Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Eksperimentalna platforma za simulaciju endovaskularnog liječenja intrakranijskih aneurizmi

Akronim
ElPlaSTICA
Voditelj projekta
Igor Karšaj
Financiranje
HRZZ - Croatian Science Foundation
Ukupni budžet
1.000.000,00 HRK
FSB udio
0,00 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
-
Sažetak
otpornice za preusmjeravanje protoka postale su nedavno novi način liječenja intrakranijskih aneurizmi. Takve potpornice usmjeruju krv mimo otvora aneurizme i smanjuju utok, s ciljem izazivanja hemostaze unutar njenog lumena i, u konačnici, njene okluzije. Brojna istraživanja smatraju kako je promjena u hemodinamici, izazvana ugrađenom potpornicom, odgovorna kako za razvoj okluzije, tako i rupture. Ovaj projekt nastoji donijeti nove spoznaje o hemodinamici intrakranijske aneurizme i arterije na kojoj se nalazi. Glavni cilj projekta je proučiti karakteristike protoka u aneurizmi prije i nakon ugradnje potpornice i preslikati te karakteristike na eksperimentalnu platformu. Središnji dio platforme bit će realistična 3D ispisana replika aneurizme, stvorena na temelju snimanja pacijenata i razvijena da bude realistična i po pitanju geometrije i mehaničkog ponašanja. Kako bi se to postiglo određeni su sljedeći ciljevi: Cilj 1: Prikupljanje in vivo podataka i endovaskularno liječenje Za potrebe projekta odabrat će se oko 20 pacijenata s dijagnosticiranom intrakranijskom aneurizmom predviđenih za endovaskularni postupak ugradnje potpornice. Tijekom dijagnostičkih pretraga snimit će se rotacijska digitalna suptrakcijska angiografija i kreirati volumno renderirani 3D prikazi aneurizme i okolnih arterija, čime će se dobiti podatci o geometriji nužni za provođenje daljnjih ciljeva istraživanja. MR pregled koji će nam dati podatke o protoku snimit će se prije i poslije zahvata ugradnje potpornice. Cilj 2: Dizajn metamaterijala s mehaničkim svojstvima intrakranijskih aneurizmi Potrebno je dizajnirati novu vrstu materijala, kombinacijom osnovnih materijala različitih krutosti, pri čemu će se njihov prostorni raspored odrediti numerički. Dizajn metamaterijala koji numerički najbolje odgovara ponašanju intrakranijskih arterija bit će 3D ispisan, testiran na jednoosnoj kidalici te uspoređen s ponašanjem uzoraka arterije iz literature. Cilj 3: Razvoj numeričke i eksperimentalne metodologije Koristeći dizajn metamaterijala iz cilja 2 te podatke o geometriji iz cilja 1, metodom 3D ispisa izradit će se replika aneurizme i pripadajućih arterija pacijenta. Kako bi njeno ponašanje bilo realistično potrebno je: • odrediti geometriju žile bez pripadajućeg krvnog tlaka, • dobiti poklapanje numerički izračunatih pomaka tijekom simulacije srčanog ciklusa s in vivo podacima. Cilj 4: Ispitivanje različitih kliničkih scenarija Točnost izrade 3D ispisane replike provjeravat će se usporedbom rezultata s hemodinamikom prije i nakon ugradnje potpornice kod pojedinog pacijenta. Dodatno će se napraviti usporedba in vivo mjerenja protoka pomoću 4D pcMRI snimanja i usporediti s često korištenim numeričkim postupkom računalnom dinamikom fluida (RDF). Dugoročni cilj ovog istraživanja je razvoj eksperimentalne platforme koja vjerno opisuje hemodinamiku intrakranijske aneurizme, a na koju će se moći ugraditi potpornica za preusmjeravanje protoka. Praćenjem promjene strujanja krvi na eksperimentalnoj platformi bit će moguće predvidjeti vjerojatnost okluzije te prilagoditi endovaskularni postupak bez opasnosti za pacijenta.
Partneri
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Medicinski fakultet, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102