Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

NOWELTIES - Joint PhD Laboratory for New Materials and Inventive Water Treatment Technologies. Harnessing resources effectively through innovation

Akronim
NOWELTIES
Voditelj projekta
Lidija Ćurković
Financiranje
Horizon 2020 - Horizon 2020
Ukupni budžet
3.422.141,64 EUR
FSB udio
237.367,08 EUR
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2019. - 2023.
Sažetak
NOWELTIES - Joint PhD Laboratory for New Materials and Inventive Water Treatment Technologies. Harnessing resources effectively through innovation u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija European Joint Doctorate (EJD) projekt (program Mreže za inovativno osposobljavanje (ITN) Obzor 2020). Osnovna aktivnost je istraživački program (sastoji od 14 individualnih istraživačkih projekata) za razvoj novih i učinkovitih tehnologija za obradu voda (napredna biološka obrada, napredni oksidacijski procesi, hibridni procesi) opterećenu organskim mikro-onečišćivalima.
Partneri
L'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), Španjolska
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102