici su osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Na taj način diplomski studij na FSB koncepcijski udovoljava dvjema svrhama: obrazovanju stručnjaka za rad u praksi i davanju preduvjeta za nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju. Uz obvezne kolegije također se nude i izborne skupine vezanih i slobodnih predmeta. Oni su namijenjeni produbljivanju znanja dijelom temeljnih disciplina, što omogućava znanstveni pristup problematici, a dijelom stručnih disciplina u svrhu specijalizacije na izabranom području struke.

Završetak studija i akademski nazivi

Preddiplomski studiji završavaju izradom i obranom završnog projekta koji se upisuje u posljednjem, 7. semestru studija. Obrani projekta pristupa se nakon polaganja ispita i izvršenja ostalih obveza svih odslušanih kolegija. Završetkom preddiplomskog studija stječe se najmanje 210 ECTS bodova i dobiva akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer brodogradnje ili sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer zrakoplovnog inženjerstva. Završeni studenti osposobljeni su za zapošljavanje u struci ili za nastavak studija na diplomskom studiju.

Diplomski studiji završavaju izradom i obranom diplomskog rada kojeg student upisuje u 10., završnom semestru studija. Obrani diplomskog rada pristupa nakon što je položio sve ispite upisanih kolegija i izvršio sve ostale studijske obveze. Završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer strojarstva, magistar inženjer brodogradnje ili magistar inženjer zrakoplovnog inženjerstva i najmanje 90 ECTS bodova. To znači da uz minimalno stečenih 210 bodova na preddiplomskom studiju, ukupni minimalni broj od 300 ECTS bodova magistra inženjera omogućava nastavak studija na poslijediplomskom studiju.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica