Projekt detalji

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta

Projekt detalji

Razvoj računalne cfd metode i eksperimentalnog laboratorija za računalnu simulaciju i mjerenje toplinske i akustičke ugodnosti u vozilima i plovilima

Akronim
CEKOM IRI 14
Voditelj projekta
Darko Smoljan
Financiranje
ESI ERDF - European Regional Development Fund
Ukupni budžet
174.639.985,75 HRK
FSB udio
722.334,28 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
2020. - 2023.
Sažetak
Projekt uključuje učinkovitu suradnju privatnog i znanstveno istraživačkog sektora, fokusiranjem istraživačkih kapaciteta u smjeru primijenjenog istraživanja, a s krajnjim ciljem komercijalizacije i efikasne primjene rezultata projekta. Projektni tim Klimaopreme sastojat će se od tri člana, vlastitih visokoobrazovanih stručnjaka mag. strojarstva. Klimaoprema posjeduje i vlastitu infrastrukturu u kojoj će biti smješten ispitni laboratorij, te dio opreme kao što su maseni protokomjer, sustav za razvod zraka, klimakomora za pripremu zraka, prostorija 10x8m koji će se koristiti za potrebe CEKOM-a. Projekt ispitne stanice za određivanje karakteristika i strujnih otvora iz 2005g., kroz koji je Klimaoprema ostvarila suradnju sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu poveznica je sa ovim projektom, a rezultat te suradnje je i doktorska disertacija „Razvoj matematičkog modela za ocjenu toplinske ugodnosti u spojenom mlazu“ dr.sc. Darka Smoljana. Rezultati i znanja dobivena ovom doktorskom disertacijom korištena su za izradu dijagrama aerodinamičkih karakteristika proizvoda koje proizvodi Klimaoprema. http://www.klimaoprema.hr/hr/hvac/preuzimanja/katalog-proizvoda-hvac/. Bez adekvatnih rezultata dobivenih mjerenjima nije moguće ozbiljnije komercijalizirati proizvode na tržištima regije, EU i svijeta. Dobiveni rezultati predstavljaju temelj kvalitetne komercijalizacije proizvoda jer pomoću njih, projektanti, odnosno kupci odabiru optimalni proizvod sa kojim postižu maksimalni stupanj toplinske ugodnosti u nekom prostoru. Projektiranje i gradnja putničkih brodova i cestovnih vozila postavljaju sve više kriterije u smislu uvjeta komfora i ugodnosti prostora u kojima borave ljudi (putnici i posada). Stotine znanstvenih istraživanja iz područja medicine, psihologije i strojarstva objavljenih u zadnjih nekoliko desetljeća, pokazuju da toplinska i akustička ugodnost zatvorenih prostora značajno utječu na ljudsko zdravlje, sposobnost koncentracije, radnu učinkovitost i radni vijek na radnom mjestu, trajanje bolovanja itd. Za ostvarivanje uvjeta toplinske i akustičke ugodnosti u prostorima jedan od ključnih segmenata predstavljaju tehnički sustavi grijanja, ventilacije i klimatizacije (GViK). Dodatno se može navesti da podaci istraživanja pokazuju da suvremeni čovjek vremenski provodi 90 % svog života u zatvorenim prostorima čime znanstvena istraživanja dodatno povećavaju značaj uvjeta u kojima se to vrijeme provodi i utjecaja tih uvjeta na kvalitetu života, zdravlje, radnu učinkovitost, zadovoljstvo putnika itd. Mogućnost da se u fazi projektiranja sustava GViK predvidi razina toplinske ugodnosti u prostoru predstavlja ključ za tržišni plasman proizvoda iz ovog segmenta zato što na taj način projektanti GViK sustava uključuju u svoje projekte proizvode proizvođača koji može ponuditi simulaciju ili mjerenje toplinske ugodnosti prostora. Dva su načina predviđanja toplinske ugodnosti u fazi projektiranja predviđenog sustava GViK koji još nije izgrađen. Jedan je kompleksna računalna CFD (Computional Fluid Dynamics) simulacija a drugi eksperimentalna laboratorijska postava modela predviđenog prostora u brodu/vozilu gdje se mjerenjima s predviđenim sustavom GViK dolazi do informacije o toplinskoj i akustičkoj ugodnosti koja se očekuje. Mjerenja i simulacije izrazito su kompleksni i zahtjevni alati zato što toplinska i akustička ugodnost istovremeno ovise o nizu fizikalnih parametara koji su u međusobnoj interakciji: - temperatura zraka (ključna za toplinsku ugodnost) - brzina strujanja zraka (propuh – najčešći problem za zdravlje) - intenzitet turbulencije zraka (propuh – najčešći problem za zdravlje) - vlažnost zraka - temperatura zračenja okolnih ploha (zidovi pod strop…) - zvučna snaga uređaja (ventilatori i šum strujanja kroz zračne kanale, šum uređaja iz ventilacijskog kanala) koja može ugroziti akustičnu ugodnost prostora. CFD simulacije i eksperimentalna mjerenja u sinergiji predstavljaju izrazito korisne alate koji omogućuju pouzdano predviđanje utjecaja GViK sustava na ugodnost u prostoru, u fazi projektiranja sustava tako da se može odabrati najbolji/optimalni GViK sustav za posebne potrebne raznih arhitektura prostora koji se općenito pojavljuju u transportnim i putničkim vozilima i brodovima. Ovime ova dva alata zajedno predstavljaju izrazito koristan prodajni alat za proizvođača GViK opreme što je već očito kod rijetkih proizvođača koji, uz svoje proizvode, ove usluge mogu ponuditi. Cilj Prijavitelja je razviti inovativni proizvod s visokim potencijalom internacionalizacije i time ojačati konkurentsku poziciju KLIMAOPREME na globalnom tržištu; zajedničkim radom istraživača u primijenjenim istraživanjima na području tehničkih i organizacijskih znanosti, stručnjaka u proizvodnim poduzećima i informatičkih stručnjaka ojačati interne kapacitete KLIMAOPREME za istraživanje i razvoj, te komercijalizaciju rezultata istraživačkih aktivnosti. Svrha projekta je podići konkurentnost tvrtke na EU i globalnom tržištu razvojem inovativnog proizvoda visokog izvoznog potencijala.
Partneri
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica