Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

South East Europe Energy Transition Dialogue

Akronim
SEEETD
Voditelj projekta
Neven Duić
Financiranje
EUKI - European Climate Initiative
Ukupni budžet
720.000,00 EUR
FSB udio
114.192,74 EUR
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2018. - 2021.
Sažetak
Partneri
Smart Energy for Europe Platform, Njemačka
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Energy Policy Group, Rumunjska
National Observatory of Athens, Grčka
Center for the Study of Democracy, Bugarska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102