Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportu

Akronim
ZaCjel
Voditelj projekta
Zdenko Tonković
Financiranje
ESI ERDF - European Regional Development Fund
Ukupni budžet
7.167.630,62 HRK
FSB udio
5.342.835,77 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
2020. - 2023.
Sažetak
Projekt Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportu -ZaCjel kroz jačanje kapaciteta partnera i provedbu znanstvenih istraživanja ima za cilj razvoj sveobuhvatnog sustava nadzora i upravljanja dinamički opterećenih konstrukcija za očuvanje njihove cjelovitosti, odnosno sprečavanje pojave oštećenja i produljenje radnog vijeka. Razvoj inovativne metodologije obuhvaća optimizaciju smještaja senzora sustava za nadzor, dijagnostiku oštećenja u laboratorijskim uvjetima, eksperimentalno istraživanje zamornih svojstava materijala te razvoj inverznih i statističkih modela, teorije sličnosti konstrukcija, numeričkih algoritama za procjenu zamora konstrukcije i dopuštenih opterećenja, kao i sustava upravljanja s ciljem očuvanja dopuštenih režima rada. Nakon validacije metodologije na laboratorijskim modelima i realnoj konstrukciji Končar-vjetroagregata, pokrenut će se postupak zaštite intelektualnog vlasništva nad razvijenom metodologijom i komercijalizacija rezultata projekta. Uz Fakultet strojarstva i brodogradnje kao voditelja projekta, na projektu kao partneri sudjeluju Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Ukupna vrijednost projekta je 7.167.360,62 HRK, od čega Europski fond za regionalni razvoj sudjeluje u financiranju s 6.056.698,04 HRK. Projekt je u provedbi od travnja 2020. te traje tri godine.
Partneri
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102