Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Rekuperacija vode iz dimnih plinova

Akronim
Hrvatsko kineski projekt
Voditelj projekta
Neven Duić
Financiranje
MZOS - Ministry of Science and Education
Ukupni budžet
60.000,00 HRK
FSB udio
60.000,00 HRK
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2018. - 2020.
Sažetak
Kratki opis projekta
Partneri
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102