Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

exaFoam

Akronim
exaFoam
Voditelj projekta
Hrvoje Jasak
Financiranje
Horizon 2020 - Horizon 2020
Ukupni budžet
4.155.200,00 EUR
FSB udio
258.437,50 EUR
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2021. - 2024.
Sažetak
Koristinje exa-scale kompjutora za numericke simulacije u mehanici fluida
Partneri
Universidade do Minho, Portugal
National Technical University of Athens, Grčka
Barcelona Supercomputing Centre, Španjolska
Universitat Stuttgart HLRS, Njemačka
Wikki GmbH, Njemačka
Technische Universitat Darmstadt, Njemačka
Upstream CFD GmbH, Njemačka
E4 Computer Engineering spa, Italija
Politecnico di Milano, Department of Energy, Italija
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
CINECA Consorzio Interuniversitario, Italija
ESI Group, Francuska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102