Studij zrakoplovnog inženjerstva do 2021./2022.

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Prijediplomski i diplomski studiji
Preddiplomski i diplomski studiji do 2021./2022.
Studij zrakoplovnog inženjerstva

Studij zrakoplovnog inženjerstva do 2021./2022.

Studij zrakoplovnog inženjerstva se do akademske godine 2021./2022. izvodio pod nazivom studij zrakoplovstva.

Studij zrakoplovstva na kojem je prva generacija studenata upisana 1995/96. godine, rezultat je dugogodišnje nakane čija je realizacija bila moguća tek u novim državno-pravnim uvjetima i novim potrebama. U tridesetim i četrdesetim godinama prošlog stoljeća obavljene su pripreme za osnivanje ovog studija na našem Sveučilištu ali do osnivanja nije došlo a Viša zrakoplovna škola u Zagrebu je ukinuta. Taj studij bio je razvijan izvan Hrvatske. Inicijativa za osnivanje Studija zrakoplovstva potekla je od avioprijevoznika, ratnog zrakoplovstva i ostalih veznih uz zrakoplovnu struku, sa stavom da je potreba za takvim studijem sazrela i da ima jasnu perspektivu zapošljavanja.

Zrakoplovna industrija jedno je od ključnih područja razvoja u Europi i područje gdje je EU, uz SAD, dominantna u svijetu. Novo područje svemirskih tehnologija također se dinamično razvija i zauzima jedno od vodećih pozicija u istraživačkim fondovima EU a time i mogućnosti istraživačkog rada talentiranim pojedincima.

Kod koncipiranja studija korištena su iskustva i konzultacije sa nastavnicima sličnih studija u Delftu, Stuttgartu, Berlinu i Pragu. Utemeljeno je i znanstveno područje zrakoplovstvo i raketna tehnika u okviru polja Tehničkih znanosti Ministarstva znanosti i tehnologije, čime je osigurano uredno napredovanje u struci. Ostvaruje se uspješna suradnja i koordinacija među fakultetima sa srodnim studijima, posebno elektrotehnike i prometnih znanosti (piloti).

Studij zrakoplovstva se dijeli na preddiplomski dio u trajanju od 7 semestara i diplomski dio koji traje 3 semestra. Preddiplomski studij je namijenjen pristupnicima koji su u srednjoj školi svladali potpuni program matematike, fizike i kemije, imaju opće znanje engleskog jezika i služe se osobnim računalom. Kandidatima koji ne ispunjavaju posljednja dva uvjeta mogu tijekom studija taj manjak nadoknaditi.

Diplomski studij zrakoplovstva je prvenstveno logičan nastavak preddiplomskog studija zrakoplovstva, ali je moguć i pristup polaznicima s drugih fakulteta ili drugih studija s ovog Fakulteta s odgovarajućim preduvjetima ili uz polaganje potrebnih diferencijalnih ispita.

U prve dvije godine na tzv. pripremnom dijelu preddiplomskog studija predmeti su pretežno iz temeljnih disciplina (matematike, primijenjena fizika) i temelja struke (grafičko izražavanje, primjena računala, elementi strojeva, elektrotehnika, materijali, tehnologija), a zastupljeni su i općeobrazovni predmeti kao sociologija i engleski jezik. Pripremni dio usmjeren je stjecanju solidnih općih znanja i osposobljavanju za samostalno učenje i ovladavanje specifičnim stručnim znanjima u višim godinama studija te predstavlja znanstvenu i stručnu osnovu za posebna zvanja zrakoplovne struke.

Od petog semestra nadalje preddiplomski studij i diplomski studij, koji se na njega nastavlja, izgrađeni su tako da studentu osigura nužnu širinu stručnog obrazovanja koja ga stjecanjem baccalaureta ili diplome čini osposobljenim za djelovanje u bilo kojem segmentu struke, omogućujući pri tome i zadovoljavanje interesa i sklonosti pojedinca. U usmjerenom dijelu studija, koji karakterizira mentorski rad, studenti će steći znanja iz područja:

  • aerodinamike
  • upravljanja zrakoplovom
  • pogona rakoplova
  • opreme zrakoplova
  • mehanike leta
  • konstrukcije zrakoplova
  • tehnologije i organizacije gradnje i održavanja sustava
  • osnivanja (projektiranja) raznih tipova letjelica

U strukturi svih nastavnih programa smjerova studija obvezno je barem pet izbornih kolegija, gdje se uz posebno pripremljene izborne kolegije Studija zrakoplovstva kao izborni predmeti mogu se upisati i svi predmeti FSB, a također i relevantni kolegiji srodnih fakulteta kao što su FER, FPZ ili PMF. Predviđa se da će za određene kolegije specifičnih specijalnosti biti angažirani i stručnjaci iz inozemstva.

Osim nastave na fakultetu, svaki je student tijekom preddiplomskog i diplomskog dijela studija dužan obaviti po četiri tjedna industrijske prakse. To je aktivni rad i boravak u poduzeću ili ustanovi (u RH ili inozemstvu) koja pruža okruženje radnog mjesta inženjera zrakoplovnog inženjerstva, pod nadzorom ovlaštenog stručnog osoblja institucije-domaćina.

Ograničeni broj upisanih studenata primjeren je potrebama struke i nastavničkim i prostornim kapacitetima te omogućuje takvo izvođenje nastave da student uz samostalan rad i neposredan dodir s asistentima i nastavnicima na vježbama, konsultacijama i kolokvijima, te korištenjem dostupnih profesionalnih zrakoplovnih softvera savlada gradivo svakog predmeta do razine koja osigurava uspješan ishod ispita.

Magistri inženjeri zrakoplovnog inženjerstva osposobljavaju se za rad u suvremenim zrakoplovnim kompanijama na području održavanja konstrukcije i strojarske opreme zrakoplova te na modifikacijama i projektiranju letjelica.

Cijeli nastavni program studija brodogradnje u PDF formatu možete pročitati ovdje ili na Internet adresi nastavnog plana ovdje.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica