Projekt detalji

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta

Projekt detalji

Promatranje, identifikacija i kvantifikacija mehanizama mehaničkog oštećenja na kompozitima ojačanim staklenim vlaknima primjenom različitih metoda nerazornog ispitivanja

Akronim
FULLINSPECT
Voditelj projekta
Zvonimir Tomičević
Financiranje
HRZZ - Croatian Science Foundation
Ukupni budžet
1.999.680,00 HRK
FSB udio
1.999.680,00 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
2020. - 2025.
Sažetak
Kompozitni materijali su postali adekvatna zamjena za konvencionalne materijale u relevantnoj inženjerskoj primjeni. Posebno prikladna alternativa za klasične metalne materijale i legure su polimeri ojačani vlaknima. Međutim, neadekvatna karakterizacija i trenutno ograničena predvidljivost oštećenja vlaknastih kompozita rezultira primjenom visokih sigurnosnih standarda prilikom dimenzioniranja konstrukcija. Sukladno navedenom vrlo aktualne istraživačke teme su: a) karakterizacija materijala ojačanih vlaknima primjenom različitih nerazornih metoda, ovisno o promatranom mjerilu, b) razumijevanje mehanizama loma koji se pojavljuju u mikrostrukturi složene arhitekture, c) numeričko modeliranje kompozita ojačanih vlaknima na mikro razini, d) zamorna svojstva kompozitnih konstrukcija i određivanje inherentnih mehanizama loma. Stoga je cilj ovog projekta analizirati blisku povezanost između ortotropne elastičnosti i mehanizama oštećenja na makro i mikro razini, tijekom loma u unutrašnjosti kompozitnih materijala, kod višeosnih i zamornih režima opterećenja. Na dobivenim eksperimentalnim i numeričkim rezultatima promatrat će se mikromehanizmi oštećenja te njihova interakcija s lokaliziranim zonama polja deformacija, kako bi se mogla razumjeti njihova fizikalna pozadina. Da bi se postigao ovaj cilj, napredne istraživačke metode bit će potpuno povezane, naime koristit će se, infracrvena termografija i µ-tomografija za snimanje in-situ ispitanih uzoraka izrađenih od polimera ojačanih staklenim vlaknima (FRP), korelacija slike za mjerenje 2D i 3D polja pomaka (i deformacija) u unutrašnjosti materijala, i višerazinske numeričke simulacije upravljane eksperimentalnim podacima. Povezivanjem nove metode promatranja materijala (tomografije), napredne metode korelacije digitalnih volumena i preciznog 2D/3D modeliranja loma/odvajanja vlakana čini ovaj projekt posebno prikladnim za dobivanje pouzdanijeg uvida u mehanizme oštećenja FRPa na mikrorazini za različite režime opterećenja.
Partneri

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica