Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Razvoj sustava grijanja Višenamjenskim solarnim kolektorom

Akronim
VSK
Voditelj projekta
Damir Dović
Financiranje
ESI ERDF - European Regional Development Fund
Ukupni budžet
6.086.132,20 HRK
FSB udio
1.753.275,74 HRK
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2017. - 2021.
Sažetak
Tvrtka ITRS d.o.o. kao prijavitelj i FSB kao partner će u sklopu projekta obaviti numeričko-eksperimentalno istraživanje termodinamičkih i radnih karakteristika raznih varijanti polimernog tipa kolektora sunčevog zračenja, te prikladnost korištenja u sustavima grijanja i pripreme potrošne toplo vode.
Partneri
ITRS d.o.o., Hrvatska
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102