Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Numerical Simulations of Reactive Taylor Flows

Akronim
ReactiveTaylorFlows
Voditelj projekta
Hrvoje Jasak
Financiranje
Ukupni budžet
21.000,00 EUR
FSB udio
21.000,00 EUR
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
-
Sažetak
Partneri
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
IFP Energies nouvelles, Francuska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102