Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Sinteza i fotokatalitička svojstva nanostrukturiranih materijala na bazi TiO2

Akronim
Hrvatsko srpski projekt
Voditelj projekta
Financiranje
MZOS - Ministry of Science and Education
Ukupni budžet
22.590,00 HRK
FSB udio
22.500,00 HRK
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2017. - 2017.
Sažetak
Sinteza i fotokatalitička svojstva nanostrukturiranih materijala na bazi TiO2
Partneri
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102