Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Upgrading the performance of district heating networks in Europe

Akronim
Upgrade DH
Voditelj projekta
Tomislav Pukšec
Financiranje
Horizon 2020 - Horizon 2020
Ukupni budžet
1.999.667,50 EUR
FSB udio
123.125,00 EUR
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2018. - 2021.
Sažetak
Cilj projekta je poboljšati stanje neučinkovitih centraliziranih toplinskih sustava u Europi s naglaskom na obnovu distribucijske mreže ovih sustava. Projekt će razviti podloge za implementaciju obnove definiranih demonstracijskih sustava, koje će se replicirati na razini cijele Europe. Ciljane države u sklopu ovog projekta su Hrvatska, BiH, Danska, Njemačka, Italija, Litva, Poljska i Nizozemska pri čemu FSB implementira sve aktivnosti ovog projekta u RH.
Partneri
Euroheat & Power, Belgija
Gruppo Hera, Italija
OPTIT Srl – OPTIT, Italija
COWI A/S – COWI, Danska
Projektgesellschaft fur Rationalisierung, Information und Standardisierung, Njemačka
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Salcininku Silumos Tinklai, Litva
Lithuanian District Heating Association, Litva
Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems, Njemačka
WIP Renewable Energies, Njemačka
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102