Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Višerazinsko numeričko modeliranje i eksperimentalno istraživanje procesa starenja u sinteriranim konstrukcijskim komponentama

Akronim
MultiSintAge
Voditelj projekta
Zdenko Tonković
Financiranje
HRZZ - Croatian Science Foundation
Ukupni budžet
2.200.000,00 HRK
FSB udio
2.200.000,00 HRK
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2019. - 2023.
Sažetak
Opći cilj projekta Višerazinsko numeričko modeliranje i eksperimentalno istraživanje procesa starenja u sinteriranim konstrukcijskim komponentama – MultiSintAge, finaciranog od Hrvatske zaklade za znanost, je razvoj numeričkog pristupa za modeliranje starenja konstrukcija izrađenih od sinteriranog čelika uslijed zamora. Utjecaj mikrostrukture sinteriranih čelika, koji se koriste u proizvodnji zupčanika, na mehaničko ponašanje materijala na makrorazini analizira se primjenom visoko sofisticiranih tehnika ispitivanja materijala, poput nanoindentacije i računalne mikro-tomografije. Nadalje, istražuje se utjecaj dubine densifikacije (povećanja gustoće) na pojavu rupičenja u sinteriranim komponentama podvrgnutih cikličkom kontaktnom opterećenju uslijed kotrljanja i klizanja. Drugi ključni cilj istraživanja uključuje razvoj numeričkih algoritama temeljenih na teoriji faznog polja za modeliranje mehanizma zamornog oštećenja na mikrorazini, kao što je rupičenje i zamor korjena zuba, kao i razvoj homogenizacijskog numeričkog postupka za modeliranje na makrorazini. Numerički pristup validirat će se usporedbom s eksperimentalnim rezultatima dobivenim klizno-valjnim pokusom te ispitivanjima rupičenja i zamora sinteriranih zupčanika.
Partneri
Univerza v Mariboru, Slovenija
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102