Skriptarnica

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Skriptarnica

Skriptarnica

Popis udžbenika i skripti dostupnih u Skriptarnici FSB-a

Udžbenike i skripte moguće je kupiti u skriptarnici FSB-a
Radno vrijeme skriptarnice: 10 - 13 sati

Za naručivanje knjiga putem pošte možete se obratiti na e-mail adresu elizabeta.spisic@fsb.hr


Narudžbenica treba sadržavati,

Sva dodatna pitanja u vezi naručivanja možete uputiti na e-mail adresu, elizabeta.spisic@fsb.hrKategorija:    
Alfirević, Jecić

Fotoelasticimetrija

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Alfirević

Linearna analiza konstrukcija

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
12,61 €
( 95,01 kn )

dostupno
Branica-Todorić

English and naval architecture

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
7,96 €
( 59,97 kn )

dostupno
Essert

Osnove elektrotehnike

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
3,98 €
( 29,99 kn )

dostupno
Filetin

Tehnička keramika

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
11,95 €
( 90,04 kn )

dostupno
Franz

Mehanička svojstva materijala

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Galović

Termodinamika II (udžbenik)

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
11,95 €
( 90,04 kn )

dostupno
Galović

Termodinamika I (udžbenik)

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
11,95 €
( 90,04 kn )

dostupno
Galović, Halasz, Tadić

Zbirka zadataka iz Nauke o toplini II

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo
Janković

Mehanika leta projektila

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
10,62 €
( 80,02 kn )

dostupno
Janković

Mehanika leta zrakoplova

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
11,95 €
( 90,04 kn )

dostupno
Jecić

Kinematika krutih tijela

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,97 €
( 44,98 kn )

dostupno
Jecić, Semenski

Jednadžbe teorije elastičnosti

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,97 €
( 44,98 kn )

dostupno
Koharić

Mehaničke operacije

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Kovačiček, Španiček

Materijali - Osnove znanosti o materijalima

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
3,98 €
( 29,99 kn )

dostupno
Kovšca-Obsieger

Zbirka zadataka iz čvrstoće broda

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
8,63 €
( 65,02 kn )

dostupno
Math

Uvod u tehnologiju oblikovanja deformiranjem

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
6,64 €
( 50,03 kn )

dostupno
Mikšić

Uvod u ergonomiju

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Nikolić

Mehanizacija i automatizacija

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Nikolić

Zbirka zadataka iz pneumatskog upravljanja

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,31 €
( 40,01 kn )

dostupno
Novaković

Regulacijski sistemi

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,85 €
( 44,08 kn )

dostupno
Novković, Majetić, Široki

Umjetne neuronske mreže

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
7,96 €
( 59,97 kn )

dostupno
Oluić

Transport u industriji (rukovanje materijalom)

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Oluić

Skladištenje u industriji (rukovanje materijalom) - RASPRODANO

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo
Opalić

Prenosnici snage i gibanja - Može se nabaviti na Katedri za elemente strojeva

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

dostupno
Povrzanović

Obrada metala defomiranjem

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
7,96 €
( 59,97 kn )

dostupno
Rebec

Visoko produktivne štance

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Senjanović

Vibracije broda II

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,47 €
( 41,21 kn )

dostupno
Senjanović

Vibracija broda III

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Senjanović

Teorija ploča i ljuski

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
9,29 €
( 70,00 kn )

dostupno
Senjanović

Metoda konačnih elemenata u analizi brodskih konstrukcija

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
7,96 €
( 59,97 kn )

dostupno
Skalicki, Grilec

Brodski električni uređaji

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
9,29 €
( 70,00 kn )

dostupno
Stegić

Teorija vibracija

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,31 €
( 40,01 kn )

dostupno
Stupnišek, Cajner

Osnove toplinske obrade metala

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
4,65 €
( 35,04 kn )

dostupno
Šavar Š.

Obrada odvajanjem čestica

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
4,64 €
( 34,96 kn )

dostupno
Šneller

Pogon broda I - Brodski generatori pare

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
7,30 €
( 55,00 kn )

dostupno
Šneller, Parat

Pogon broda II - Stapni strojevi, Plinske turbine

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
8,63 €
( 65,02 kn )

dostupno
Uršić

Stabilnost broda II

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
4,78 €
( 36,01 kn )

dostupno
Uršić

Čvrstoća broda II

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
9,56 €
( 72,03 kn )

dostupno
Uršić

Čvrstoća broda III

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Virag

Mehanika fluida I - Odabrana poglavlja - primjeri i zadaci -

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
9,95 €
( 74,97 kn )

dostupno
Werner

Odabrana poglavlja iz mehanike fluida II- zbirka zadataka

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
7,96 €
( 59,97 kn )

dostupno
Herold

Stezni i zavareni spoj

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
1,99 €
( 14,99 kn )

nedostupno
Herold

Vijčana preša

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
1,99 €
( 14,99 kn )

dostupno
Herold

Vratilo

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
2,65 €
( 19,97 kn )

nedostupno
Herold

Lamelna spojka

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
3,98 €
( 29,99 kn )

nedostupno
Herold

Reduktor

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
4,65 €
( 35,04 kn )

dostupno
Herold

Mala zbirka iz elemenata II

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
3,98 €
( 29,99 kn )

dostupno
Herold

Spojka

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
2,65 €
( 19,97 kn )

dostupno
Herold

Remenski i tarni prijenos

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
4,65 €
( 35,04 kn )

dostupno
Essert, Grilec

Vježbe iz elektrotehnike

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
3,98 €
( 29,99 kn )

dostupno
Halasz

Toplinske tablice

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
2,65 €
( 19,97 kn )

dostupno
Mudronja

Teorija i tehnika mjerenja

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Mudronja

Kontrola kvalitete

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Opalić

Tehničko crtanje

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo
Šivak

Tehnologija pripreme tehničkih voda u termoenergetici

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Uršić

Čvrstoća broda I

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
6,64 €
( 50,03 kn )

dostupno
Krvavec, Bartolić

Information English in Scientific Communication

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
7,96 €
( 59,97 kn )

dostupno
Kesić

Osnove aerodinamike

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
17,25 €
( 129,97 kn )

dostupno
Krstelj

Ultrazvučna kontrola

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Gojić

Tehnika spajanja i razdvajanja materijala

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
13,27 €
( 99,98 kn )

dostupno
Herold

Računalna i inženjerska grafika

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
3,98 €
( 29,99 kn )

dostupno
Mudronja

Tehnološka mjerenja

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Grubišić R.

Teorija konstrukcija II (primjeri dinamičke)

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Horvatić-Baldasar, Babić

Nacrtna geometrija

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Marjanović

Uvod u računala - modeliranje

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo
Marjanović

Uvod u računala - programiranje

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo
Serdar, Ščap

Prenosila i dizala (Izvadak iz tehničke enciklopedije)

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Esih

Osnove površinske zaštite

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
8,63 €
( 65,02 kn )

dostupno

Crte

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Cvirn

Rastavljivi spojevi

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,31 €
( 40,01 kn )

dostupno
Rohde

Računalna i inženjerska grafika AUTOCAD

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo
Ivušić

Dijagrami stanja metala i legura

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Halasz

Zbirka zadataka iz Termodinamike I

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
20,57 €
( 154,98 kn )

dostupno
Andrassy

Stapni kompresori

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
7,96 €
( 59,97 kn )

dostupno
Budić

Osnove tehnologije kalupljenja I - NA UPIT

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Budić

Osnove tehnologije kalupljenja II - NA UPIT

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Sorić

Metoda konačnih elemenata

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Skalicki, Grilec

Električni strojevi i pogoni

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
20,57 €
( 154,98 kn )

dostupno
Grubišić M.

Brodske konstrukcije

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
6,64 €
( 50,03 kn )

dostupno
Parat

Brodski motori s unutarnjim izgaranjem

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
18,58 €
( 139,99 kn )

dostupno
Uršić

Stabilitet broda I

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
4,65 €
( 35,04 kn )

dostupno
Pustaić

Mehanika III

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
21,90 €
( 165,01 kn )

dostupno
Lulić

Klipni motori I

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
3,98 €
( 29,99 kn )

dostupno
Car

Studij rada - Zbirka zadataka

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo
Švaić

Quantitative Infrared Thermography 6

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
15,93 €
( 120,02 kn )

dostupno
Lulić

Klipni motori II

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
3,98 €
( 29,99 kn )

dostupno
Lulić

Električna oprema motornih vozila - RASPRODANO

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Prpić-Oršić, Čorić

Pomorstvenost plovnih objekata

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
32,52 €
( 245,02 kn )

dostupno
Đuračić

Osnove konstruiranja i čvrstoće ratnog broda

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
10,62 €
( 80,02 kn )

dostupno
Jović

Osnove hidromehanike

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
61,72 €
( 465,03 kn )

dostupno
Filetin

Izbor materijala pri razvoju proizvoda

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
11,95 €
( 90,04 kn )

dostupno
Halasz

Vježbe iz termodinamike II

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,97 €
( 44,98 kn )

dostupno
Grubišić R.

Dinamička opterećenja i odziv brodskih konstrukcija

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
12,61 €
( 95,01 kn )

dostupno
Opalić, Kljain

Recikliranje električne i elektroničke opreme

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
16,59 €
( 125,00 kn )

dostupno
Halasz

Vježbe Uvod u termodinamiku

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,97 €
( 44,98 kn )

dostupno
Halasz

Vježbe iz termodinamike I

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
4,65 €
( 35,04 kn )

dostupno
Terze

Coupled Methods in Numerical Dynamics

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
23,23 €
( 175,03 kn )

dostupno

Blok A4

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno

Blok A5

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno

Englesko-hrvatski-engleski rječnik s izgovorom - CD

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno

Indeks

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
14,60 €
( 110,00 kn )

dostupno

Kapa FSB-90

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno

List za testiranje

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo

Majica muška - kratki rukav

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,31 €
( 40,01 kn )

dostupno

Majica ženska

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo

Mapa

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno

Matični list - korice (Dodiplomski)

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

dostupno

Matični list - korice (Poslijediplomski)

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,93 €
( 7,01 kn )

dostupno

Papirnata vrećica

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo

Prijavnice (žute)

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,13 €
( 0,98 kn )

dostupno

Sastavnice

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno

Upisni list

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo

Uvjerenja

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo

Vodič kroz studij

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno

Majica polo

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo

Kemijska olovka

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Sorić

Numeričke metode u strojarstvu

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
14,60 €
( 110,00 kn )

dostupno
Herman

Teorija elastičnosti i plastičnosti

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
33,18 €
( 249,99 kn )

dostupno
Alfirević

Nauka o čvrstoći I

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
19,51 €
( 147,00 kn )

dostupno
Alfirević

Nauka o čvrstoći II

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Matejiček

Uvod u statiku sa zbirkom zadataka

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
16,59 €
( 125,00 kn )

dostupno
Alfirević

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
36,23 €
( 272,97 kn )

dostupno
Alfirević

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Šercer

Konstruiranje polimernih proizvoda

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
12,61 €
( 95,01 kn )

dostupno
Matejiček

Kinematika sa zbirkom zadataka

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
16,59 €
( 125,00 kn )

dostupno

Šalica

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno

Privjesnica

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
2,12 €
( 15,97 kn )

dostupno
Matejiček

Kinetika sa zbirkom zadataka

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
16,59 €
( 125,00 kn )

dostupno
Budić

Posebni ljevački postupci II dio - NA UPIT

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno

Olovka HB

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Halasz

Zbirka zadataka iz uvoda u termoninamiku

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
17,25 €
( 129,97 kn )

dostupno

MOLBA


Cijena:
1,00 €
( 7,53 kn )

dostupno

MONOGRAFIJA FSB 90


Cijena:
150,00 €
( 1.130,18 kn )

dostupno
FSB

MONOGRAFIJA FSB 90

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Šikić

Diferencijalni i integralni račun

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Jerbić

Projektiranje autom.montažnih sustava

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Halasz

Mollierov h,s-dijagram

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
2,65 €
( 19,97 kn )

dostupno
Alfirević

Uvod u mehaniku I

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Alfirević

Uvod u mehaniku II

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Opalić-Kljajin

Inženjerskja grafika

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Gojić

Površinska obradba materijala

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
26,54 €
( 199,97 kn )

dostupno
Filetin

Svojstva i primjena materijala (staro izdanje)


Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

dostupno
Filetin, T.

Svojstva i primjena materijala (staro izdanje)


Cijena:
65,00 €
( 489,74 kn )

dostupno
Filetin, T.

Svojstva i primjena materijala (staro izdanje)


Cijena:
65,00 €
( 489,74 kn )

dostupno
Raos, Šercer

Teorijske osnove proizvodnje polimernih tvorevina

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
13,27 €
( 99,98 kn )

dostupno
Andrassy

Osnove termografije

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Filetin

Svojstva i primjena materijala

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
11,95 €
( 90,04 kn )

dostupno
Ivušić-Franz

Materijali I

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
4,65 €
( 35,04 kn )

dostupno
Filetin

Materijali I


Cijena:
35,00 €
( 263,71 kn )

dostupno
Filetin

Materijali I


Cijena:
35,00 €
( 263,71 kn )

dostupno
Ćurković

Podloge za vježbe - Materijali I

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
1,33 €
( 10,02 kn )

dostupno
Filetin

Svojstva i karakteristike materijala

Format: A4
Stranica: 2638
Uvez: meki

Cijena:
10,62 €
( 80,02 kn )

dostupno
Halasz

Uvod u termodinamiku

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
12,61 €
( 95,01 kn )

dostupno
Halasz

Uvod u termodinamiku


Cijena:
95,00 €
( 715,78 kn )

dostupno
Siminiati

Uljna hidraulika

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
Ćorić, Filetin

Materijali u zrakoplovstvu

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
15,93 €
( 120,02 kn )

dostupno
Poljičanin

Zakonodavstvo EU za industrijske proizvode

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
39,82 €
( 300,02 kn )

dostupno

Kemijska olovka


Cijena:
5,00 €
( 37,67 kn )

nije vidljivo
Pustaić,Tonković, Wolf

Mehanika deformabilnih tijela1. Mehanika konstrukcija

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
21,90 €
( 165,01 kn )

dostupno


Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

dostupno
Pustaić, Tonković, Wolf

Mehanika deformabilnih tijela2. Čvrstoća elemenata konstrukcija

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
23,89 €
( 180,00 kn )

dostupno
Juraga, Alar,Stojanović

Korozija i zaštita premazima

Format: B5prosiren
Uvez: tvrdi

Cijena:
15,93 €
( 120,02 kn )

dostupno

OBRAZAC 1

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,13 €
( 0,98 kn )

dostupno

OBRAZAC 2

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,27 €
( 2,03 kn )

dostupno
Godec, Šercer

Aditivna proizvodnja

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
15,93 €
( 120,02 kn )

dostupno

UPISNI KOMPLET ZA ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
1,33 €
( 10,02 kn )

dostupno
Kralj, Kožuh, Andrić

Zavarivačku i srodni postupci

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
12,61 €
( 95,01 kn )

dostupno
Kralj, Misir

Laserska tehnika

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
7,30 €
( 55,00 kn )

dostupno
Majetić, Kasač, Brezak

Zb.zad. iz teor.automatskog upravljanja - Jednovarijabilni sustavi

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
12,61 €
( 95,01 kn )

dostupno
Majetić, Kasač, Brezak

Zb.zad. iz teor.automatskog upravljanja - Viševarijabilni sustavi

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
10,62 €
( 80,02 kn )

dostupno
ALFIREVIĆ

POVIJEST MEHANIKE

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
25,88 €
( 194,99 kn )

dostupno
Belamarić

Obraštanje i otpor broda

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
HADŽIĆ,RUDAN,PARUNOV,R.GRUBIŠIĆ

ZB.ZADATAKA IZ STATIČKE I DINAMIČKE ANALIZE BROD.KONSTRUKCIJA

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
14,60 €
( 110,00 kn )

dostupno

HUMANS OF FSB

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
1,99 €
( 14,99 kn )

dostupno
Virag,Šavar,Džijan

Mehanika fluida I - Predavanja

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,31 €
( 40,01 kn )

dostupno
Virag,Šavar,Džijan

mehanika fluida I- Vježbe

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,31 €
( 40,01 kn )

dostupno
Virag,Šavar,Džijan

Mehanika fluida II - Predavanja

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,31 €
( 40,01 kn )

dostupno
Virag,Šavar,Džijan

Mehanika fluida II - Vježbe

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,31 €
( 40,01 kn )

dostupno
Šavar,Virag,Džijan

Mehanika fluida-Predavanja

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,31 €
( 40,01 kn )

dostupno
Šavar,Virag,Džijan

Mehanika fluida-Vježbe

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,31 €
( 40,01 kn )

dostupno
Grilec,Jakovljević,Marić

Tribologija u strojarstvu

Format: B5
Uvez: meki

Cijena:
12,61 €
( 95,01 kn )

dostupno
Hadžić

Tehnologija brodogradnje I

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
13,27 €
( 99,98 kn )

dostupno
LZ

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo
Lulić

Jedrilice i zmajevi

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
13,27 €
( 99,98 kn )

dostupno

Kemijska olovka FSB 100

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo

Kemijska olovka metalna FSB 100

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno

Privjesak otvarač FSB 100

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
1,33 €
( 10,02 kn )

dostupno

Vrečica FSB 100

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
1,46 €
( 11,00 kn )

dostupno

Baterija za mob FSB 100

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
17,25 €
( 129,97 kn )

dostupno

Majca muška i ženska FSB 100

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
4,65 €
( 35,04 kn )

dostupno

Majca polo FSB 100

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
9,29 €
( 70,00 kn )

dostupno

Jakna FSB 100

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo

Notes FSB 100

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nije vidljivo

Blok A4 FSB 100

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
1,59 €
( 11,98 kn )

dostupno

Blok A5 FSB 100

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
1,33 €
( 10,02 kn )

dostupno
Mičić-Hot

Funkcije više varijabli

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
11,28 €
( 84,99 kn )

dostupno

MONOGRAFIJA FSB 100

Format: A4
Uvez: tvrdi

Cijena:
0,00 €
( 0,00 kn )

nedostupno
HADŽIĆ

TEHNOLOGIJA BRODOGRADNJE II

Format: A4
ISBN: 978
Stranica: 225
Uvez: tvrdi

Cijena:
17,92 €
( 135,02 kn )

dostupno

KIŠOBRAN

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
17,25 €
( 129,97 kn )

dostupno
Herold,Ščap,Hoić

Prenosila i dizala 1

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
10,62 €
( 80,02 kn )

dostupno
Herold,Ščap,Hoić

Prenosila i dizala 2

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
7,96 €
( 59,97 kn )

dostupno
Breka,Kereković,Tokić

Tehnical English Mechanical Engineering

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
9,29 €
( 70,00 kn )

dostupno
Matejiček, Semenski,Vnučec

Uvod u statiku-Zbirka zadataka

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
16,59 €
( 125,00 kn )

dostupno
Hadžić

Tehnologija brodogradnje III

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
15,26 €
( 114,98 kn )

dostupno
VIRAG,KRIZMANIĆ

DINAMIKA PLINOVA

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
11,95 €
( 90,04 kn )

dostupno
ALFIREVIĆ

POVIJEST KLASIČNE MEHANIKE

Format: A4
Uvez: tvrdi

Cijena:
25,88 €
( 194,99 kn )

dostupno
BREKA,KEREKOVIĆ,TOKIĆ

TEHNICAL ENGLISH FOR MECHANICAL ENGINEERRING 2

Format: A4
ISBN: 978
Stranica: 180
Uvez: meki

Cijena:
11,95 €
( 90,04 kn )

dostupno
LANDEK,CAJNER,ŽMAK

OSNOVE MODELIRANJA I SIMULACIJA

Format: A4
ISBN: 978
Stranica: 444
Uvez: meki

Cijena:
18,58 €
( 139,99 kn )

dostupno
Sorić

Metoda konačnih elemenata -Linearna i nelinearna analiza konstrukcija

Format: A4
ISBN: 978
Stranica: 640
Uvez: tvrdi

Cijena:
25,35 €
( 191,00 kn )

dostupno
OLOVKA KEMIJSKA

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
2,65 €
( 19,97 kn )

dostupno
PLAVA VREČICA

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
1,33 €
( 10,02 kn )

dostupno
JAKNA

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
19,91 €
( 150,01 kn )

dostupno
HOIĆ.MILER

PRENOSILA I DIZALA ZBIRKA ZADATAKA

Format: A4
ISBN: 978
Stranica: 343
Uvez: tvrdi

Cijena:
9,29 €
( 70,00 kn )

dostupno
ŠVAIĆ

STABILNA OPREMA POD TLAKOM

Format: A4
ISBN: 978
Stranica: 334
Uvez: tvrdi

Cijena:
26,54 €
( 199,97 kn )

dostupno
GALOVIĆ,KRIZMANIĆ

DIJAGRAM TOPLINSKOG STANJA

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
2,65 €
( 19,97 kn )

dostupno
BORIS HALASZ

PREDLOŠCI ZA VJEŽBE TERMODINAMIKA

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
5,97 €
( 44,98 kn )

dostupno
Degiuli,Martić,Farkas

Zbirka zadataka iz otpora i propulzije broda

Format: B5prosiren
ISBN: 978
Uvez: tvrdi

Cijena:
16,00 €
( 120,55 kn )

dostupno
IVO ALFIREVIĆ

POVIJEST TEHNIČKE I PRIMJENJENE MEHANIKE

Format: A4
Uvez: tvrdi

Cijena:
30,00 €
( 226,04 kn )

dostupno
HALASZ

VJEŽBE- OSNOVA PRIJENOSA TOPLINE

Format: A4
Uvez: meki

Cijena:
3,50 €
( 26,37 kn )

dostupno

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica