Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Razvoj inovativnog uređaja za zaštitu od atmosfere kontaminirane kemijskim, biološkim i nuklearnim onečišćenjem

Akronim
CLEANAIR - ChemicaL, nuclEAr aNd biological contAmInation pRotection
Voditelj projekta
Janoš Kodvanj
Financiranje
ESI ERDF - European Regional Development Fund
Ukupni budžet
20.470.350,81 HRK
FSB udio
2.841.289,65 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
2020. - 2023.
Sažetak
Realizacija ovog projekta omogućit će razvoj uređaja za pročišćavanje zraka od onečišćenja kemijskog, biološkog ili nuklearnog karaktera. Razvoj uređaja podrazumijeva konstruiranje učinkovitog sustava filtriranja atmosfere koji će jamčiti visoku razinu kvalitete zraka. Primijenit će se testirane i visoko pouzdane metode za zaštitu od prodora kontaminirane atmosfere u štićeni prostor. Uređaj će prvenstveno biti namijenjen zaštiti manjih prostora, posebice kućanstava, lociranih blizu velikih zagađivača ili uz infrastrukturu s kojom se povezuje visoki stupanj rizika od nastanka ekoloških incidenata s negativnim posljedicama na kvalitetu zraka.
Partneri
Šela proizvodnja d.o.o., Hrvatska
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102